Leergang Modern Contractmanagement

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: UAV en UAV-gc

Alles leren over nieuwe contractvormen en moderne bouwprocessen? CROW presenteert de Leergang Modern Contractmanagement (LMC). Deze compacte en intensieve tiendaagse cursus geeft professionals een goede basis voor het werken met nieuwe contractvormen binnen moderne bouwprocessen in de infra/GWW-sector.

 
€ 3.800,00
excl. 21% btw
 • Voor wie is deze cursus?

  De Leergang Modern Contractmanagement is voor alle professionals die werkzaam zijn in de infra/GWW-sector en die naast het werken met traditionele RAW-contracten ook steeds meer werken of willen gaan werken met andere (geïntegreerde) contractvormen. De leergang is zowel voor opdrachtgevers als voor opdrachtnemers interessant om zich meer te verdiepen en te verplaatsen in elkaars rol, positie en vraagstukken.

  Deelnemers aan deze cursus hebben de volgende functies/rollen:
  • projectmanager
  • projectleider
  • ontwerper
  • inspecteur
  • toezichthouder en directievoerder en/of vervullen rollen in kwaliteits-, inkoop-, kosten-, risicomanagement processen.


  Kennisniveau: hbo werk- en denkniveau, circa tien jaar ervaring in de infra/GWW-sector en vijf jaar ervaring met aanbesteden en/of contractmanagement.


  Wat leer ik?

  Alle aspecten van modern contractmanagement komen aan bod. U vergroot uw inzicht in het proces van aanbesteden en contracteren, leert over het opstellen van contracten en vraagspecificaties op basis van UAV-GC en verdiept uw kennis over onderwerpen zoals de EMVI-methode, risicoverdeling, Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en kostenmanagement.

  Gedurende de tien cursusdagen komt de samenhang tussen de verschillende fasen in het bouwproces aan bod.

  1. Contractvormen (1 cursusdag):
  • Inleiding op de leergang; de inhoudelijke basis wordt gelegd ten aanzien van de verschillende contractvormen.
  • De juridische voorwaarden (UAV-GC 2005) en het maken van keuzes daarin.
  2. Functioneel Specificeren (2 cursusdagen):
  • Het proces van specificeren inclusief systeem- en functioneel denken.
  • Het identificeren en structureren van projectonderdelen en het opstellen van het projectplan.
  3. Inkoopstrategie (1 cursusdag):
  • Inleiding op het gebied van Aanbesteden,
  • De benodigde tools om onder meer risicogestuurd een inkoopstrategie te kunnen opstellen.
  4. Aanbestedingsprocedures (2 cursusdagen):
  • Kennismaking met diverse aanbestedingsprocedures.
  • Het leren opstellen van geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria.
  5. Kostenbeheersing (1 cursusdag):
  • Het belang van kostenbeheersing tijdens de verschillende bouwprocesfuncties.
  • Aandacht voor onder andere de scope, de relatie tussen functioneel specificeren en kostenramen, financiële onzekerheid, etc.
  6. Contractmanagement (2 cursusdagen):
  • Het onderscheiden van rollen en verantwoordelijkheden vanuit de Systeemgerichte Contract Beheersing (SCB)
  • De actuele ontwikkelingen binnen SCB, denk aan VISI en BIM
  • Het zelfstandig leren toepassen van deze methodiek.
  7. Praktijkdag (1 cursusdag):
  • Het verkrijgen van inzicht in samenwerkingsvaardigheden.
  • Het inzicht krijgen in en doorbreken van aannames en veronderstellingen.
  • Gezamenlijk oefenen met samenwerkingsvaardigheden.


  Voordelen van de Leergang Modern Contractmanagement

  1. Actueel: behandelt alle ins en outs van moderne contracten
  2. Kwaliteit: zeer deskundige docenten, leerstof in logische samenhang
  3. Effectief: aangetoond leereffect (qua kennis én toepassen)
  4. Voordelig: bespaar € 2.000,- ten opzichte van 'losse' cursussen
  5. Timing: intensief leertraject gedurende een korte doorlooptijd
 • Duur klassikale cursus: 10 dagen van 09.30 tot 16.30 uur.


  Vorm

  • Groepsbijeenkomst met maximaal 16 cursisten en 1 docent
  • Circa 8-12 uur zelfstudie/huiswerk (in totaal)

  Prijs: €3.700 (ex btw) inclusief koffie, thee, lunch, kennismodule, certificaat


  Tijdspad

  • Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw deelname.
  • Ca. twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u (toegang tot) het cursusmateriaal via Mijn CROW.
  • Facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus.
  • Annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de eerste cursusdag.
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW.

  Meer informatie nodig? Neem contact op met onze cursusadministratie.


  Summer School

  Deze cursus wordt ook als Summer School cursus aangeboden. Het is dezelfde cursus LMC als die op andere tijden in het jaar worden georganiseerd (en met dezelfde inhoud). Tijdens de Summer School leert u in twee perioden van vijf aaneengesloten dagen in de zomer de verschillende aspecten van modern contracteren.


