Opleiding Directievoering UAV voor de GWW

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Contracteren

Deze vierdaagse opleiding helpt toekomstige maar ook huidige directievoerders en bijstaanders UAV, bij werken op basis van een RAW-bestek, beter voor te bereiden op hun taak. Deelnemers die het bijbehorende examen met goed gevolg afleggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW.

Prijs per stuk: € 1.850,00

Excl. 21% BTW

02-11-2017, Van der Valk Hotel Den Haag-Nootdorp

Wat leert u van deze opleiding?

Na deze opleiding kunt u op juiste wijze invulling geven aan de rol, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden als directievoerder UAV op een werk wat gebaseerd is op een RAW-bestek. Denk hierbij aan:
 • verantwoord keuzes maken
 • relevante regelgeving juist toepassen
 • correspondentie en vastleggen van relevante zaken
 • goed duiden van de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever
 • aansturen van eigen mensen, zoals de bijstaanders
 • grip krijgen op het proces en de aannemer
 • leiden van een bouwvergadering


Voor wie is deze opleiding?

Let op: deze opleiding is NIET voor beginners. Deelnemers dienen aantoonbaar minimaal te beschikken over:
 • HBO werk- en denkniveau
 • 10 jaren praktijkervaring in de GWW sector
 • 5 jaren werkervaring met RAW-systematiek (b.v. in rollen als bestekschijver, toezichthouder, uitvoerder, etc.)
 • Goede beheersing van de basisbeginselen van de RAW-systematiek en de UAV
Bij twijfel kunt u vooraf contact opnemen met CROW om te bespreken of uw ervaring voldoende is om deel te nemen aan deze opleiding.

De opleiding is gericht op functionarissen die zich verder willen verdiepen en bekwamen in de rol van de directievoerder UAV. Dat kunnen personen zijn die in andere rollen al (veel) ervaring hebben opgedaan met UAV/RAW en die willen doorgroeien naar de rol van directievoerder. De opleiding is ook nuttig voor beginnende directievoerders, die meer verdieping en samenhang zoeken om daarna steviger op te kunnen treden als directievoerder. Of voor personen met een achtergrond in de aannemerij, die nu aan kant van de opdrachtgever gaan optreden als directievoerder. In alle gevallen geldt: let goed op de minimale eisen die hierboven zijn gesteld aan deelnemers. Neem bij twijfel contact op met CROW via telefoonnumer 0318-69 53 15 of per e-mail naar klantenservice@crow.nl


Praktische informatie

 • Vorm: klassikale opleiding, vier lesdagen (van 09.30 tot 16.30 uur) en examen (1 dagdeel)
 • Tussen de lesdagen zit circa 2 weken
 • Groepsomvang: maximaal 15 deelnemers
 • Examen en diploma: zie tabblad ‘Examen en erkenning’
 • Prijs inclusief lesmateriaal, lunch alleen op de lesdagen

Programma en leerdoelen

Bekijk hieronder het programma en de leerdoelen per cursusdag. Kijk voor de startdatum van de opleiding, de data van de cursusdagen en de examendatum op het tabblad Inschrijven.

Dag 1: Verdieping van de kennis van UAV en RAW
 • Kennismaken van de cursisten onderling.
 • UAV 2012 in de juridische context kunnen plaatsen.
 • Opfrissen en verdiepen van de bij u aanwezige kennis van UAV 2012 en de RAW- systematiek kennis met de aan de hand van de huiswerkopdracht uit de Elektronische Leer Omgeving.
 • De UAV 2012 en RAW-systematiek op een juiste wijze kunnen plaatsen in het bouwproces vanuit het oogpunt van de directie UAV.
 • Kennisnemen van de rol van opdrachtgever, directie UAV, aannemer en gemachtigde van de aannemer in de UAV 2012.

