Opleiding Verkeerstechniek

 • Productgroep: Opleiding
 • Thema: Binnen de bebouwde kom, Buiten de bebouwde kom, Verkeersvoorziening

Wilt u uw inzicht in het verkeer en vervoer vergroten? De opleiding Verkeerstechniek behandelt de verschillende ontwerpuitgangspunten en basiscriteria van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen. Ook wordt aandacht besteed aan het langzaam verkeer (fietser en voetganger) en het openbaar vervoer. Tijdens de opleiding is er veel ruimte voor oefenen in het ontwerpen van wegen. Na het succesvol afronden van de opleiding ontvangt u het in de markt gewaardeerde diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.

 
Gratis
Inschrijven via de website is op dit moment helaas niet mogelijk. Wel kunt u altijd informeren naar de mogelijkheden voor deelname. Bel de klantenservice: 0318 - 69 53 15 of e-mail cursus@crow.nl.
 • Voor wie is deze opleiding?
  Deze opleiding op hbo-niveau is bedoeld voor iedereen die zijn of haar inzicht in verkeer en vervoer wil vergroten. Heeft u geen verkeerskundige of -technische opleiding maar wel werkervaring op dit terrein? Ook dan is deze opleiding geschikt voor u. Een vooropleiding op mbo-4-niveau met wiskunde is gewenst.

  Wat leer ik?
  Na het volgen van de opleiding:
  • kan de deelnemer een schematisch ontwerp maken;
  • kan de deelnemer een verkeerstechnisch ontwerp op waarde beoordelen en er advies over geven;
  • kan de deelnemer oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen;
  • kan de deelnemer schetsen maken van een verkeersvoorziening;
  • kan de deelnemer een keuze voor een verkeerstechnisch ontwerp motiveren;
  • heeft de deelnemer inzicht in aspecten die een rol spelen bij het maken van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende principes van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer instrumenten om in de dagelijkse (beroeps)praktijk te gebruiken;
  • kan de deelnemer een (verkeerstechnisch) probleem oplossen volgens een uniforme methode (PODOE).
 • Doorlooptijd: 44 weken
  Vorm: Online zelfstudie (6-10 uur p.w.) met tien werkcolleges
  Prijs: €3.090,00 (ex. btw) inclusief diploma Verkeerstechniek (mits geslaagd)

  Tijdspad:
  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
  • Ca. twee weken voorafgaand aan de opleiding ontvangt u toegang tot het cursusmateriaal.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de opleiding.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de opleidingsdag.
  • Zie voor het complete overzicht: Algemene leveringsvoorwaarden CROW.

  Opleiding afgestemd op curriculum BUAS Breda, Windesheim Zwolle, NH Leeuwarden.
  Zie ook: ​Kwaliteit & erkenning van deze opleiding en Gebruik van elektronische leeromgeving
   
  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.
   
  Het cursusmateriaal en extra’s
  Na inschrijving voor deze opleiding ontvangt u:
  Wij raden u aan om het cursusmateriaal voorafgaand aan de opleiding door te nemen.

  Gerelateerde cursussen
  Update: nieuwe kennis en technieken wegontwerp
  Verkeersveiligheid vanuit menselijk perspectief
  Beïnvloeden van mobiliteitsgedrag

  Heeft u een vraag over een cursus, opleiding of workshop? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.
   
 • Tijdens de opleiding wordt veel geoefend met het ontwerpen van wegen. Onderwerpen: stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen, ontwerpuitgangspunten en basiscriteria, langzaam verkeer (fietsers en voetgangers) en openbaar vervoer. De leerstof wordt getoetst middels twee deelexamens en een praktijkexamen. Slaagt u, dan ontvangt u het in de markt gewaardeerde diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.

  Actuele kennis
  De opleiding is geactualiseerd met kennis en richtlijnen uit:
  Werkvormen
  De opleiding bestaat naast online zelfstudie uit tien werkcolleges. Tijdens deze werkcolleges wisselt u kennis en ervaringen uit met andere deelnemers. De data van de colleges kunt u vinden onder Inschrijven.

  Werkcollege 1 | Ben Peters
  • Inleiding in de verkeerskunde
  • Kaders voor ontwerper
  • Planproces
  • PODOE-methode

  Werkcollege 2 | Ben Peters
  • Duurzaam Veilig
  • Ruimtelijke structuur en inrichting

  Werkcollege 3 | Cees Veerhoek
  • Basiscriteria
  • Zicht, alignement en dwarsprofiel

  Werkcollege 4 | Cees Veerhoek
  • Stroomwegen
  • Gebiedsontsluitingswegen
  • Knooppunten en aansluitingen

  Werkcollege 5 | Peter Brogt
  • Erftoegangswegen
  • Voorzieningen voor voetgangers

  Werkcollege 6 | Erik Mansvelder
  • Kruispunten

  Werkcollege 7 | Richard ter Avest
  • Fietsvoorzieningen

  Werkcollege 8 | Freek Verhoof
  • Openbaar vervoer

  Werkcollege 9 | Jantine de Wijs
  • Parkeervoorzieningen

  Werkcollege 10 | Sjoerd Nota
  • Verkeerstekens
  • Permanente uitrusting

  Resultaat
  Na het volgen van de opleiding:
  • kan de deelnemer een schematisch ontwerp maken;
  • kan de deelnemer een verkeerstechnisch ontwerp op waarde beoordelen en er advies over geven;
  • kan de deelnemer oplossingen bedenken voor verkeerstechnische problemen;
  • kan de deelnemer schets maken van een verkeersvoorziening;
  • kan de deelnemer een keuze voor een verkeerstechnisch ontwerp motiveren;
  • heeft de deelnemer inzicht in aspecten die een rol spelen bij het maken van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer inzicht in de achterliggende principes van een verkeerstechnisch ontwerp;
  • heeft de deelnemer instrumenten om in de dagelijkse (beroeps)praktijk te gebruiken;
  • kan de deelnemer een (verkeerstechnisch) probleem oplossen volgens een uniforme methode (PODOE).