  Kennisbundel: alle kennis in één

  Bij inschrijving ontvangt u 6 maanden toegang tot de Online Kennismodule Aanbesteden, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.


  Het cursusmateriaal en extra’s

  Na inschrijving voor deze cursus ontvangt u:
  • toegang tot onderstaande via uw ‘Mijn CROW-account’:
  • Presentatiesheets, opdrachten en bijlagen. Neem deze mee naar de cursus op uw eigen e-device of print ze en neem ze mee. 

  Wij raden u aan om het cursusmateriaal voorafgaand aan de cursus globaal door te nemen.

  ​Na afloop ontvangt u een CROW Certificaat – Leergang Modern Contractmanagement.
 • Chantal Schrijver

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Bij Tauw ben ik adviseur ‘Samenwerken en Contracten’ en daarnaast ben ik trainer bij CROW en NEVI. Ik werk zowel aan de OG-zijde bij het voorbereiden van het contract en de aanbesteding, maar ook aan de ON-zijde bij geïntegreerde contracten in de rol van contractmanager. Daarbij kom ik diverse samenwerkings- en contractvormen tegen, zoals geintegreerde ‘UAV-GC’-contracten, Bouwteam, hybride contracten en Best Value. Bij CROW verzorg ik meerdere trainingsdagen binnen de leerlijn modern contractmanagement.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Wat is een ‘goed’contract? Het goed opstellen van het contract en de aanbestedingsstukken is zoveel meer dan een sluitstuk van de voorbereidingsfase. Eigenlijk heeft deze fase enorm veel keuzemogelijkheden die het succes bepalen van het bouwproces alsmede de kwaliteit van de samenwerking tussen OG en ON en daarmee dus de kwaliteit van het bouwwerk.
  Daarom vind ik het zo mooi dat in deze leerlijn de samenhang in beeld wordt gebracht van aanbesteden, funstioneel specificeren, contracteren, risicomanagement, kostenmanagement en contractbeheersing. Je ziet daarmee heel goed wat het effect is van wat je aan de voorkant bedenkt en hoe deze keuze uit kan pakken gedurende het bouwproces.
   
  Waarom verzorg ik deze cursus?
  Ik krijg erg veel energie om mensen uit te dagen om anders te kijken naar de bouwsamenwerking en cursisten inzicht te geven in de te maken keuzes in de contractvoorbereiding, maar ook in de rol van inschrijver of ON.
   
   • Programma
   • 21-01-2020: Dag 1: Introductiedag
   • 28-01-2020: Dag 2: Specificeren deel 1
   • 04-02-2020: Dag 3: Inkoopstrategie
   • 11-02-2020: Dag 4: Specificeren deel 2
   • 03-03-2020: Dag 5: Kostenbeheersing
   • 10-03-2020: Dag 6: Aanbesteden 1
   • 17-03-2020: Dag 7: Aanbesteden 2
   • 24-03-2020: Dag 8: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 31-03-2020: Dag 9: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 07-04-2020: Dag 10: Praktijkdag (afsluiting + borrel)
   • Programma
   • 29-06-2020: Dag 1: Introductiedag
   • 30-06-2020: Dag 2: Specificeren deel 1
   • 01-07-2020: Dag 3: Inkoopstrategie
   • 02-07-2020: Dag 4: Specificeren deel 2
   • 03-07-2020: Dag 5: Kostenbeheersing
   • 31-08-2020: Dag 6: Aanbesteden 1
   • 01-09-2020: Dag 7: Aanbesteden 2
   • 02-09-2020: Dag 8: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 03-09-2020: Dag 9: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 04-09-2020: Dag 10: Praktijkdag (afsluiting + borrel)
   • Programma
   • 01-10-2020: Dag 1: Introductiedag
   • 08-10-2020: Dag 2: Specificeren deel 1
   • 29-10-2020: Dag 3: Inkoopstrategie
   • 05-11-2020: Dag 4: Specificeren deel 2
   • 12-11-2020: Dag 5: Kostenbeheersing
   • 19-11-2020: Dag 6: Aanbesteden 1
   • 26-11-2020: Dag 7: Aanbesteden 2
   • 03-12-2020: Dag 8: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 10-12-2020: Dag 9: Systeemgerichte Contractbeheersing
   • 17-12-2020: Dag 10: Praktijkdag (afsluiting + borrel)
 • Tijdschema

  Dag 1: Inleiding op de leergang
  Dag 2: Specificeren deel 1
  Dag 3: Risicogestuurd bepalen Inkoopstrategie
  Dag 4: Specificeren deel 2
  Dag 5: Kostenbeheersing
  Dag 6: Aanbesteden deel 1
  Dag 7 Aanbesteden deel 2
  Dag 8 SCB-dag 1
  Dag 9 SCB-dag 2
  Dag 10: Praktijkdag


  Werkvormen

  Aan de hand van theorie en achtergrondinformatie worden verschillende praktijkvoorbeelden plenair en/of in groepen behandeld. Tijdens de uitvoering van de opdrachten wordt samengewerkt met medecursisten, zodat u ook ervaringen kunt uitwisselen en van elkaar kunt leren.


  Resultaat

  Na het voltooien van de volledige leergang beheerst de cursist de volgende onderdelen:

  1. Inleiding op de leergang
  De cursist:
  • kent de basale begrippen die samenhangen met moderne contracten met betrekking tot de onderwerpen: UAV-GC, specificeren, aanbesteden, risicomanagement e.d;
  • begrijpt de samenhang en is zich bewust van de adequate houding, rollen en het gedrag bij geïntegreerde contractvormen;
  • kan op inhoudelijke gronden diverse keuzes maken, zoals de contractkeuze.

  2. Specificeren deel 1
  De cursist:
  • weet wat een projectplan is, uit welke onderdelen een projectplan voor het opstellen van een modern contract kan bestaan;
  • kan onderdelen van een projectplan zelf opstellen;
  • weet wat specificeren is, de aanleiding om te specificeren en waar de methode specificeren uit bestaat;
  • weet wat systeem- en functie-denken inhoud;
  • begrijpt het verschil tussen traditioneel werken en werken met een modern contract waarin het belang is om expliciet te werken, de gebruiker centraal te  stellen en naar de hele levensduur van het te realiseren project te kijken;
  • heeft geoefend met het identificeren en structureren van projectonderdelen;
  • weet waar een vraagspecificatie uit bestaat en begrijpt de relatie met de UAV-GC;
  • zal veel meer de “waaromvraag” stellen.

  3. Risicogestuurd bepalen Inkoopstrategie
  De cursist:
  • kent specifieke begrippen, wetten en het inkoopbeleid bij GWW-projecten;
  • kent de verschillende stappen bij het opstellen van een inkoopplan;
  • kan tools toepassen om risicogestuurd een inkoopstrategie op te stellen;
  • kan invulling geven aan samenwerking met alle partijen die in de bouwfases een rol vervullen.

  4. Specificeren deel 2
  De cursist:
  • weet uit welke onderdelen een modern contract bestaat;
  • weet wat een KES is en heeft geoefend met het opstellen van klanteisen;
  • heeft inzicht in het Specificatieproces van de opdrachtgever;
  • begrijpt welke analysemethoden er zijn en heeft geoefend die toe te passen;
  • kent het format en heeft geoefend met het opstellen van Smart geformuleerde eisen;
  • kent het onderscheid tussen functionele eisen, aspecteisen en raakvlakeisen;
  • heeft inzicht in ontwerpen en verificatie aan de eisen.

  5. Kostenbeheersing
  De cursist:
  • begrijpt het belang van de scope;
  • begrijpt de relatie tussen kostenramen en functioneel specificeren;
  • kent de kostenposten in het SSK-model;
  • kent de verschillende soorten financiële onzekerheden;
  • kent de relatie tussen risicoanalyse en reserveringen in de SSK-raming;
  • kent de basisbeginselen van probabilistisch ramen;
  • begrijpt de relatie tussen raming en budget;
  • begrijpt de werking van plafondprijs en/of EMVI;
  • weet hoe om te gaan met contracten en wijzigingen.

  6. Aanbesteden
  De cursist:
  • heeft kennis opgedaan over bouworganisatievormen;
  • kent de bijzondere procedurestappen met betrekking tot aanbesteden;
  • kent de mogelijkheden met betrekking tot (individuele) informatie-uitwisseling;
  • begrijpt hoe om te gaan met risico’s in het aanbestedingsproces;
  • kan correct geschiktheidseisen en selectiecriteria opstellen;
  • kan correct gunningscriteria opstellen en weging vaststellen;
  • kan een kwaliteitsbeoordeling van inschrijvingen vormgeven.

  7. SCB
  De cursist:
  • begrijpt de rolverdeling en verantwoordelijkheden bij contractbeheersing;
  • begrijpt de SCB-methodiek;
  • kan de essentiële onderdelen van SCB zelf toepassen;
  • weet welke invloed houding en gedrag hebben op het projectresultaat.

  Na afloop ontvangt u een CROW Certificaat – Leergang Modern Contractmanagement.
 • "Ik heb alle eilandjes van kennis aan elkaar kunnen knopen en zie ze nu in perspectief." 
  Hans Slotboom, freelance technisch manager dijkenbouw, over de Summer School Leergang Modern Contractmanagement 

  Lees het interview met Hans.
 • Kennis delen met uw team of afdeling?
  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.
   
  Voordelen en kenmerken
  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat
  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 98 88.
 • De Leergang Modern Contractmanagement is ontstaan uit een opleidingstraject dat CROW heeft ontwikkeld voor Ingenieursbureau Amsterdam (IBA). Daar hebben inmiddels vier groepen de Leergang Modern Contractmanagement incompany doorlopen (samen met deelnemers uit de andere G4-gemeenten). Sindsdien hebben ook diverse andere organisatie de Leergang  Modern Contractmanagement doorlopen en is er een Summer School-variant van de Leergang geweest.

  Lees het interview in CROW et cetera voor het volledige verhaal van Claudia van Doorn.
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur

Route van modern contracteren

De weg van klant naar contract en verder.


Bekijk de infographic over Modern Contractmanagement.
 
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven