Training Ambtenaar 3.0 Integraal werken in de openbare ruimte

 • Productgroep: Training

De overheid verandert in rap tempo, ook in het fysieke domein. Eergisteren was u de vakspecialist die bepalend was. Gisteren werkte u nog om uw ‘klanten’ – bewoners, weggebruikers en bedrijven – tevreden te stellen. En vandaag bent u een samenwerkingspartner in een maatschappelijk krachtenveld. Wat is dan eigenlijk uw werk? Wanneer doet u het goed? En hoe zorgt u ervoor dat doelen worden bereikt in samenwerking met anderen? In deze training krijgt u inzichten en instrumenten aangereikt. Daarnaast ontwikkelt u vaardigheden die nodig zijn en gevraagd worden voor 'het nieuwe werken'.

 
€ 1.995,00
excl. 21% btw
03-10-2017, Van der Valk Hotel Veenendaal
 • Ontwikkelingen en vaardigheden

  Door de snel veranderende maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen bevinden veel overheidsorganisaties zich in een transitiefase. Ook de opkomende rol van bewoners (bewonersparticipatie) en bedrijven, de Omgevingswet, afdeling en werkveld overstijgend werken heeft een grote invloed op organisaties. Hierdoor verschuift het werk en de rol van ambtenaren van 'inhoud' naar vaardigheden zoals samenwerken en communiceren, netwerken en onderhandelen. Met deze training bereidt u zich voor op het nieuwe werken, vergroot u vaardigheden en krijgt u praktische tools en hulpmiddelen aangereikt.
   

  Wat leert u van deze training?

  • Effectief participeren in samenwerking met aannemers en burgers
  • Samenwerken met collega's in aangrenzende vakgebieden
  • Loslaten alle kennis zelf in huis te willen hebben
  • Vertrouwen op de kennis van anderen
  • Inzicht in aspecten van integraal werken in het fysieke domein
  • Integraal werken tot een succes maken
  • Grip houden op proces en resultaat
   

  Voor wie?

  De training is voor medewerkers binnen overheden die werkzaam zijn in het fysieke domein: openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, infrastructuur en aanbesteden en contracteren in functies van leidinggevende tot en met uitvoerend medewerker (bijvoorbeeld: beleidsmedewerker, teamleider, team-medewerker, projectleider, projectmedewerker). Professionals die zich willen ontwikkelen met het oog op vaardigheden die nodig zijn voor het nieuwe werken. 
   

  Praktische informatie

 • Inhoud en programma

  In de training deelt u ervaringen, krijgt u inzichten en oefent u met samenwerking en communicatie. Download de factsheet (pdf)De training bestaat uit die dagen. Start is altijd een telefonisch intakegesprek. Hierin wordt de opdracht die u krijgt ter voorbereiding op de training met elkaar besproken. Daarnaast gaat het gesprek over de gemeentelijke organisatie waarbinnen u werkt en de leerdoelen die u wilt behalen.  

  Dag 1 | Samenwerkingsvormen met burgers en marktpartijen

  • Meest relevante ontwikkelingen in de snel veranderende maatschappij en de impact op uw rol als ambtenaar binnen de openbare ruimte.
  • Publieke waarde creatie als uiteindelijk doel van werkzaamheden.​
  • Betekenis van deze onderwerpen voor keuzes en uitdagingen op het gebied van samenwerking met onder meer: collega's in aangrenzende vakgebieden, burgers en aannemers. 
  • De belangrijkste vormen van aanbesteden, contracteren en burgerparticipatie vanuit het perspectief van de veranderende maatschappij passeren de revue. 


  Dag 2 | Effectieve communicatie vanuit wederzijdse belangen

  • Verdiepen in partijen (met eigen belangen en thema's) waar u in de praktijk te maken mee heeft. 
  • Oefenen in herkenbare situaties uit de praktijk van het fysieke domein in het bijeen brengen van verschillende belangen en het bereiken van doelen. 
  • Leren om een conflictgesprek om te buigen naar een samenwerkingsgesprek. U ontdekt hoe u deze vormen van communicatie effectief en doelgericht kunt inzetten bij de samenwerking in projecten en processen met andere afdelingen en vakdisciplines binnen uw eigen organisatie en partijen zoals burgers, ondernemers, belangengroeperingen, provincies en waterschappen.

  Dag 3 | Grip op proces en resultaat

  Op deze dag ontvangt u belangrijke instrumenten voor succesvol integraal werken in het fysieke domein. Daarnaast leert u grip te houden op processen en resultaten:
   
  • als u niet de formele verantwoordelijkheid, heeft maar onderdeel bent van een gelijkwaardig netwerk (met een minder eenduidige rolverdeling).
  • wanneer u zelf niet alle kennis in huis hebt maar moet vertrouwen op kennis van anderen (terwijl de complexiteit van de problematiek toeneemt).
  • wanneer u bij nieuwe geïntegreerde contractvormen niet de oplossing mag voorschrijven aan aannemende partijen. 

