Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP)

 • Productgroep: Cursus
 • Vakgebied(en): Infrastructuur, Werk en Veiligheid

Bij het werken in verontreinigde grond is het van belang dat er aandacht wordt besteed aan de veiligheids- en gezondheidsaspecten. De kennis hierover is gebundeld in CROW-publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water. De publicatie beschrijft ook het belang van deskundige medewerkers voor het voorbereiden en uitvoeren van projecten met verontreinigde grond. Sleutelfiguur daarbij is de DLP, die continu op het werk aanwezig is en de veiligheid controleert en waarborgt.

Prijs per stuk: Gratis

Wat leert u tijdens deze opleiding?

Deze opleiding leidt u op tot DLP voor de droge en natte sector. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Inhoud van CROW publicatie 132
 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW publicatie 132
 • Rol van de DLP in de praktijk

Een uitgebreid overzicht van de te behandelen onderwerpen vindt u onder het tabblad Programma.

Voor wie is deze opleiding?

Deze opleiding richt zich op uitvoerende partijen in de droge en natte sector. Specifiek is de opleiding gericht op:
 
 • personen die conform CROW publicatie 132 de functie van DLP (gaan) uitvoeren*
 • personen die in het kader van hun werkzaamheden de inhoud en (kosten)consequenties van CROW publicatie 132 moeten kennen (denk aan uitvoerders, calculatoren en werkvoorbereiders)

De opleiding richt zich secundair op partijen en personen die willen leren hoe zij:
 
 • aandacht moeten besteden aan veiligheids- en gezondheidsaspecten als onderdeel van hun ontwerptaak
 • toezicht moeten houden op een juiste uitvoering van de veiligheids- en gezondheidsmaatregelen
 
* Indien het werk binnen een veiligheidsklasse valt dient er continu een DLP op het werk aanwezig te zijn. De functie DLP kan in combinatie met andere functies worden uitgevoerd. De DLP taak gaat dan wel boven de andere taken van de betreffende medewerker.

Kennisbundel: alle kennis in één

Bij inschrijving voor deze cursus ontvangt u publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water en 6 maanden toegang tot de Online Kennismodule Werken in (verontreinigde) grond, de Rekentool Veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond. Lees verder over Kennisbundels.

Praktische informatie

 • Vorm: klassikale opleiding
 • Duur: 3 dagen van 08.30 uur tot 17.00 uur, inclusief examen op dag 3
 • Zelfstudiebelasting: circa 8 uur (afhankelijk van kennis en ervaring)
 • Inclusief schriftelijk examen afgenomen door onafhankelijk examenbureau
 • Inclusief officieel Diploma DLP van CROW (bij slagen voor examen)
 • Circa 2 weken voorafgaand aan de opleiding of cursus ontvangt u de presentatie met dia’s via Mijn CROW. U kunt deze downloaden en:
  • zelf uitprinten en meenemen naar de opleiding (als u prijs stelt op een papieren versie van het lesmateriaal),
  • of op uw eigen e-device meenemen naar de opleiding. De presentatie is verpakt in een bewerkbaar pdf-formaat waarin u aantekeningen kunt maken.
 • Ongeveer 2 weken voorafgaand aan de opleiding krijgt u toegang tot de Online Kennismodule Werken in (verontreinigde) grond en de Rekentool Veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond. Wij raden u aan om deze voorafgaand aan de opleiding al globaal door te nemen. U krijgt in totaal 6 maanden toegang tot de kennismodule, zodat u deze na de opleiding ook nog kunt gebruiken.
 • Prijs voor de opleiding is inclusief uitgebreid online lesmateriaal en examen/diploma
 • Prijs is inclusief 3 dagen koffie, thee en lunch
 • Prijs is exclusief eventueel herexamen
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW

Lesmateriaal

Als onderdeel van de opleiding ontvangt u het volgende, uitgebreide lesmateriaal:
 
 • Map met presentaties en bijlagen
   
 • Gedrukte CROW publicatie 132: Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water (t.w.v. € 81,00 excl. btw):
  • officiële CROW publicatie (4de geheel herziene druk)
  • U ontvangt de publicatie op dag 1 van de opleiding en heeft deze gedurende de opleiding nodig (zeker tijdens het examen).
    
