Schade voorkomen aan kabels en leidingen Online

 • Productgroep: Online cursus

Werken volgens de CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ om veiligheid en gezondheid van mensen te waarborgen en stagnatie in de processen en graafschade te voorkomen.

CROW heeft samen met alle betrokkenen in de graafketen bovengenoemde richtlijn opgesteld. In deze cursus gaat het niet enkel over de achtergronden en de inhoud van de richtlijn. De cursist leert met name wat zijn eigen rol is en welk gedrag van hem verwacht mag worden om zorgvuldig en veilig in de grond aan het werk te zijn. Zodat hij na afloop er direct mee aan de slag kan gaan in zijn eigen praktijk.

Duur: Online cursus: 2 dagdelen van 9.00 tot 12.00 uur

 
€ 665,00
excl. 21% btw
 • Wat leer ik?
  Na het volgen van de cursus: 
  • is de cursist op de hoogte van de inhoud de nieuwe CROW-publicatie ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen' en weet deze toe te passen in de dagelijkse praktijk;
  • kan de cursist een brug slaan tussen wetgeving en praktijk op basis van samenwerking;
  • kent de cursist de belangrijkste veranderingen in de CROW-richtlijn, waarbij meer aandacht is gekomen voor voorbereiding en tijdig in kaart brengen van risico's;
  • kent de cursist de rollen, verantwoordelijkheden en maatregelen in de verschillende fasen van het proces;
  • weet de cursist hoe hij op zijn eigen plek in de graafketen kan bijdragen aan zorgvuldig en veilig grondroeren.


  Voor wie is deze cursus? 
  De cursus is voor iedereen die te maken heeft met kabels en leidingen in de bodem en wil leren werken met de CROW 500: ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen'. De cursus is voor initiatiefnemers, ontwerpers, netbeheerders en grondroerders, oftewel:, beheerders openbare grond (gemeenten), medewerkers van netbeheerders en ingenieursbureaus, werkvoorbereiders, calculatoren en uitvoerders.
   
  Primair ligt de focus op het proces dat voorafgaat aan het grondroeren in het veld. De cursus is daardoor minder geschikt voor medewerkers die uitsluitend werkzaam zijn in de uitvoeringsfase.
  Daarnaast is een actieve houding gewenst om onder meer meerdere praktijkopdrachten uit te voeren.

  “We moeten in de gehele keten de samenwerking blijven zoeken om graafschades te beperken” - Arjan Schipper (Enexis Netbeheer) 

  “Het is belangrijk dat er iets ligt om op terug te vallen” - Willem Zwambag (Gemeente Houten)

  “Met het volgen van deze richtlijn zijn er veel schades voorkomen. Daarnaast zijn het de maatschappelijke kosten die sterk verminderd worden” - Rick Janssen (Waterschap Rijn en IJssel)

  “Goede assetmanagement kan veel problemen voorkomen” - Eric Rottier (Gemeente Vlissingen)

  “Bijna alle schades die wij aan onze leidingen hebben, zijn te wijten aan graafschade” -
   Fred Bergman (Waterschap Aa en Maas)

  • Achtergrond zorgvuldig grondroeren
   • Wetgeving
   • Richtlijn zorgvuldig grondroeren
   • Contracten
  • Proces van initiatief- tot gebruiksfase
   • Beoordelen gebiedsinformatie
   • Lokaliseren
   • Grondroeren nabij kabels en leidingen
   • Cases
  • Rollen
   • Wat is uw rol in de graafketen.
   

  Programma en inhoud

  In deze cursus wordt de kennis uit de CROW-publicatie Schade voorkomen aan kabels en leidingen behandeld. 

 • Duur: Online cursus: 2 dagdelen van 9.00 tot 12.00 uur
  Vorm: Digitale cursus met maximaal 9 deelnemers
  Extra: Tussen het eerste en tweede dagdeel dient er ongeveer 2,5 uur aan huiswerk gemaakt te worden

  Deze online cursus wordt gegeven via Zoom Video Conferencing. Je ontvangt voorafgaande aan de cursus van ons een link die je bij de start van de cursus kunt openen om deel te nemen.

  Let op!
  Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de cursus via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk. Het volgen van deze online cursus op een smartphone of tablet is niet mogelijk. Om deel te kunnen nemen aan deze online cursus is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt.

  Tijdspad
  • Na inschrijving ontvang je een bevestiging van je deelname.
  • Voorafgaande aan de cursus ontvang je toegang tot het cursusmateriaal.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdag.
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

  Het cursusmateriaal en extra’s
  Na inschrijving voor deze cursus ontvang je:
  • toegang tot de kennismodule Schade voorkomen aan kabels en leidingen via ‘Mijn CROW’. Je krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat je deze ook na de cursus nog kunt gebruiken;
  • de gedrukte publicatie Schade voorkomen aan kabels en leidingen, die opgestuurd wordt naar het huisadres. (indien opgegeven)
  • via ‘Mijn CROW’ toegang tot al het benodigde cursusmateriaal;
  • na afloop wordt een bewijs van deelname opgestuurd.
  Wij raden je aan om het cursusmateriaal voorafgaand aan de cursus globaal door te nemen.

   
   • Programma
   • 25-01-2022: Dagdeel 1: 09.00 - tot 12.00 uur
   • 08-02-2022: Dagdeel 2: 09.00 - tot 12.00 uur
   • Programma
   • 16-11-2022: Dagdeel 1: 09.00 - tot 12.00 uur
   • 30-11-2022: Dagdeel 2: 09.00 - tot 12.00 uur
 • Herman Arissen

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent?
   Ik ben werkzaam bij CUMELA Nederland, de branche-organisatie voor gespecialiseerde bedrijven in groen, grond en infra. Meer dan tien jaar heb ik graafschades behandeld en ik adviseer nog steeds op dat gebied. Samen met mijn collega Nico Willemsen informeren en helpen wij onze leden waar mogelijk om op een zorgvuldige en veilige manier in de grond te werken. Ik schrijf erover en ik houd bijeenkomsten voor en bij leden. Ik adviseer inzake graafschadepreventie. Zowel intern, als extern ben ik een vraagbaak. CUMELA is vertegenwoordigd in allerlei overlegorganen op dit gebied, zoals het Kabel- en Leidingoverleg, en daarin speel ik een ondersteunende rol.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt
   De CROW-richtlijn ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ slaat een brug tussen de wetgeving en de praktijk door invulling te geven aan het begrip zorgvuldig grondroeren. Ieders rol, verantwoordelijkheid en uit te voeren activiteiten zijn vastgelegd voor het hele proces, zodat iedereen er zelf naar kan handelen en een ander erop kan aanspreken. Graafschade en stagnatie voorkom je door met elkaar alle informatie te delen, met elkaar in gesprek te blijven én door je eigen verantwoordelijkheid te nemen. Ik wil graag mijn kennis delen om vanuit jullie praktijkervaringen te komen tot een betere manier van werken.
   
  Waarom verzorg ik de cursus?
   Mijn dag is geslaagd als ik met jullie kan nadenken over jullie eigen rol in de graafketen en als jullie enthousiast worden om in je eigen praktijk actief aan de slag te gaan met zorgvuldig(er) en veilig(er) werken in de grond.

  Lees hier het interview met Herman Arissen over het belang van zorgvuldig grondroeren. 
 • Kennis delen met uw team of afdeling

  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)
   

  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. . Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Tevens kunnen wij een cursus verzorgen voor mensen die (vrijwel) uitsluitend in de uitvoeringsfase actief zijn. Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uurCROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden? 

Scroll naar boven