  Als antwoord op bovenstaande situatie maken binnen gemeenten verschillende vormen van integraal werken hun opmars. Hierbij worden mensen, processen en middelen georganiseerd over vakdisciplines, afdelingen, organisaties en projecten heen. Op deze trainingsdag krijgt u bewezen succesvolle hulpmiddelen aangereikt.
 • Maak kennis met de trainers

  joyce-v1-01.pngJoyce van den Hoek Ostende is oprichter van Het Schippershuis Bedrijfsontwikkeling en is opgegroeid in een echte ondernemersfamilie. De ondernemers-mindset is haar met de paplepel ingegoten: "Als je iets echt wilt, dan kan het ook”, “altijd positief denken”, “nooit opgeven” en “van fouten leer je: opstaan en doorgaan”.
   
  Na haar studie organisatiepsychologie en bedrijfskunde en na jarenlang gewerkt te hebben als manager in grote bedrijven, besloot Joyce in 2013 om terug te gaan naar haar roots en als ondernemer in het diepe te springen. Inmiddels werkt ze vooral met opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector, waarbij ze zich gespecialiseerd heeft op de maatschappelijke transitie naar duurzaam bouwen en de proces- en sociale innovatie die daar bij hoort. Gemeentes, waterschappen, aannemers en architecten behoren onder meer tot haar klantenkring. Als procesbegeleider, trainer en adviseur werkt zij altijd op het raakvlak van mens en inhoud, waarbij duurzaam ontwikkelen centraal staat.

  Joyce is tevens bestuurslid van de vereniging DNA in de Bouw (De Nieuwe Aanpak in de Bouw), waar met kleine duurzame bouwondernemers gewerkt wordt aan kennisontwikkeling, nieuwe vormen van samenwerken en het creëren van een markt bij particuliere en professionele opdrachtgevers.

  jos-v1-01.jpgJos van de Griend is als manager en adviseur al meer dan 25 jaar betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke openbare ruimte en infrastructuur. In de afgelopen jaren heeft hij veel te maken gehad met de ontwikkeling van regieorganisaties. 
   
  Jos helpt, met zijn ervaring, gemeenten om te leren hun plannen goed te vertalen naar de praktijk. Daarnaast probeert hij beheerders te ondersteunen in het ontwikkelen van visie en weerstand tegen het vaak korte termijn denken van politiek en bestuur. Daarbij wordt er, door actuele ontwikkelingen zoals de toegenomen aandacht voor assetmanagement, behalve op de inhoudelijke ook steeds meer een beroep op de bedrijfskundige capaciteiten van de beheerder gedaan.
   
  Jos voelt zich thuis op het grensvlak van techniek en communicatie. Slaat graag bruggen tussen beide disciplines, zodat niet-technische gebruikers een technisch project begrijpen. Draagvlak creëren, mensen van verschillende afdelingen of organisaties met elkaar in contact brengen en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring staan centraal in zijn werkwijze.

  hanneke_janzen_2.jpgHanneke Janzen coacht en begeleidt kennisgerichte professionals met hun zakelijke en persoonlijke communicatie: van sterk in de inhoud naar tevens sterk in het contact. Hanneke is opgegroeid met de slogan: “Het recht om te zwijgen is even groot als het recht om te spreken.” Deze stelling suggereert een keuze. Spreek ik of zwijg ik.

  De drijfveer in haar trainerschap is dat ze wil dat iedereen écht kan kiezen tussen spreken of zwijgen. Ze wil mensen helpen om te leren wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen laten horen en zichzelf te kunnen laten zien. Communicatie als praktische vaardigheid én als middel voor persoonlijke bewustwording en groei. Met als doel dat het voor de mensen zelf, maar ook voor hun collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten of opdrachtgevers nog prettiger wordt om mee samen te werken.
   
