Opleiding Visueel Inspecteur Wegen - praktijkexamen (proeve van bekwaamheid)

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Infrastructuur

Bent u Visueel Inspecteur Wegen (VIW) en beschikt u over de kennis van de CROW-systematiek voor visuele weginspectie? Behaal dan het erkende Diploma Visueel Inspecteur Wegen (VIW). Hiermee heeft u een streepje voor bij opdrachtgevers. U kunt dit praktijkexamen afleggen als u bent geslaagd voor het VIW theorie-examen.

Prijs per stuk: € 1.410,00

Excl. 21% BTW

Tijdens het praktijkexamen worden de volgende leerdoelen getoetst

 • U kunt de definities benoemen van schade voor asfalt, elementen en beton
 • U kunt benoemen welke ernst/omvangklassen de inspectiemethodiek bevat
 • U kunt de aspecten benoemen voor het veilig uitvoeren van een visuele inspectie
 • U kunt verschillende schades onderscheiden
 • U kunt de ernst/omvangklassen per schade onderscheiden
 • U kunt de omvang van schadebeelden naar de juiste omvangklassen omrekenen
 • U kunt de maatgevende ernst/omvangklasse per schade vaststellen
 • U kunt de noodzaak van klein onderhoud per schade vaststellen

Benodigdheden

Tijdens het examen moet u onderstaande producten meebrengen:
 • standaard inspectieset, nodig bij het uitvoeren van de globale inspectie
 • zwaailicht
 • sticker 'Weginspectie'
 • veiligheidsjas/hesje
 • (dienst)auto.
 • een ´schrijver´ (bijvoorbeeld iemand vanuit de organisatie). Wanneer u op het examen geen schrijver bij u hebt, kunt u niet deelnemen aan dit examen. De schrijver heeft als taken: assisteren bij het noteren van de schades, de routebeschrijving lezen, toezien op het volgens de afspraken uitvoeren van de globale inspectie.

Voor wie is dit examen?

Het praktijkexamen is voor iedereen die het theorie-examen voor Visueel Inspecteur Wegen (VIW) met een voldoende heeft afgesloten. Daarnaast heeft u geoefend met het inspecteren van 3000 wegvakonderdelen (dat staat gelijk aan ongeveer 40 dagen) onder begeleiding van een ervaren inspecteur. Een vooropleiding op mbo-2-niveau is gewenst.

Praktische informatie

 • Vorm: praktijkexamen (proeve van bekwaamheid)
 • Duur: 1 dag praktijkexamen (3,5 uur effectieve examentijd)
 • Bij slecht weer wordt het examen verplaatst
 • Diploma Visueel Inspecteur Wegen (mits geslaagd), 5 jaar geldig
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

Waaruit bestaat het examen?

Deelnemers aan het praktijkexamen Visueel Inspecteur Wegen zijn bekend met de inhoud van de CROW-publicaties 146 a en b en kunnen deze in de praktijk toepassen. Het praktijkexamen vindt plaats in Apeldoorn en bestaat uit een praktische toets. Dit praktijkexamen (proeve van bekwaamheid) vindt plaats in de buitenlucht en bestaat uit het inspecteren van 30 wegvakonderdelen.

Inschrijven voor het examen

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met