Functioneel specificeren in de GWW-sector

 • Productgroep: Cursus
 • Thema: Specificeren, Specificeren

Wilt u zich verdiepen in het opstellen van een functionele specificatie? Deze cursus legt de nadruk op het maken van een goede functionele specificatie.

 
€ 1.100,00
excl. 21% btw
 • Vaak wordt bij specificeren direct gedacht aan de verschillende sets aan juridische voorwaarden en contractvormen zoals de RAW, UAV en UAV-GC. Echter is het ook mogelijk om onafhankelijk van een bepaalde contractvorm eisen op te stellen. In deze tweedaagse cursus laten we de contractvorm/systematiek los en richten we ons puur op het specificatieproces. Op basis van de uitgangspunten van Systems Engineering (SE) gaan we aan de slag met functioneel specificeren. Kortom: specificeren los van de later te kiezen verschijningsvorm van het contract.
   
  Deze cursus is er primair op gericht u te leren de basisbeginselen van het functioneel specificeren toe te passen in GWW- en bouwprojecten en te leren op welke manier een specificatie tot stand komt. Daarbij wordt de link gelegd met het latere contractmanagement en de keuze voor een contractvorm. Los van het niveau van de eisen of de verschijningsvorm van het contract dient te kunnen worden vastgesteld of aan de gestelde eisen is voldaan. Begrippen als verificatie en validatie spelen daarbij een belangrijke rol. De cursus bevat een uitgebreide praktijkoefening, waarbij u met diverse opdrachten stapsgewijs oefent met het toepassen van verschillende (analyse)technieken. De cursus besteedt ook aandacht aan de benodigde competenties en rollen in een projectteam. Na afloop bent u in staat om de behandelde werkwijze toe te passen in uw eigen projecten.
   
  Voor wie is deze cursus?
  De cursus is voor personen die beschikken over basiskennis op het gebied van contracten en specificeren bij voorkeur in de bouw of GWW-sector, maar die nog meer concrete handvatten zoeken bij het opstellen van (functionele) eisen.

  Wat leer ik?
  Na de cursus kent de cursist:
  • De basisbegrippen en uitgangspunten van systems engineering
  • De praktische toepassing van systems engineering bij het functioneel specificeren
  • De route om tot een (functionele) specificatie en/of technische oplossing te komen
   
  Na de cursus kan de cursist:
  • De basisbeginselen van het functioneel specificeren toepassen in GWW- en bouwprojecten om te komen tot een systeemeis-specificatie
  • Het onderscheid maken tussen technisch denken en functioneel denken
 • Dag 1
  • Inleiding, introductie
  • Kennismaken & Leerdoelen
  • Introductie Systems Engineering
  • Waarom Systems Engineering?
  • Gedachtengoed Systems Engineering
  • Proces
  • V-model
  • Componeren en decomponeren
  • Verificatie en validatie
  • Gedachtegoed functioneel specificeren
  • Wat is functioneel specificeren en wat is het doel ervan?
  • Functie denken
  • Levenscyclus denken
  • Handboek functioneel specificeren CROW
  • Van initiatief naar klanteisspecificatie (conceptfase)
  • Wat is een KES
  • Klantbehoefte en belanghebbenden
  • Doel- en probleemanalyse
  Dag 2
  • Van klanteisspecificatie naar systeemeisspecificatie (ontwikkelfase)
  • Doel
  • Contextanalyse
  • Stakeholdersanalyse
  • Systeem- en contextanalyse
  • Functieanalyse
  • Afwegen varianten: Morfologische box
  • Eisen formuleren
  • SMART formuleren
  • Eisen aan eisen
  • Verificatie en validatie
  • Iteratief doorspecificeren
  • Doel
  • Wat is door-specificeren?
  • Iteratief toetsen
  • Formuleren functies door middel van o.a.:
  • Faalvormanalyse
  • Risicoanalyse
  • En nu…toepassing in de praktijk
  Werkvormen
  De theorie wordt ondersteund door voorbeelden uit de praktijk en aangeleerd door uitwerking van een casus en oefeningen. De casus wordt ter plekke door de deelnemers ingebracht waardoor de casus dicht bij de praktijk van de deelnemers staat en het grootste leereffect wordt behaald. Verder wordt bij aanvang en bij afsluiting door middel van opdrachten aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling en de bedrijfsbrede aanpak en knelpunten.