 • Digitale Kennismodule Werken in (verontreinigde) grond (t.w.v. € 23,00 excl. btw (jaarprijs is € 46,00):
  • bevat de volledige, digitale CROW publicatie 132 (zie boven) én digitale CROW publicatie 335 ‘Werken met stabiele grond’
  • half jaar toegang (verlenging is vrijblijvend)
    
 • Rekentool Veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond (t.w.v. € 14,50 excl. btw (jaarprijs per 2015 is € 29,00):
  • voor het eenvoudig berekenen van de veiligheidsklasse van werken in verontreinigde grond
  • half jaar toegang (verlenging is vrijblijvend)

Programma en inhoud

Het programma bestaat uit drie dagen (een dag per week gedurende drie weken). De eerste twee en een halve dag zijn lesdagen. Een belangrijk deel van die lesdagen wordt besteed aan casussen en praktische verrichtingen, inclusief de uitvoering van luchtkwaliteitsmetingen en het gebruik van apparatuur. In de tweede helft van de derde dag wordt het examen afgenomen. Voorafgaand aan de derde lesdag en het examen dient u rekening te houden met een zelfstudiebelasting van circa 8 uur.

Inhoud en leerdoelen

De CROW Opleiding Deskundig Leidinggevende Projecten (DLP, CROW 132) is erop gericht de deelnemers op te leiden tot vakbekwaam DLP, conform de toets- en eindtermen zoals die zijn opgesteld door het CROW-platform Werken met verontreinigde grond. Tijdens de opleiding komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Inhoud van CROW publicatie 132
 • Het in de praktijk kunnen toepassen van de CROW publicatie 132
 • Rol van de DLP in de praktijk
 • Arbo- en milieuwetgeving
 • Het toepassen van de arbeidshygiënische maatregelen
 • Rol en sanctiemogelijkheden Inspectie SZW
 • Kosten in relatie tot contractvormen UAV/RAW – UAVgc/D&C e.d.
 • Bodemonderzoek en onderliggende NEN systematieken
 • Asbest en regelgeving CROW publicatie 132/SC 530/Rode boekje
 • Toetsing veiligheidsklasse in relatie tot de (water)bodemonderzoeken
 • Demonstratie Rekentool Veiligheidsklassen werken met verontreinigde grond
 • Maatregelen in Basisklasse dan wel 1/2/3 T mogelijk in combinatie met 1/2 F
 • Deskundigen (anders dan de DLP)
 • V&G-plannen ontwerp- en uitvoeringsfase
 • Invullen logboeken
 • Gezondheidskundige keuring
 • Geven van voorlichting en onderricht
 • Uitvoering van luchtmetingen, gebruik van apparatuur (o.a. praktisch gasmeten)
 • Maatregelenpakketen praktisch toe passen
 • Type persoonlijke beschermingsmiddelen en beschermde voorzieningen

Een volledig overzicht van leerdoelen en de diverse onderwerpen die tijdens de opleiding worden behandeld, vindt u in het betreffende document dat u kunt downloaden.

Examen DLP-diploma

Het examen wordt afgenomen in de middag van dag 3, door een onafhankelijk examenbureau. Het examen omvat 45 meerkeuze vragen (beschikbare tijd 45 minuten) en de uitwerking van een casus aan de hand van CROW publicatie 132 (beschikbare tijd 1,5 uur). De uitwerking van een casus wordt voorafgaand aan het examen geoefend tijdens de opleiding.
 
Het met succes afleggen van dit examen is een vereiste om het diploma DLP van CROW te behalen. Deelnemers die niet slagen voor het examen kunnen zich aanmelden voor een herexamen (meer informatie daarover krijgt u tijdens de opleiding). Het CROW diploma DLP is vijf jaar geldig.

Kies uw datum en locatie

Kennis delen met uw team of afdeling?

Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

Voordelen en kenmerken

 • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
 • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
 • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
 • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

Vrijblijvend advies op maat

Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

Vragen?

Simone Magendans

Medewerker Service & Realisatie

Bel of mail met