CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Module Verkeersbeleid

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Beleid

Geen verkeersmaatregelen zonder verkeersbeleid! In deze module leren we u hoe nationaal ruimtelijke ordenings-en verkeersbeleid samen met wet- en regelgeving worden ingezet om de kwaliteit van de leefomgeving te bewaken en te verbeteren. We besteden hierbij ook aandacht aan aanverwante werkterreinen van de verkeerskunde.

 
€ 1.100,00
excl. % btw
U kunt zich via deze pagina inschrijven.
 • Eén van de taken van de overheid is het ontwikkelen en vaststellen van beleid. Dit beleid vormt de kaders waarbinnen naar oplossingen en maatregelen worden gezocht. Verkeerskundige oplossingen en maatregelen komen namelijk niet zomaar uit de lucht vallen. Voordat er voor een maatregel gekozen wordt, zijn al veel stappen doorlopen en hebben verschillende personen en partijen de kans gehad of gegrepen om het beleid (mede) vorm te geven. In deze basismodule wordt u de stappen in de beleidscyclus geschetst aan de hand van verkeerskundige voorbeelden. De inhoud van verkeerskundige plannen en de procedures op de verschillende overheidsniveaus (rijk, provincie, gemeente) wordt behandeld en we staan stil bij de belangen van partijen die betrokken zijn in het beleidsproces. 

  De student is na afloop van dit vak in staat om

  • relevant beleid te inventariseren en de consequenties van dit beleid voor zijn eigen projecten in te schatten;
  • bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden rekening te houden met vigerend beleid;
  • aan te geven op welke manier aanverwante werkterreinen (RO, economie, welzijn e.d.) van invloed zijn op het verkeersbeleid en vice versa;
  • uit te leggen wat de rollen, taken en bevoegdheden zijn van de overheidslagen en hoe de door­wer­king van nationaal tot lokaal plaatsvindt;
  • aan te geven welke actoren van invloed zijn op de vorming en uitvoering van verkeersbeleid en wel­ke middelen, bevoegdheden deze actoren tot hun beschikking hebben om deze invloed uit te oefenen;
  • uit te leggen welke plannen, (plan)procedures en beleidsprocessen de overheidslagen maken en door­lopen;
  • aan te geven welke consequenties planprocedures en ruimtelijke ordeningsplannen hebben voor een verkeerskundig project.

   

  Praktische informatie

  • Deze module bestaat uit 3 dagdelen van elk 3 uur en wordt afgesloten met een tentamen.
  • Data voor 2020 zijn nog niet bekend


  Deze cursus is een samenwerking tussen CROW en NOVI Verkeersacademie. Alle informatie vindt u op de website van NOVI Verkeersacademie. De cursus kan los gevolgd worden of als module van de opleiding verkeerskunde. Heeft u acht modules van deze opleiding met goed resultaat gevolgd? Dan ontvangt u het CROW/NOVI Diploma Verkeerskunde.

 • Alle informatie over Cursus Verkeersbeleid (inhoud, cursusdatum, locatie) leest u op de website van de NOVI Verkeersacademie. Direct inschrijven? Gebruik dit formulier.

 • Overige cursussen en opleidingen op het gebied van verkeer en vervoer:
  Heeft u een vraag over een cursus of opleiding? Onze cursusadministratie helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 98 88 of e-mail naar cursus@crow.nl.
   
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Samenwerking

 
NieuwsberichtCROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden? 

Scroll naar boven