Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Theorie zonder examen

 • Productgroep: Opleiding
 • Thema: Inspecties en metingen

Wilt u de theorie achter de visuele inspectie leren, of wilt u de basis van de visuele inspectie aanleren? Volg dan de opleiding Visueel Inspecteur Wegen (VIW). In de opleiding leert u hoe u visuele weginspecties uitvoert volgens de CROW-systematiek voor visuele weginspectie.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail cursus@crow.nl.
 • Deze opleiding bevat geen theorie-examen. Het is echter wel mogelijk om een theorie-examen af te leggen. U kunt zich daarvoor aanmelden voor de opleiding met theorie-examen of apart inschrijven voor het theorie-examen. Het behalen van het theorie-examen geeft u namelijk toegang tot het praktijkexamen waarmee u het erkende Diploma VIW kunt behalen.

  Na het volgen van de opleiding heeft u kennis van:  

  • Definities van schade voor asfalt, elementen en beton benoemen
  • Aspecten benoemen om een visuele inspectie veilig uit te voeren
  • Verschillende schades onderscheiden
  • Ernst/omvangklassen per schade onderscheiden
  • Omvang van schadebeelden naar de juiste omvangklassen omrekenen
  • Noodzaak van klein onderhoud per schade vaststellen
   

  Voor wie is deze opleiding?

  De opleiding is voor iedereen die wegvakken eenduidig op schadebeelden wil beoordelen. Een vooropleiding op mbo-2-niveau is gewenst.

  Kennisbundel: alle kennis in één

  Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u tevens de gedrukte versies van het CROW Handboek Visuele inspectie 2011 en de CROW Handleiding Globale Visuele inspectie 2011. Lees verder over Kennisbundels.

  Praktische informatie

 • Programma en inhoud

  U volgt de opleiding in drie dagen, verspreid over enkele weken. Er is een goede afwisseling tussen de theoretische kennis die u nodig heeft en het in de praktijk brengen hiervan. Door middel van een groot aantal schadebeelden wordt duidelijk gemaakt waar een visueel inspecteur op moet letten en op welke manier hij dit moet registreren.

  Met behulp van de aangeleerde inspectiemethodiek gaat u twee dagdelen zelfstandig inspecteren. Dat doet u op speciaal geselecteerde wegvakken in de buurt van de cursuslocatie. Voordat u zelfstandig gaat inspecteren, zijn er nog twee momenten waarop er in kleine groepjes (met intensieve begeleiding) een inspectie wordt uitgevoerd.
  Bekijk hieronder de onderwerpen. Kijk voor de startdatum van de opleiding, de data van de cursusdagen en de examendatum op het tabblad inschrijven.

  • Globale inspectie
  • Gedetailleerde inspectie
  • Veiligheidsaspecten bij het uitvoeren van een visuele inspectie
  • Vaststellen van klein onderhoud bij de visuele inspectie.

  In de cursus wordt gebruikgemaakt van het Handboek Visuele inspectie (CROW-publicatie 146a) en de Handleiding Globale visuele inspectie (CROW-publicatie 146b). Dit lesmateriaal wordt via een elektronische leeromgeving aangeboden. Twee weken voor de start, krijgt u een uitnodigingsbrief en is de elektronische leeromgeving (elo) toegankelijk via ‘mijn CROW’. Naast het digitale lesmateriaal krijgt u ook de gedrukte versie van publicatie 146a en-b.


 • Heeft u een vraag over een cursus, opleiding of workshop? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Scroll naar boven