Opleiding Visueel Inspecteur Wegen - theorie (met examen)

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Infrastructuur

Werkt u als visueel inspecteur wegen of bent u dit van plan te gaan doen? Volg dan de theorie-opleiding Visueel Inspecteur Wegen (VIW) en behaal uw theorie-examen. In de opleiding leert u hoe u visuele weginspecties uitvoert volgens de CROW-systematiek voor visuele weginspectie. Het theorie-examen geeft u toegang tot het praktijkexamen waarmee u het erkende Diploma VIW kunt behalen.

Prijs per stuk: € 1.550,00

Excl. 21% BTW

06-09-2017, Sweco Nederland B.V.

Na het volgen van de driedaagse cursus kunt u:

 • Definities van schade voor asfalt, elementen en beton benoemen
 • Aspecten benoemen om een visuele inspectie veilig uit te voeren
 • Verschillende schades onderscheiden
 • Ernst/omvangklassen per schade onderscheiden
 • Omvang van schadebeelden naar de juiste omvangklassen omrekenen
 • Noodzaak van klein onderhoud per schade vaststellen

Voor wie is deze opleiding?

De opleiding is voor iedereen die wegvakken eenduidig op schadebeelden wil beoordelen en die het erkende Diploma Visueel Inspecteur Wegen wil behalen. Een vooropleiding op mbo-2-niveau is gewenst.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze opleiding ontvangt u tevens de gedrukte versies van het Handboek Visuele inspectie 2011 en de Handleiding Globale Visuele inspectie 2011. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

Programma en inhoud

U volgt de opleiding in drie dagen, verspreid over enkele weken. De nadruk ligt op de theoretisch kennis die u nodig heeft, aangevuld met praktijkvoorbeelden. Door middel van een groot aantal schadebeelden wordt duidelijk gemaakt waar een visueel inspecteur op moet letten en op welke manier hij dit moet registreren.

Met behulp van de aangeleerde inspectiemethodiek gaat u twee dagdelen zelfstandig inspecteren. Dat doet u op speciaal geselecteerde wegvakken in de buurt van de cursuslocatie. U sluit de opleiding af met een schriftelijk examen over de theorie. Bekijk hieronder de onderwerpen. Kijk voor de startdatum van de opleiding, de data van de cursusdagen en de examendatum op het tabblad inschrijven.
 
 • Globale inspectie
 • Gedetailleerde inspectie.
 • Veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van een visuele inspectie
 • Vaststellen van klein onderhoud bij de visuele inspectie.

In de cursus wordt gebruikgemaakt van het Handboek Visuele inspectie (CROW-publicatie 146a) en de Handleiding Globale visuele inspectie (CROW-publicatie 146b).

De lesmaterialen worden via een elektronische leeromgeving aangeboden. Twee weken voor de start, krijgt u een uitnodigingsbrief en is de elektronische leeromgeving (elo) toegankelijk via ‘mijn CROW’. Naast het digitale lesmateriaal krijgt u ook de gedrukte versie van publicatie 146a en-b.

Kies uw startdatum

  • Programma
  • 06-09-2017: Dag 1 / 09.00 - 16.30 uur
  • 13-09-2017: Dag 2 / 09.00 - 16.30 uur
  • 20-09-2017: Dag 3 / 09.00 - 16.30 uur
  • 27-09-2017: Examen / 09.30 - 11.30 uur excl. lunch
Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met