Leergang Modern Contractmanagement vernieuwd

 • Productgroep: Cursus

CROW presenteert de vernieuwde Leergang Modern Contractmanagement (LMC). De Leergang Modern Contractmanagement is een compact en intensief leertraject dat bestaat uit tien cursusdagen. De LMC geeft professionals in korte tijd een goede basis voor het werken met nieuwe contractvormen en moderne bouwprocessen binnen de infra/GWW-sector. Op 29 januari 2019 start de reguliere cursus waarin u in tien lesdagen, verspreid over een periode van een paar weken, alles leert over modern contracteren. Bent u op 29 januari niet beschikbaar? Niet getreurd, op 1 juli 2019 start de Summer School waarin je in twee weken achter elkaar alles leert over modern contracteren.

 
€ 3.700,00
excl. 21% btw
 • Wat is er veranderd

  De nieuwe opzet heeft geleid tot aangepaste inhoud en meer samenhang tussen de verschillende onderdelen. Met name risicomanagement en eenzelfde case vormen de rode draad door de hele LMC. Naast wijzigingen in wet- en regelgeving, zijn de ervaringen met de eerdere versie en inbreng vanuit de praktijk input geweest voor de aanpassingen. 

  Inhoud

  In elke afzonderlijke cursus binnen de leergang komt de samenhang tussen de verschillende fases in het bouwproces en daarmee tussen de verschillende cursussen aan bod.

  Contractvormen

  De eerste dag is de inleiding op de leergang en voorziet naast het onderling kennismaken met name in een inhoudelijke basis voor de volgende cursusdagen. U leert over verschillende contractvormen, juridische voorwaarden en het maken van keuzes daarin. Verder wordt een basis gelegd met betrekking tot kennis van de UAVGC, Contractbeheersing, Risicomanagement, Specificeren en Aanbesteden. De case waarmee we de eerste dag starten vormt de rode draad door de hele leergang.

  Projectplan

  De tweede dag en in vervolg daarop dag vier zoomt in op het specificatie proces en wat systeem- en functie denken inhoud. Daarnaast wordt er geoefend met het identificeren en structureren van projectonderdelen en het opstellen van het projectplan. Aspecten die hier een rol spelen zijn levenscyclus denken en de waaromvraag stellen.

  Inkoopstrategie

  Dag drie, zes en zeven voorzien u van een inleiding op het vakgebied Aanbesteden. We ontkomen dan niet aan begrippen en wet- en regelgeving, maar u leert ook om de benodigde tools toe te passen en om risico gestuurd een inkoopstrategie op te stellen. Met name de focus van dag drie “Risico gestuurd bepalen Inkoopstrategie” is hierop gericht. 

  Aanbestedingsprocedures

  Tijdens de dagen zes en zeven, respectievelijk aanbesteden deel 1 en deel 2, leert u de diverse aanbestedingsprocedures kennen. Ook onderwerpen zoals informatie-uitwisseling en risico’s krijgen aandacht. Aan het einde van deze dagen kunt u onder andere correct geschiktheidseisen selectiecriteria en gunningscriteria opstellen. De vaardigheden leert u gedeeltelijk in de cursus specificeren, vandaar ook de inhoudelijke afwisseling in de cursusdagen.

  Kostenbeheersing

  Kostenbeheersing is een specifiek maar belangrijk onderdeel van de LMC. Kostenbeheersing is een aspect dat gedurende elke fase in het bouwproces van belang is. Kernbegrippen van deze cursusdag zijn: scope, de relatie functioneel specificeren en kostenramen, financiële onzekerheid, de relatie tussen risicoanalyse en reserveringen in de raming, EMVI, SSK etc.

  Contractmanagement

  Na de contractkeuze het specificeren en het ramen van en aanbesteden van het werk volgt de fase van realisatie. Dat is de fase waarin het contractmanagement wordt uitgevoerd. In deze twee dagen krijgt u begrip met betrekking tot de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij contractbeheersing, kennis van de Systeemgerichte Contract Beheersingmethodiek en actuele ontwikkelingen (VISI, BIM). Leert u de essentiële onderdelen van Systeem Gerichte Contractbeheersing (SCB) zelf toepassen en bent u zich bewust welke invloed houding en gedrag hebben op het projectresultaat. 