  Na het succesvol afronden van de opleiding Verkeerstechniek  ontvangt u het diploma CROW Opleiding Verkeerstechniek.
 • De opleiding Verkeerstechniek maakt gebruikt van diverse docenten, die alle aspecten van verkeerstechniek aan bod laten komen.

  Docent Ben Peters

  Ben geeft werkcollege(s) over: inleiding in de verkeerstechniek, kaders voor de ontwerper, het planproces, Duurzaam Veilig, ruimtelijke structuur en inrichting, en PODOE: Probleem-Oorzaak-Doel-Oplossing-Evaluatie.  

  "De rode draad in het werkcollege dat ik geef is de drie-eenheid: mens-voertuig-weg. Het is mooi om te zien hoe deelnemers deze kern ontdekken, ervaren en leren omzetten in praktisch toepasbare kennis. Naast het verzorgen van werkcolleges ben ik werkzaam bij Goudappel Coffeng als regiomanager Zuid-Nederland. Door deze combinatie blijf ik 'feeling' houden met de markt en breng daardoor kennis helder en begrijpelijk over."

  Docent Cees Veerhoek

  Cees geeft werkcollege(s) over: basiscriteria, zicht - alignement - dwarsprofiel, stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen, knooppunten en aansluitingen. 
     
  "Binnen de cursus Verkeerstechniek geef ik twee werkcolleges. Hierin oefenen we samen het ontwerpen van stroomwegen, gebiedsontsluitingswegen en erftoegangswegen buiten de bebouwde kom. U leert aan de hand van de basiskennis en randvoorwaarden de theorie toe te passen in de praktijk. Als oefenstof krijgt u twee ontwerpopdrachten mee. Ik ondersteun u met ervaringen uit de dagelijkse praktijk!"

  Docent Peter Brogt

  Peter geeft werkcollege(s) over: erftoegangswegen, voorzieningen voor voetgangers inclusief mensen met een fysieke beperking. 
  Hij was adviseur mobiliteit bij Goudappel Coffeng en heeft nu een eigen verkeersadviesbureau. 

  Docent Erik Mansvelder

  Erik geeft werkcollege(s) over: kruispunten. 
  Hij is werkzaam bij Sweco en ook gecertificeerde auditor rijkswegennet. 

  Docent Richard ter Avest

  Richard geeft werkcollege(s) over: fietsvoorzieningen. 

  "Binnen deze opleiding geef ik het werkcollege over fietsvoorzieningen. De fiets speelt een belangrijke rol in de mobiliteit van stad, dorp en regio's. Nederland behoort tot de top-3 van meest verkeersveilige fietslanden. Hoe dat komt? Dat leert u tijdens het werkcollege. Daarnaast hoort u o.a. over ontwikkelingen en trends zoals e-bikes, snelle fietsroutes. Naast mijn werk als docent bij CROW werk ik bij Goudappel Coffeng als adviseur Verkeer en Ruimte." 

  Docent Freek Verhoof

  Freek geeft werkcollege(s) over: openbaar vervoer. 

  “In mijn werkcollege wil ik je meenemen in de wereld van het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld hoe het tot stand komt, welke partijen erbij betrokken zijn en wat het belang is van een goed werkend OV-systeem voor de samenleving. Maar bovenal wil ik de relatie tussen de infrastructuur en het functioneren van het vervoer voor het voetlicht brengen. Een kleine aanpassing kan immers een groot effect hebben op bijvoorbeeld de kosten van de exploitatie. Ik ondersteun dit alles met voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Naast het verzorgen van dit werkcollege werk ik bij Goudappel Coffeng als adviseur openbaar vervoer. Zo leer ik zelf ook elke dag weer wat bij over dit mooie vakgebied.”

  Docent Jantine de Wijs

  Jantine geeft werkcollege(s) over: parkeervoorzieningen.
  Jantiine werkt bij Goudappel Coffeng als adviseur Parkeren en Locatieontwikkeling.  

  Docent Sjoerd Nota

  Sjoerd geeft werkcollege(s) over: verkeerstekens, permanente uitrusting.
   
  "Tijdens mijn werkcollege van deze opleiding maakt u kennis met verkeerstekens en de uitrusting op en rondom de weg. Kennis die belangrijk is voor een veilige en vlotte doorloop van verkeersstromen. Daarnaast bereid ik u voor op het examen. Naast het doceren voor CROW ben ik actief als adviseur en docent Verkeer en Ruimte voor diverse opdrachtgevers en onderwijsinstellingen." 

 • Kennis delen met uw team of afdeling?
  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.
   
  Voordelen en kenmerken
  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat
  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 98 88.
Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Ervaring | Docent


'Goed leren ontwerpen is een kwestie van veel doen. De basis is denkwerk vooraf.'

Docent Ben Peters over de opleiding Verkeerstechniek.

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven