Opleiding Succesvolle Openbare Ruimte

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Openbare ruimte

Wat maakt een openbare ruimte succesvol? Deze cursus geeft antwoord op die vraag. Insteek is dat een openbare ruimte moet bijdragen aan een prettige woon- en leefomgeving. De inrichting moet een positieve impuls geven aan de leefbaarheid en vitaliteit van een gebied.

Prijs per stuk: Gratis

Momenteel zijn er geen beschikbare data

Wat leert u van deze opleiding?

 • De openbare ruimte definiëren en de totstandkoming ervan door de tijd beschrijven
 • De verschillende concepten van succesvolle openbare ruimtes beschrijven en toepassen
 • Relevante beleidsvelden met betrekking tot openbare ruimtes benoemen en de verschillende schaalniveaus
  en de samenhang hiertussen doorgronden
 • Het planproces begrijpen, doorlopen en elementen hieruit herkennen
 • De rollen, belangen, factoren en actoren in het planproces benoemen
 • Deelnemen aan een planvormingsteam rond openbare ruimtes
 • Samenwerken met andere gebruikers en/of vertegenwoordigers van vakgebieden en organisaties

Voor wie is de opleiding?

Voor alle professionals die zich bezighouden met inrichting en beheer van de openbare ruimte, zoals: projectleiders openbare ruimte, ontwerpers, beheerders, buurt- en wijkmanagers, opbouwwerkers, verkeerskundigen, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, bestuurders. Een vooropleiding op mbo-4-niveau is gewenst.

Praktische informatie

 • Vorm: cursus aangeboden via de elektronische leeromgeving (elo) met tweeënhalve dag werkcolleges
 • Duur: 16 weken, 6-8 uur zelfstudie per week
 • Prijs inclusief online opleidingsmateriaal en certificaat (mits geslaagd)
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
  • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal), of
  • op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf-formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
 • Deze cursus is afgestemd op het curriculum van de NHTV Breda, Windesheim Zwolle en NH Leeuwarden.
 • Meer informatie vindt u onder Kwaliteit & erkenning.
 • Algemene leveringsvoorwaarden van CROW

Programma en inhoud

Deze cursus is op hbo-niveau met thuisstudie, huiswerkopdrachten en werkcolleges voor mensen die zich persoonlijk willen ontwikkelen in hun vakgebied. De cursus wordt afgesloten met een examen waarvoor u bij goed gevolg studiepunten verdient aan de NHTV. Bekijk hieronder onderwerpen van de opleiding. Kijk voor de startdatum en voor de data van de werkcolleges op het tabblad inschrijven.
 

 • Shared space
 • Participatie
 • Wijkontwikkeling en woonbeleid
 • Pllacemaking
 • Jongeren
 • Spelen
 • Stationslocaties

Kies uw startdatum

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met