  Praktijkdag

  Doel van de tiende en afsluitende dag is om inzicht te krijgen in, en te oefenen met samenwerkingsvaardigheden. Hierbij ligt de nadruk niet op de theorie, maar juist op de ‘zachte kant’; vaardigheden, houding en gedrag. De deelnemers gaan daarbij voornamelijk zelf aan de slag. De tiende dag zal daarmee ook een interactieve afsluiting zijn van de intensieve Leergang.

  Voordelen

  1. Actueel: behandelt alle ins en outs van moderne contracten
  2. Kwaliteit: zeer deskundige docenten, leerstof in logische samenhang
  3. Effectief: aangetoond leereffect (qua kennis én toepassen)
  4. Voordelig: bespaar € 2.000,- ten opzichte van 'losse' cursussen
  5. Timing: intensief leertraject in korte doorlooptijd
 • De Leergang Modern Contractmanagement is voor alle professionals die werkzaam zijn in de infra/GWW-sector en die naast het werken met traditionele RAW-contracten ook steeds meer werken of willen gaan werken met andere (geïntegreerde) contractvormen. De kennis is vooral gericht op opdrachtgevers, maar ook voor opdrachtnemers is deze cursus interessant om zich meer te verdiepen en te verplaatsen in de rol, positie en vraagstukken van opdrachtgever.

  Deelnemers aan deze cursus hebben de volgende functies/rolllen: projectmanager, projectleider, ontwerper, inspecteur, toezichthouder en directievoerder en/of vervullen rollen in kwaliteits-, inkoop-, kosten-, risicomanagement processen. Kennisniveau: hbo werk- en denkniveau, circa tien jaar ervaring in de infra/GWW-sector en vijf jaar ervaring met aanbesteden en/of contractmanagement.

  Een aantal cursusdagen zijn meer toegespitst op rollen die met name betrokken zijn bij de voorbereiding/aanbesteding, andere dagen leggen meer nadruk op de uitvoering/begeleiding en op ondersteunende processen ten aanzien van kosten en risico’s. Voor een integraal begrip van alle aspecten van modern contractmanagement is het noodzakelijk dat deelnemers het volledige traject van alle cursusdagen volgen.
 • Vorm en studiebelasting

  • 10 klassikale les-/cursusdagen
  • Circa 8-12 uur zelfstudie/huiswerk (in totaal)
    

  Klassikale les-/cursusdagen

  Praktische informatie

  • Exclusief btw
  • Inclusief koffie, thee en lunch op alle lesdagen
  • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
   • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal), of
   • op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
  • Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de opleiding krijgt u, indien inbegrepen bij de cursus, toegang tot de bijbehorende Online Kennismodule(s). Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
  • Online Kennismodules bij deze leergang:
   • Kennismodule Aanbesteden
   • E-learning module EMVI
   • E-learning module Systems Engineering
   • E-learning module Functioneel Specificeren

  Na afloop ontvangt u een officieel CROW Certificaat – Leergang Modern Contractmanagement

  Algemene leveringsvoorwaarden CROW
 • Dag 1: Inleiding op de leergang

  • Deelnemers kennen de basale begrippen die samenhangen met moderne contracten met betrekking tot de onderwerpen: UAV-GC, specificeren, aanbesteden, risicomanagement e.d.
  • Deelnemers begrijpen de samenhang en zijn zich bewust van de adequate houding, rollen en het gedrag bij geïntegreerde contractvormen.
  • Deelnemers kunnen op inhoudelijke gronden diverse keuzes maken, zoals de contractkeuze.

  Dag 2: Specificeren deel 1

  • Deelnemers weten wat een projectplan is, uit welke onderdelen een projectplan voor het opstellen van een modern contract kan bestaan.
  • Deelnemers kunnen onderdelen van een projectplan zelf opstellen.
  • Deelnemers weten wat specificeren is, de aanleiding om te specificeren en waar de methode specificeren uit bestaat.
  • Deelnemers weten wat systeem- en functie-denken inhoud.
  • Deelnemers begrijpen het verschil tussen traditioneel werken en werken voor een modern contract waarin het belang is om expliciet te werken, de gebruiker centraal te  stellen en naar de hele levensduur van het te realiseren project te kijken.
  • Deelnemers hebben geoefend met het identificeren en structureren van projectonderdelen.
  • Deelnemers weten waar een vraagspecificatie uit bestaat en weten de relatie met de UAV-GC.
  • Deelnemers zullen veel meer de waaromvraag stellen.

