CROW Academie: Alle cursussen gaan zo veel mogelijk online door. Meer informatie

Module Mobiliteit

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Bereikbaarheid, Ketenmobiliteit, Mobiliteit en ruimte, Mobiliteitsmanagement

Waarom is het zo druk in de spits op de snelweg en waarom struikel je op andere plaatsen over de fietsers? Tijdens deze module leert u hoe personenmobiliteit ontstaat en op welke manieren deze beïnvloed kan worden.

 
€ 1.100,00
excl. % btw
U kunt zich via deze pagina inschrijven.
 • Mobiliteitsgedrag neemt door de jaren heen steeds andere vormen aan. Vroeger bewoog men zich met een paardentram voort, nu gebruikt men de auto. De ontwikkelingen op gebied van mobiliteit en bijvoorbeeld de inrichting van de ruimte hebben allemaal invloed op de keuzes die mensen maken en het gedrag dat zij op de weg vertonen. Zo blijkt uit onderzoek dat negen van de tien verkeersongevallen in Nederland (mede) veroorzaakt worden door een menselijke fout.

  In de praktijk is gebleken dat veel maatregelen, die ingezet zijn om het gedrag van mensen te beïnvloeden, niet altijd effectief zijn. Soms zijn de effecten zelfs totaal anders dan verwacht werd. Ook hebben we geleerd dat pogingen om de mobiliteit te beïnvloeden weerstand kan oproepen bij het publiek, die op hun beurt weer tot negatieve neveneffecten leiden. Een belangrijke oorzaak van het gebrek aan effectiviteit is dat de beleidsmaatregelen veelal bedacht zijn vanuit het verkeerssysteem en onvoldoende rekening houden met het perspectief van de individuele mobilist. Uit sociaalwetenschappelijk onderzoek weten we inmiddels dat gedrag niet is gebaseerd op rationele overwegingen, maar wordt beïnvloed door allemaal niet-rationele prikkels en ingevingen.

  Voor het ontwikkelen van beleid en maatregelen gericht op een gedragsverandering is dus inzicht nodig in de gedragsmotieven en mechanismen van mensen.

  Essenties

  • inleiding in mobiliteit en mobiliteitsgedrag:
  • ontstaan van mobiliteit, motieven van verplaatsing, modal split;
  • inleiding in gedrag in het verkeer;
  • het beinvloeden van mobiliteitsgedrag.


  Wat kunt u na afloop van deze module

  • te benoemen hoe de mobiliteit in Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld;
  • uit te leggen welke factoren invloed hebben op het ontstaan van mobiliteit;
  • te weten welke motieven van verplaatsing er zijn;
  • een modal split te maken en te interpreteren;
  • te weten welke manieren er zijn om mobiliteitsgedrag te beïnvloeden.
   

  Praktische informatie

  • Deze module bestaat uit drie dagdelen van elk drie uur en wordt afgesloten met een tentamen.
  • Data:
   • 06 sept. 2019 - 09.30u - 12.30u
   • 20 sept. 2019 - 09.30u - 12.30u
   • 04 okt. 2019 - 09.30u - 12.30u
   • Het tentamen vindt plaats op 25 okt. 2019 in de ochtend.


  De cursus is een samenwerking tussen Kennisplatfform CROW en NOVI Verkeersacademie. De cursus kan los gevolgd worden of als module van de opleiding verkeerskunde. Heeft u acht modules van deze opleiding met goed resultaat gevolgd? Dan ontvangt u het CROW/NOVI Diploma Verkeerskunde.

 • Alle informatie over Cursus Mobiliteitsgedrag (inhoud, cursusdatum en locatie) leest u op de website van de NOVI Verkeersacademie. Direct inschrijven? Gebruik dit formulier.
 • Overige cursussen en opleidingen op het gebied van verkeer en vervoer:
  Heeft u een vraag over een cursus of opleiding? Onze cursusadministratie helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 98 88 of e-mail naar cursus@crow.nl.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Samenwerking

 
NieuwsberichtCROW cursussen online en/of op locatie​
CROW geeft weer cursussen. Geheel volgens de RIVM-richtlijnen en in groepen van maximaal 15 personen is het dus weer mogelijk om je kennis bij te spijkeren. Meer weten over de richtlijnen en mogelijkheden? 

Scroll naar boven