  Sinds de start van haar eigen bedrijf in 1997 heeft Hanneke gewerkt met mensen met uiteenlopende achtergrond, opleidings- en functieniveau in zowel profit- als non-profitsector. Onder andere bij gemeenten, rijksoverheid, verzekeraars, onderwijs, energie-maatschappijen, accountancy en ICT-bedrijven.
  Hanneke is aangesloten bij de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers.
 • Reviews van deelnemers

  "Ik heb geleerd: begin eens bij de bewoners. Zoek deze actief op, stel open vragen en luister. Dat is naast betrokkenheid en het leveren van maatwerk de basis voor een succesvol project."
  Bjorn Hendriks | LinkedIn | Adviseur, projectleider Civiele Techniek | Gemeente Deventer

  "De docenten hebben me uitstekend voorzien van inhoudelijke kennis. Bovendien waren ze erg enthousiast en betrokken. Die energie krijg je door als deelnemer, je pakt sneller de kennis op en de dagen vliegen voorbij".
  Jurjen Ververs | LinkedIn | Beheermanager openbare ruimte | Gemeente Zoetermeer

  "De inhoud van de training sloot goed aan bij mijn voorkennis, de opdrachten waren interactief en inspirerend. De opgedane kennis pas ik (bijna dagelijks) toe in de praktijk. Een goede training voor veel meer collega's!" 
  André Ordelmans | Website | Projectmedewerker Stadsdeel Beheer Oost | Gemeente Enschede
   

  Overige reacties 

  •    “Ik heb geleerd dat ik in een gesprek niet meteen met oplossingen moet komen.”
  •    “De training heeft me geïnspireerd.”
  •    “Ik heb hier geleerd: blijf vooral vragen stellen en blijf doorvragen.”
  •    “Het voordeel is dat je nu ook hebt gehoord hoe het in andere gemeenten aan toe gaat.”
 • Inschrijven voor de training

   • Programma
   • 03-10-2017: Dag 1;Van organisatiedoelen naar de juiste samenwerkingsvorm
   • 24-10-2017: Dag 2; Effectieve communicatie vanuit wederzijdse belangen
   • 07-11-2017: Dag 3;Grip op proces en resultaat
 • Gerelateerde kennis

  De Training Ambtenaar 3.0 is breed toepasbaar voor alle medewerkers binnen overheden die werkzaam zijn in de werkvelden van openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, infrastructuur en aanbesteden en contracteren. Specifiek voor deze groepen zijn dit jaar een aantal grote congressen. Bekijk het overzicht:

  • Meer info | Nationaal verkeerskundecongres 2017 | 1 en 2 november 2017
  • Meer info | Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte | 23 november 2017
 • Samen vaardigheden vergroten 

  De 'Training Ambtenaar 3.0' heeft een sterke relatie met organisatie-ontwikkeling en het ontwikkelen van competenties van medewerkers. Daardoor is de training bij uitstek geschikt voor het volgen door meerdere medewerkers en/of afdelingen van uw organisatie. De incompany training is er voor zowel afdelingen/teams binnen gemeenten als voor andere overheidsorganisaties zoals waterschappen en provincies.
   

  Voordelen incompany training

  • Kennisniveau en toepassing op hetzelfde niveau (bevordert borging van de kennis in de praktijk).
  • Draagt bij aan samenwerking, communicatie en vinden van oplossingen 
  • De training wordt toegesneden op basis van de behoeften van uw organisatie/afdeling:
   • Staat u bijvoorbeeld nog maar aan het begin van de beoogde verandering?
   • Moet de training worden ingepast in een lopend traject? 
   • Wilt u specifieke casuïstiek aan de orde laten komen?
   • Wilt u bepaalde competenties meer benadrukken? 
  • De training kunnen wij op uw eigen locatie of op een externe locatie organiseren. Deze laatste mogelijkheid heeft de voorkeur omdat medewekers dan los komen van de dagelijkse praktijk.
  • Het is mogelijk om delen van de training buiten de reguliere werktijden te verzorgen (onder voorbehoud van beschikbaarheid van de trainers).
   

  Meer weten?

  Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met CROW Incompany. Mail naar cursus@crow.nl of bel de CROW-klantenservice 0318-695315 en vraag een vrijblijvend gesprek aan met een relatiemanager.
Simone Magendans
Medewerker Service & Realisatie
Joyce van den Hoek Ostende (trainer)
Over de cursus: "De kunst van het duurzaam ontwikkelen ligt voor mij in het balanceren tussen het behouden van wat goed werkt en durven loslaten van wat niet meer werkt. Ook als dat betekent dat je tijdelijk uit je comfortzone moet stappen."


 
Lees verder
Jos van de Griend (trainer)
Over de cursus: "Grip op de situatie is een belangrijke randvoorwaarde om tot ontwikkeling te komen. De zoektocht naar grip is, in deze tijd waarin de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, in veel organisaties actueel. Door actief in te zetten op het creëren van overzicht en inzicht ontstaat meer grip, maar vooral ook meer actie- en ontwikkelingsgerichtheid."


 
Lees verder
Hanneke Janzen (trainer)
Over de cursus: "Al die verschillende belangen en die dan ook nog samen moeten brengen. Dat is ook een hele klus! Wij helpen dan ook graag bij hoe u dat doet."

Lees verder
Praktische kennis direct toepasbaar
Scroll naar boven