  Na afloop ontvangt u een bewijs van deelname.
 • Chantal Schrijver

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Bij Tauw ben ik adviseur ‘Samenwerken en Contracten’ en daarnaast ben ik trainer bij CROW en NEVI. Ik werk zowel aan de OG-zijde bij het voorbereiden van het contract en de aanbesteding, maar ook aan de ON-zijde bij geïntegreerde contracten in de rol van contractmanager.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Het goed opstellen van het contract en de aanbestedingsstukken is daarmee zoveel meer dan een sluitstuk van de voorbereidingsfase. Eigenlijk heeft deze fase enorm veel keuzemogelijkheden die het succes bepalen van het bouwproces alsmede de kwaliteit van de samenwerking tussen OG en ON en daarmee dus de kwaliteit van het bouwwerk.
  In de praktijk merk ik dat het denken in functies en doelen moeilijk wordt gevonden. Maar ik zie in projecten dat dit essentieel is voor een optimaal projectresultaat. Je haalt daarmee het beste uit iedere samenwerkingspartner. Met name voor het halen van duurzaamheidsambities is het in een vroegtijdig stadium denken in functies en doelen erg belangrijk voor de impact die je kunt behalen op duurzaamheid.
  En dat is precies wat we in deze training proberen te bereiken: we helpen je in het ‘omdenken’ naar functies, we halen je soms even uit je confort zone, geven je inzichten en tools die je hierbij helpen.
   
  Waarom verzorg ik deze cursus?
  Ik krijg erg veel energie om mensen uit te dagen om anders te kijken naar de bouwsamenwerking en ze inzicht te geven in de te maken keuzes in de contractvoorbereiding. Ik denk dat het ‘anders’ specificeren in contraten nodig is om de duurzaamheidsopgave (waar we allemaal voor staan) te bereiken. En daar draag ik graag mijn kennis aan bij.

  Evelien Khandekar – Fontein

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent:
  Mijn theoretische basis heb ik meegekregen aan de TU Delft en van daaruit heb ik de afgelopen 10 jaar bij een variatie van (semi-)overheidsorganisaties op verschillende niveaus ervaring opgedaan op het gebied van Systems Engineering, UAV-gc en Systeemgerichte
  Contractbeheersing.
   
  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt:
  Functioneel specificeren
  Als een opdrachtgever meer (ontwerp)vrijheid wil geven aan de markt is het de kunst van dezelfde opdrachtgever om op functioneel niveau te kunnen omschrijven wat hij wenst. Functioneel denken vergt een bepaalde mindset en samenwerking om goed door te voeren in vraagspecificaties. Deze cursus helpt de cursist functioneel te specificeren en laat hem of haar bewust worden van de valkuilen in het specificeren waardoor contractuele discussies voorkomen kunnen worden.
   
  Systeemgerichte contractbeheersing
  “Voorkom de papieren tijger” als je als team bezig bent met SCB. Vaak genoeg zie ik in teams (waar ik zelf soms ook onderdel vanuit maak) dat SCB een exercitie wordt van audit verslagen en correcte administratie, terwijl SCB zo veel meer is. Het is een methode, die vraagt om de denkkracht van een geheel bouwteam om scherpe, correcte risico’s op de juiste manier te kunnen monitoren. Durf de juiste discussies aan te gaan met je partners om de gewenste kwaliteit te behalen. De cursus geeft de cursist in een vogelvlucht de handvaten mee om SCB tot een succes te maken in welk project, welk stadium dan ook.
   
  Waarom verzorg ik deze cursus?
  Mijn energie haal ik uit het behalen van resultaten door middel van goede samenwerking binnen teams en tussen organisaties: theorie en praktijk moeten daarbij bij elkaar komen. Namens CROW verzorg ik zowel de cursus “Functioneel Specificeren” als “Systeemgerichte Contractbeheersing”. Hierin probeer ik ook theorie en praktijk samen te laten komen door middel van interactie met de cursisten. Mijn wens is dan dat de cursist verbetering kan doorvoeren in zijn of haar werkgebied.
   
 • Heeft u een vraag over een cursus, opleiding of workshop? De klantenservice helpt u graag verder. Bel 0318 - 69 53 15 of e-mail naar cursus@crow.nl.
   

 • Kennis delen met uw team of afdeling?

  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.
   

 • Naast deze cursus kunt u nog kiezen voor diverse andere cursussen op het gebied van Contracteren, zoals:
     
Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Educatie | Topcursus


Dit is een CROW-topcursus. Waarom? Drie redenen:

 1. Maximaal leereffect: theorie oefenen met cases cursisten

 1. Docenten werken in bedrijven voor 'feeling’ met de praktijk

 1. Vergroot inzicht samenhang met andere vakgebieden

Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven