Leergang Inkopen GWW

 • Productgroep: Opleiding
 • Vakgebied(en): Aanbesteden, Contracteren

Het belang van de inkoopfunctie bij de decentrale overheid neemt toe. Tegelijkertijd zoekt men in onze sector naar een juist invulling van deze functie. Doe je dat met technische professionals, die ook verstand hebben van aanbesteden? Of met fulltime inkopers, die ook verstand hebben van GWW/infra? CROW speelt in op deze vraag door samen met NEVI, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement, een leergang aan te bieden die geschikt is voor beide ‘bloedgroepen’.

Prijs per stuk: € 2.995,00

Excl. % BTW

U kunt zich hier inschrijven.

Achtergrond

De inkoop van grond-, weg- en waterbouwprojecten is een specialisme binnen publieke inkoop. Er gelden specifieke wetten en regels - en daar blijft het niet bij. Het vakjargon is anders, aannemers hebben hun eigen bedrijfscultuur en onderwerpen als duurzaamheid krijgen relatief veel aandacht.

In deze Leergang worden al dat soort branchespecifieke facetten uitvoerig behandeld. Uiteraard komt daarbij theorie aan bod, maar centraal staan praktijkcases en directe bruikbaarheid van de lesstof. Om die reden worden de lessen verzorgd door ervaren inkoop- én GWW-trainers. Bovendien nemen zowel GWW-professionals als inkoopprofessionals deel, waardoor deelnemers inzicht in elkaars vak krijgen en er een basis voor betere samenwerking ontstaat.

Deze leergang is ontwikkeld door CROW in samenwerking met NEVI, de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement.

“Uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders/PIANOo bleek dat er een grote behoefte was aan opleiding gericht op de Inkoop GWW. CROW en NEVI hebben hiervoor hun kennis bijeen gebracht om hier een unieke leergang voor te ontwikkelen.”


Wat leert u van deze Leergang?

Na deelname aan deze leergang heeft u:
 • bekendheid met de cultuur binnen de GWW en het inkoopproces
 • inzicht in de meerwaarde van een integrale ketenaanpak
 • begrip van specifieke wetten en het inkoopbeleid bij GWW-projecten
 • ervaring opgedaan met bijzondere contractvormen en duurzaam GWW
 • handvatten om tot een inkoopstrategie te komen


Voor wie is deze Leergang?

Deze leergang is bedoeld voor iedereen die in korte tijd een allround GWW-inkoopprofessional wil worden. Bijvoorbeeld:
 • iedereen met ervaring in de GWW die zich wil bekwamen in het inkoopproces
 • iedereen met ervaring in het inkoopproces die zich wil bekwamen binnen de GWW
 • iedereen die behoefte heeft om beide werelden eigen te maken
De cursus richt zich op deelnemers die al beschikken over basiskennis en enkele jaren werkervaring op het gebied van inkopen/aanbesteden. Gewenst werk- en denkniveau is hbo-niveau of hoger.


Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u (voor aanvang van de Leergang) 6 maanden toegang tot de Online Kennismodule Aanbesteden en vier E-learning modules (EMVI/Gunnen op waarde, Functioneel specificeren, Systems Engineering en RISMAN methode). Lees verder over Kennisbundels.


Praktische informatie

 • Vorm: klassikale cursus
 • Duur: 5 dagen 09.00 tot 17.00 uur
 • Inclusief online lesmateriaal en lunch
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
  • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal), of
  • op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf-formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
 • U ontvangt voor aanvang van de Leergang toegang tot de Online Kennismodule Aanbesteden en vier E-learning modules (EMVI/Gunnen op waardeFunctioneel specificerenSystems Engineering en RISMAN methode. Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
 • Inclusief ‘CROW-NEVI certificaat Inkopen GWW’

Programma

Theorie, praktijk, discussie en cases wisselen elkaar af. Daardoor krijgt u in een afwisselende setting tal van structuren, handvatten en praktische tips aangereikt. De leergang kenmerkt zich door het daadwerkelijk uitvoeren en ervaren van de lesstof, en wordt afgesloten met het geven van een eigen presentatie.

Het programma van de leergang ziet er als volgt uit:


Dag 1: De werelden van inkoop en GWW

Op deze dag wordt aandacht besteed aan invalshoeken vanuit de inkoop en de GWW. Waar liggen de verschillen en tegenstrijdigheden tussen deze werelden? Vullen ze elkaar aan of kunnen we nog van elkaar leren? Denk hierbij aan onderwerpen zoals:
 • cultuurverschillen
 • wettelijk en normatief kader
 • vakjargon
 • integriteit
 • het dumpermodel: de integrale aanpak
 

Dag 2 en 3: Professioneel inkopen en aanbesteden binnen de GWW

In twee dagen werkt u aan de hand van eigen ingebrachte projecten. Hierbij wordt ingegaan op:
 • inkoop- en GWW-strategie
 • marktverkenning en marktanalyse
 • samenwerking- en contractvormen
 • ketensamenwerking
 • ontwerp- en specificatieproces (waaronder Oplossingvrij specificeren en Systems Engineering)
 • GWW-criteria en EMVI: hoe geef je dit vorm?
 • duurzaam GWW
 • omgevingsmanagement
 • nieuwe ontwikkelingen
 

Dag 4: Learn by doing

Deelnemers gaan aan de hand van een aansprekend realistisch project met elkaar aan de slag. U doorloopt hierbij het hele inkoop- en GWWproces.


Dag 5: Afsluitende dag

Deze dag staat in het teken van het delen van praktijkervaringen.
 • Twee gastsprekers vertellen over hun ervaringen met inkoop in de GWW
 • Presentaties van eigen projecten en/of de case van dag 4
 • Uitreiking certificaten en afsluitende borrel

Inschrijven

U kunt zich inschrijven voor deze bijzondere Leergang via NEVI. Ook de verdere communicatie over de inschrijving en de Leergang zelf (praktische zaken) wordt daarna verzorgd door NEVI.

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.


Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)


Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

Cursisten aan het woord

'Wat ik merk is dat inkoop vooral ingezet wordt om het aanbestedingsproces en dossier op orde te krijgen, en niet of nauwelijks om vooraf mee te denken bij het identificeren van risico’s of contractkeuze. Zo’n inkoopstrategie helpt enorm omdat daar de keuze en motivatie worden opgeschreven.'

Erik Veldhuizen, senior inkoper bij Waterschap Aa en Maas, over de Leergang Inkopen GWW.

"Tijdens de cursus krijg je de bevestiging dat we met zijn allen aan de voorkant nog veel kunnen verbeteren. Hiermee reduceren we faalkosten en ontstaat kwaliteitsverbetering. Zowel aan de kant van de markt als de kant van de opdrachtgever. Voordenken ipv nadenken.”

Jan van Putten, BAM Infra Nederland B.V., over de Leergang Inkopen GWW.