Mobiliteit en gedrag Grip op verkeers- en mobiliteitsgedrag

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Verkeer en Vervoer

Het gedrag van de verkeersdeelnemer is een 'hot item' binnen de verkeerskundige sector. Tijdens deze cursus krijgt u theoretische en praktische handvatten voor het herkennen en beïnvloeden van dit gedrag. De cursus is inclusief toegang tot de Online Kennismodule Mobiliteit en gedrag, en wordt afgesloten met een theorie-examen met praktijkonderdeel.

Prijs per stuk: Gratis

Wat leert u tijdens deze cursus?

 • Verschillende soorten verkeersgedrag onderscheiden
 • Opzetten van een goed onderbouwde probleemanalyse
 • Strategieën om verkeers- en mobiliteitsgedrag te beïnvloeden
 • Ontwikkelen van een concreet beïnvloedingsplan
 • Beïnvloedingstechnieken (educatie, campagnes, wegontwerp)
 • Meedenken over oplossen vraagstukken van cursusdeelnemers

Voor wie is deze cursus?

Deze cursus is voor verkeerskundige medewerkers van de (decentrale) overheid, semi-overheid (scholen) of in het bedrijfsleven (ingenieurs- en adviesbureaus). Een vooropleiding op mbo niveau 4 is gewenst. 

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u tevens 1 jaar toegang tot de Online Kennismodule Mobiliteit en gedrag en een gedrukte versie van de CROW-publicatie Mobiliteit en gedrag. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

 • Zelfstudie (8-10 uur per week) met vier klassikale bijeenkomsten
 • Duur: 16 weken
 • U ontvangt tevens 1 jaar toegang tot de Online Kennismodule Mobiliteit en gedrag. Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 12 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
 • Prijs inclusief online cursusmateriaal en certificaat (indien de casusonderdelen met een voldoende zijn beoordeeld)
 • Gebruik van elektronische leeromgeving
 • Algemene Voorwaarden CROW

Programma en inhoud

In deze cursus krijgt u theoretische en praktische handvatten voor het herkennen en beïnvloeden van verkeersgedrag. De drie delen van de thuiswerkopdracht bepalen samen het eindcijfer. Elk onderdeel moet met een voldoende worden afgesloten. Slaagt u, dan ontvangt u een certificaat. 

Werkcolleges: kennis en ervaring

De cursus bestaat naast zelfstudie via de online leeromgeving van CROW uit een viertal klassikale bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst heeft een algemeen karakter waar alle drie docenten aanwezig zijn een theoretische opstart voor hun rekening nemen. De andere drie klassikale bijeenkomsten zijn werkcolleges, waar u na een theoretische toelichting op de thuiswerkopdracht ook praktisch aan het werk gaat. Tijdens deze werkcolleges vergroot u uw kennis en deelt u praktijkervaringen met medecursisten. Kijk voor de data van de klassikale bijeenkomsten op het tabblad inschrijven.

Bijeenkomst 1 | Introductie | Matthijs Dicke-Ogenia, Cees Wildervanck en Gerard Tertoolen.
 • Wat is gedrag
 • Hoe zit de cursus in elkaar 
 • Hoe werkt een opdracht 
 • Verwachtingen van cursist en docent

Bijeenkomst 2 | Werkcollege 1 | Matthijs Dicke-Ogenia
 • Analyse
 • Onderzoek
 • Evaluatie
 • Casusdeel 1
Bijeenkomst 3 | Werkcollege 2 | Cees Wildervanck
 • Achtergronden van gedrag
 • Oorzaken van gedrag 
 • Casusdeel 2
Bijeenkomst 4 | Werkcollege 3 | Gerard Tertoolen
 • Gedragsbeïnvloeding - conventioneel en onbewust
 • Casusdeel 3

Kies uw startdatum

  • Programma
  • 09-03-2017: Klassikale bijeenkomst 1 / 12.30 - 16.30 uur, excl. lunch
  • 13-04-2017: Klassikale bijeenkomst 2 / 12.30 - 16.30 uur, excl. lunch
  • 18-05-2017: Klassikale bijeenkomst 3 / 12.30 - 16.30 uur, excl. lunch
  • 22-06-2017: Klassikale bijeenkomst 4 / 12.30 - 16.30 uur, excl. lunch

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team effectief in uw eigen omgeving. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
 

Gerelateerde cursussen en opleidingen

Naast deze cursus zijn er andere gerelateerde cursussen op het gebied van verkeer, vervoer en mobiliteit. Er zijn cursussen van één dag maar ook meerdaagse cursussen.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met
Website Mobiliteit en Gedrag
Meer informatie
Maandelijkse nieuwsbrief blogs mobiliteit en gedrag
Meer informatie