Inspecteur Beeldkwaliteit | Theorie-examen

 • Productgroep: Cursus

Veel gemeenten in Nederland werken met beeldkwaliteitsniveaus voor het onderhoud van de openbare ruimte. Om te monitoren of de beoogde kwaliteitsniveaus daadwerkelijk worden gerealiseerd, worden frequent beeldkwaliteitsmetingen uitgevoerd. Die metingen zijn de basis voor de uitbetaling van aannemers, de beleidsverantwoording aan gemeentebesturen, de communicatie met bewoners en het benchmarken van beheerorganisaties. Het is daarom belangrijk dat de beeldkwaliteitsmetingen worden uitgevoerd door goed opgeleide, gecertificeerde inspecteurs. Dit theorie-examen is de eerste officiële stap naar het behalen van het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

 
€ 460,00
excl. 21% btw
 • Het examen is om te toetsen of u in voldoende mate beschikt over de theoretische kennis (uit de nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018) die nodig is voor het behalen van het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.

  Slaagt u voor het theorie-examen, dan heeft u toegang tot het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit. Slaagt u ook voor dat praktijkexamen? Dan heeft u recht op het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit en mag u zich CROW-gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit noemen (zie ook tabblad Certificaat).
   
  Het theorie-examen is gebaseerd op de eindtermen en toetstermen Inspecteur Beeldkwaliteit, zoals die door de sector zijn vastgesteld onder begeleiding van CROW. U kunt die eindtermen en toetstermen downloaden, zodat u op voorhand kunt inschatten of u over voldoende kennis beschikt om het theorie-examen te halen.

  Heeft u nog onvoldoende kennis om theorie-examen te doen, of wilt u uw kans op het halen van dat examen vergroten? Volg dan eerst de Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit.
   

  Voor wie?

  De CROW opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit met bijbehorend theorie- en praktijkexamen is bedoeld voor personen die zijn werkzaam in het vakgebied beheer openbare ruimte en gebruik maken van de CROW-beeldsystematiek uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte.

  Bijvoorbeeld: medewerkers die werkzaam zijn bij gemeenten, inspectiebureaus, adviesbureaus en aannemers die willen leren hoe je de beeldkwaliteit van de openbare ruimte objectief en eenduidig kunt meten. Voorbeelden functies: toezichthouders, (visueel) inspecteurs, directievoerders, beheerders, uitvoerders, werkvoorbereiders en kwaliteitsmanagers.
    

  Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is vooral van belang voor personen die waarde hechten aan een onafhankelijk, objectief oordeel over hun kwaliteit als inspecteur beeldkwaliteit.

  Praktische informatie

 • Het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit is hét kwaliteitskeurmerk voor deskundige, ervaren inspecteurs beeldkwaliteit. De ‘route’ naar het behalen van dat Certificaat is als volgt:

  1. Basiskennis/ervaring opdoen van/met de beeldsystematiek (bijvoorbeeld via de CROW cursus Beeldkwaliteit in RAW)
  2. Volgen van een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit
  3. Afleggen van het theorie-examen Inspecteur Beeldkwaliteit
  4. Ruime ervaring opdoen met het meten van beeldkwaliteit
  5. Afleggen van het praktijkexamen Inspecteur Beeldkwaliteit

  Let op:
  • Het is niet verplicht om eerst een Opleiding Inspecteur Beeldkwaliteit te volgen voordat u deelneemt aan het theorie-examen. Dit is echter wel aan te raden, als u nog maar weinig basiskennis/ervaring heeft van/met het meten van beeldkwaliteit.
  • Het is niet verplicht maar wel raadzaam om eerst ervaring op te doen voordat u deelneemt aan de examens. Voor het theorie-examen is vooral theoretische kennis (uit de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018) gewenst. Om het praktijkexamen te halen, is het aan te raden dat u al ruime ervaring heeft opgedaan met het daadwerkelijk meten van beeldkwaliteit.
  • U moet het theorie-examen met succes hebben afgelegd, alvorens u mag toetreden tot het praktijkexamen. In de praktijk kunt u zich al wel inschrijven voor het praktijkexamen, als u vóór die datum ook nog staat ingeschreven voor het theorie-examen. Haalt u dat theorie-examen echter niet (dat hoort u binnen twee weken), dan is CROW genoodzaakt u weer uit te schrijven voor het praktijkexamen.
  • Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.
  • Voor verlenging van het certificaat dient opnieuw het praktijkexamen met goed gevolg afgelegd te worden.
  • Bij het uitkomen van een nieuwe CROW Kwaliteitscatalogus wordt er een verplichte terugkombijeenkomst/opfriscursus georganiseerd voor de gecertificeerde inspecteurs. Doel van een dergelijke bijeenkomst is de gecertificeerde inspecteurs kort bij te praten over de veranderingen in de systematiek.


  Pas nadat u zowel het theorie- als praktijkexamen met goed gevolg heeft afgelegd, mag u zichzelf CROW-gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit noemen.

  Register Gecertificeerd Inspecteur Beeldkwaliteit 

  Download hier het register met inspecteurs beeldkwaliteit die beschikken over het CROW Certificaat Inspecteur Beeldkwaliteit.
Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven