Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Theorie-examen

 • Productgroep: Examen
 • Thema: Inspecties en metingen

Bent u Visueel Inspecteur Wegen (VIW) of wilt u aan de slag als Visueel Inspecteur Wegen? En beschikt u over de kennis van de CROW-systematiek voor visuele weginspectie? Behaal dan het erkende Certificaat Visueel Inspecteur Wegen (VIW). Hiermee heeft u een streepje voor bij opdrachtgevers. Wanneer u het theorie-examen met goed gevolg afsluit, krijgt u toegang tot het praktijkexamen waarmee u het erkende Diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW) kunt behalen.

 
€ 490,00
excl. 21% btw
08-10-2020, Sweco Nederland B.V.
 • Waarvoor is het theorie-examen?
  Dit examen is om te toetsen of u beschikt over de theoretische kennis die nodig is voor het behalen van het CROW Diploma Visueel Inspecteur Wegen.

  Slaagt u voor zowel het theorie-examen als het praktijkexamen, dan heeft u recht op het CROW Diploma Visueel Inspecteur Wegen en mag u zich CROW-gediplomeerd inspecteur noemen.

  Het theorie-examen is gebaseerd op de eindtermen en toetstermen Visueel Inspecteur Wegen, zoals die door de sector zijn vastgesteld onder begeleiding van CROW. U kunt die Eind- en toetstermen theorie-examen VIW downloaden, zodat u op voorhand kunt inschatten of u over voldoende kennis beschikt om het theorie-examen te halen.

  Heeft u nog onvoldoende kennis en ervaring om theorie- en praktijkexamen te doen, of wilt u uw kans op het halen van die examens vergroten? Volg dan eerst de Opleiding Visueel Inspecteur Wegen zonder examens.
 • Duur theorie-examen: 2 uur
  Vorm: schriftelijke examen op basis van meerkeuzevragen + open vragen/berekeningen.
  Prijs is inclusief koffie, thee, theorie-examen en bewijs van deelname (mits geslaagd)
  Eind- en toetstermen theorie-examen VIW
   
  U ontvangt de uitslag binnen twee weken na het examen. Bent u geslaagd, dan krijgt u een bewijs van deelname toegestuurd (met daarop de vermelding ‘geslaagd’). Voor het behalen van het bewijs van deelname is een minimale score van 6,5 voor beide onderdelen (meerkeuzen en openvragen/berekeningen) benodigd.

  Tijdspad:  
  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.
   
  Gerelateerde cursussen
  Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Praktijkexamen (proeve van bekwaamheid)
  Opleiding Visueel Inspecteur Wegen | Theorie zonder examen
  Basiscursus Wegbeheersystematiek
   
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Scroll naar boven