Dag 2: Rol, taken verantwoordelijkheden van de directievoerder
 • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 1. 
 • Tussen opdracht en uitvoering van het werk: wat moet er geregeld zijn voordat de uitvoering start gaat: werkplannen, kwaliteitsborging, planning, werkafspraken, verzekeringen, bankgarantie, communicatie derden, bevoegdheden directievoerder, etc. 
 • Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
 • Organiseren, leidinggeven, en notuleren van een startvergadering (rollenspel a.d.h.v. een RAW-bestek). Voorbeelden van de cursisten uit de praktijk.
 • Toezicht tijdens de uitvoering, communicatie met de uitvoerder, vastleggen werkafspraken, werken onder kwaliteitsborging, aanspreken op onvoldoend werk, niet nakomen afspraken. Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.

Dag 3: Toepassing en uitvoering, de praktijk
 • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 1. 
 • Rollenspel toezichthouder-uitvoerder aannemer a.d.h.v. een voorbeeld casus). Relatie met de UAV 2012  en de RAW-systematiek.
 • Organiseren, leidinggeven, en notuleren van een bouwvergadering (rollenspel a.d.h.v. een casus). Voorbeelden van de cursisten uit de praktijk. Relatie met de UAV 2012 en de RAW-systematiek.
 • Betalen, meer en minderwerk, bestekswijzigingen, onderhandelen, eindafrekening. 
 • Casus opstellen termijn en eindafrekening (huiswerkopdracht).

Dag 4: Actualiteiten, cases en specifieke onderwerpen 
 • Terugblik en uitwisselen leerervaringen vanaf dag 1. 
 • Behandelen casus opstellen termijn en eindafrekening (huiswerkopdracht).
 • Opneming, goedkeuring en oplevering van een werk en dossiervorming (casus).
 • Werkzaamheden en herstel in de onderhoudstermijn, afsluiten contract.
 • Evaluatie opleiding.
 • Mogelijkheid de rollenspellen te filmen en te evalueren tussendoor.

Dag 5: 10.00 - 12.00 uur Examen Opleiding Directievoering UAV voor de GWW
  • Programma
  • 09-05-2017: Cursusdag 1 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 16-05-2017: Cursusdag 2 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 30-05-2017: Cursusdag 3 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 06-06-2017: Cursusdag 4 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 20-06-2017: Examen / 09.30 - 12.30 uur, Let op: excl. lunch
  • Programma
  • 02-11-2017: Cursusdag 1 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 16-11-2017: Cursusdag 2 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 30-11-2017: cursusdag 3 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 14-12-2017: Cursusdag 4 / 09.30 - 16.30 uur, incl. lunch
  • 21-12-2017: Examen / 09.30 - 12.30 uur, Let op: excl. lunch
Visa het tabblad Data/tijden/locaties kunt u zich inschrijven.

Schriftelijk theorie-examen

Na 4 lesdagen wordt de opleiding op dag 5 afgesloten met een schriftelijk theorie-examen. Dit examen duurt 2 uur en bestaat uit het beantwoorden van meerkeuzevragen. De beoordelingsmethodiek is vastgesteld onder auspiciën van een didactisch adviseur en een examencommissie. Om de opleiding met goed gevolg af te ronden, moeten deelnemers alle lesdagen volledig hebben bijgewoond én een voldoende halen voor het examen. De toets- en eindtermen voor het examen, alsmede het examenreglement, worden later op deze pagina gepubliceerd. Deelnemers die zakken voor het examen, krijgen tegen een meerprijs gelegenheid tot het afleggen van een herexamen.


Openbaar register

Deelnemers die het examen met goed gevolg afleggen, worden door CROW opgenomen in een openbaar register met gediplomeerde Directievoerders UAV in de GWW (tenzij de deelnemer daar bezwaar tegen maakt). Daardoor hebben opdrachtgevers, werkgevers, collega’s en andere professionals altijd inzicht in wie het diploma heeft gehaald en wanneer.
De opleiding is deels gebaseerd op de CROW cursussen Uitvoeren met RAW, Rekenen met RAW en UAV en Registratie, Controle en Toezicht met RAW en UAV en kan dus op onderdelen overlappen met die cursussen. De opleiding Directievoering UAV voor de GWW bevat echter voor 50% nieuw materiaal en kent zijn eigen samenhang.

Vrijstellingen voor onderdelen van de opleiding zijn niet mogelijk: voor het behalen van het diploma is van belang dat de gehele opleiding in samenhang is gevolgd.