  Dag 3: Risico gestuurd bepalen Inkoopstrategie

  • Deelnemers hebben begrip van specifieke begrippen, wetten en inkoopbeleid bij GWW-projecten.
  • Deelnemers hebben kennis van de verschillende stappen bij het opstellen van een inkoopplan.
  • Deelnemers kunnen tools toepassen om risicogestuurd een inkoopstrategie op te stellen.
  • Deelnemers kunnen invulling geven aan samenwerking met alle partijen die in de bouwfases een rol vervullen.

  Dag 4: Specificeren deel 2

  • Deelnemers weten uit welke onderdelen een modern contract bestaat.
  • Deelnemers weten wat een KES is en hebben geoefend met het opstellen van klanteisen.
  • Deelnemers hebben inzicht in het Specificatieproces van de opdrachtgever.
  • Deelnemers begrijpen welke analysemethoden er zijn en hebben geoefend die toe te passen.
  • Deelnemers weten het format voor het opstellen en geoefend met het opstellen van Smart geformuleerde eisen.
  • Deelnemers weten het onderscheid tussen functionele eisen, aspecteisen en raakvlakeisen.
  • Deelnemers hebben inzicht in ontwerpen en verificatie aan de eisen.

  Dag 5: Kostenbeheerding

  • Deelnemers begrijpen het belang van de scope.
  • Deelnemers begrijpen de relatie tussen Kostenramen en functioneel specificeren.
  • Deelnemers kennen de kostenposten in het SSK-model.
  • Deelnemers weten de verschillende soorten financiële onzekerheden.
  • Deelnemers weten de relatie tussen risicoanalyse en reserveringen in de SSK-raming.
  • Deelnemers kennen de basisbeginselen van probabilistisch ramen.
  • Deelnemers begrijpen de relatie tussen raming en budget.
  • Deelnemers begrijpen de werking van plafondprijs en/of EMVI.
  • Deelnemers weten hoe om te gaan met contracten en wijzigingen.

  Dag 6: Aanbesteden deel 1 & dag 7 Aanbesteden deel 2

  • Deelnemers hebben kennis opgedaan over bouworganisatievormen.
  • Deelnemers hebben kennis opgedaan over bijzondere procedurestappen met betrekking aanbesteden.
  • Deelnemers hebben kennis opgedaan over mogelijkheden met betrekking tot (individuele) informatie-uitwisseling.
  • Deelnemers begrijpen hoe om te gaan met risico’s in het aanbestedingsproces.
  • Deelnemers kunnen correct geschiktheidseisen en selectiecriteria opstellen.
  • Deelnemers kunnen correct gunningscriteria opstellen en weging vaststellen.
  • Deelnemers kunnen een kwaliteitsbeoordeling van inschrijvingen vormgeven.

  Dag 8 SCB-dag 1 & dag 9 SCB-dag 2

  • Deelnemers hebben begrip van de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij contractbeheersing.
  • Deelnemers hebben begrip van de SCB-methodiek.
  • Deelnemers kunnen de essentiële onderdelen van SCB zelf toepassen.
  • Deelnemers hebben bewustzijn welke invloed houding en gedrag hebben op het projectresultaat.

  Dag 10: Praktijkdag

  Ochtend: het effect van vertrouwen, vooronderstelling en aannames in samenwerking
  In deze ochtend gaan we in twee groepen aan de slag met een simulatie-oefening. Tijdens deze oefening, waarin een bouwwerk wordt gemaakt, is samenwerking van groot belang. De oefening is zo opgezet dat aannames en vooronderstellingen de wijze van samenwerking op de proef stellen. Na deze ervaring in de simulatie, wordt de link gelegd met de praktijk: welke aannames en vooronderstelling bestaat er in de projecten, wat is daarvan het effect en hoe kunnen we dit doorbreken?
   
  Middag: gezamenlijk leren van de individuele casuïstiek uit de dagelijkse praktijk
  In deze middag wordt een casus met een dilemma ingebracht door de deelnemers. Daarna wordt deze casus door de groep aangescherpt door open vragen te stellen. Deze vragen kunnen gaan over de context, rollen, de actoren en het dilemma. Na deze verdieping van de casus en het dilemma wordt geoefend in de vorm van een rollenspel. Tijdens het nabespreken zullen de trainers samen met de groep reflecteren op het effect van bepaalde gedragingen. Doel is de deelnemers bewust te maken van het effect van die gedragingen en ze te helpen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen.

   • Programma
   • 01-07-2019: Dag 1: Introductiedag
   • 02-07-2019: Dag 2:Specificeren deel 1
   • 03-07-2019: Dag 3: Inkoopstrategie
   • 04-07-2019: Dag 4: Specificeren deel 2
   • 05-07-2019: Dag 5: Kostenbeheersing
   • 02-09-2019: Dag 6: Aanbesteden 1
   • 03-09-2019: Dag 7: Aanbesteden 2
   • 04-09-2019: Dag 8: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 05-09-2019: Dag 9: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 06-09-2019: Dag 10: Praktijkdag (afsluiting)
   • Programma
   • 02-10-2019: Dag 1: Introductiedag
   • 08-10-2019: Dag 2: Specificeren deel 1
   • 29-10-2019: Dag 3: Inkoopstrategie
   • 05-11-2019: Dag 4: Specificeren deel 2
   • 12-11-2019: Dag 5: Kostenbeheersing
   • 21-11-2019: Dag 6: Aanbesteden 1
   • 28-11-2019: Dag 7: Aanbesteden 2
   • 03-12-2019: Dag 8: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 10-12-2019: Dag 9: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 19-12-2019: Dag 10: Praktijkdag (afsluiting)
 • In de Summer School leert u in twee weken de verschillende aspecten van modern contracteren. U vergroot uw inzicht in het proces van aanbesteden en contracteren, leert over het opstellen van contracten en vraagspecificaties op basis van UAV-GC en verdiept uw kennis over onderwerpen zoals de EMVI-methode, risicoverdeling, Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en kostenmanagement.

  Voordelen Summer School

  1. Actueel: behandelt alle ins en outs van moderne contracten
  2. Kwaliteit: zeer deskundige docenten, leerstof in logische samenhang
  3. Effectief: aangetoond leereffect (qua kennis én toepassen)
  4. Timing: intensief leertraject in korte doorlooptijd
 • Waar ligt de kennisbehoefte van uw team op het gebied van modern contracteren? Is er behoefte aan verdieping? Willen u en uw team nieuwe kennis vergaren? Of is er behoefte aan het opfrissen van de huidige kennis? CROW Incompany traint uw team effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel samen met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Collega's en medewerkers tegelijk op hetzelfde kennisniveau
  • Praktijkgericht leren door inbreng van eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf acht deelnemers)
  • Kennisoverdracht door deskundige CROW-docent(en)


  Meer weten?

  Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Neem voor vragen of voor een vrijblijvende offerte contact op met Henk Deenik via henk.deenik@crow.nl of bel via 0318 - 69 53 42.

 • De Leergang Modern Contractmanagement is ontstaan uit een opleidingstraject dat CROW heeft ontwikkeld voor Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Daar hebben inmiddels vier groepen de Leergang Modern Contractmanagement incompany doorlopen (samen met deelnemers uit de andere G4-gemeenten). Sindsdien hebben ook diverse andere organisatie de Leergang  Modern Contractmanagement doorlopen en is er een Summer School-variant van de Leergang geweest.

  Claudia van Doorn, opleidingsadviseur/-coördinator bij IBA: "We zijn blij met het leereffect:
  het is intensief en direct toepasbaar."


  Lees het interview in CROW et cetera voor het volledige verhaal van Claudia van Doorn.
Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur

"Ik heb alle eilandjes van kennis aan elkaar kunnen knopen en zie ze nu in perspectief." 

Hans Slotboom, freelance technisch manager dijkenbouw, over de Summer School Leergang Modern Contractmanagement 

Lees het interview met Hans
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven