De Moderne Ambtenaar

 • Productgroep: Training
 • Vakgebied(en): Algemeen

De overheid verandert in rap tempo, ook in het fysieke domein. Eergisteren was u de vakspecialist die bepalend was. Gisteren werkte u nog om uw ‘klanten’ – bewoners, weggebruikers en bedrijven – tevreden te stellen. En vandaag bent u een samenwerkingspartner in een maatschappelijk krachtenveld. Wat is dan eigenlijk uw werk nog? Wanneer doet u uw werk goed? En hoe zorgt u ervoor dat u uw doelen bereikt in samenwerking met anderen? In deze training krijgt u inzichten en instrumenten aangereikt om antwoord te krijgen op uw eigen vragen hierover. Daarnaast ontwikkelt u de nodige competenties voor het vervullen van uw werk als moderne ambtenaar.

Prijs per stuk: € 1.995,00

Excl. 21% BTW

03-10-2017, Van der Valk Hotel Veenendaal

Wat leert u tijdens deze training?

U begint op dag 1 met de vraag wat voor organisatie u wilt zijn, want dat bepaalt welke samenwerkingsvorm uw organisatie in een bepaalde situatie kiest. Soms bent u regisseur, soms facilitator, soms opdrachtgever en soms blijft u stil op uw handen zitten. Op dag 2 bespreken we hoe u communiceert en samenwerkt op basis van wederzijds vertrouwen. Want vertrouwen moet altijd het uitgangspunt zijn, en controle het vangnet. En op dag 3 oefenen we hoe u grip houdt op het proces en het resultaat. Want als speler in een krachtenveld, hoeft u zeker niet stuurloos te zijn. Zodat u aan het einde van de training weet wat uw werk is, dat u in deze verschillende rollen kunt functioneren en zelf kunt bepalen hoe u uw werk goed doet.
 
Bekijk het programma voor een meer concrete beschrijving van de leerdoelen per dag.
 

Voor wie is deze training?

Deze training is voor alle ambtenaren die werkzaam zijn in het fysieke domein en die op zoek zijn naar hun nieuwe rol in een veranderende wereld. Deze ambtenaren moet in hun werk een verband leggen tussen de strategie van de organisatie en de aansturing van projecten of processen in onder meer de werkvelden beheer openbare ruimte, verkeer en vervoer, infrastructuur en planvorming/projecten in de openbare ruimte. Denk daarbij aan afdelingshoofden, teamleiders, programmamanagers, projectmanagers en beleidsmedewerkers.
 
De casussen die in deze open training worden behandeld, zijn specifiek toegespitst op de gemeentelijke situatie. Incompany bestaat de mogelijkheid om casussen aan bod te laten komen die van toepassing zijn op andere organisaties, zoals waterschappen en provincies. 

Praktische informatie

 • Vorm: klassikale training onder begeleiding van twee docenten
 • Maximaal 15 deelnemers
 • Duur en tijd: 3 dagen van 08.30 uur tot 17.00 uur
 • Prijs is inclusief:
  • Drie dagen koffie, thee en lunch
  • Officieel certificaat van CROW
  • Digitaal cursusmateriaal
 • Via een online leeromgeving beschikt u tijdens de training over lesmaterialen en kunt u met de docenten communiceren
 • Algemene leveringsvoorwaarden CROW zijn van toepassing

Programma

Intake

Voorafgaand aan de training heeft de docent telefonisch contact met u. Onderdeel van dit contact is een toelichting op de opdracht/intake die u ter voorbereiding op de training moet uitvoeren. Deze intake bestaat uit een inventarisatie op basis van een aantal vragen over:
 • de specifieke doelen (lange termijn en korte termijn), waarden en cultuur van de eigen gemeente, en specifiek van de eigen afdeling
 • de huidige contract- en aanbestedingsvormen die de gemeente gebruikt
 • de persoonlijke leerdoelen
 • ideeën over een casus
 

Dag 1: Van organisatiedoelen naar de juiste samenwerkingsvorm

Na afloop van dag 1 kan de deelnemer:
 • zijn veranderende rol duiden in het kader van de ontwikkelingen in de maatschappij, zijn organisatie en zichzelf (van buiten naar binnen)
 • de consequenties overzien van de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm voor de organisatie
 • een heldere en concrete onderbouwing geven van de keuze voor een bepaalde samenwerkingsvorm om de doelen te bereiken
 • de (rand-)voorwaarden benoemen voor succesvolle samenwerking
 • anticiperen op de consequenties van de keuze van een samenwerkingsvorm op de relatie met de burger of aannemer
 • de vertaalslag maken naar de eigen praktijk/situatie
 

Dag 2: Effectieve communicatie vanuit wederzijdse belangen

Na afloop van dag 2 kan de deelnemer:
 • de spelregels van het Harvard Onderhandelen toepassen in de contracterings- en contractmanagementfase
 • een conflictgesprek ombuigen naar een samenwerkingsgesprek
 • communicatie inzetten die passend is in de rol van netwerkende ambtenaar
 

Dag 3: Grip op proces en resultaat

Na afloop van dag 3 kan de deelnemer:
 • de voordelen en aandachtspunten van (horizontaal en verticaal) integraal werken benoemen
 • uitleggen hoe integraal werken georganiseerd kan worden
 • procesvormen selecteren om integraal werken te concretiseren
 • inhoudelijke producten beschrijven die helpen om de kwaliteit te borgen
 • de verschillende rollen beschrijven die de gemeente, en specifiek de deelnemer, kan vervullen bij de totstandkoming en borging van de kwaliteit
 • kwaliteit borgen in een project of proces, ook wanneer de eigen inhoudelijke kennis beperkt is
 • invulling geven aan kennismanagement
 • benoemen welke acties de deelnemer gaat ondernemen om het geleerde vast te houden en in praktijk te brengen komende maanden (inclusief creëren randvoorwaarden)

Inschrijven

  • Programma
  • 07-03-2017: Dag 1; 08.30 / 17.00 uur
  • 23-03-2017: Dag 2; 08.30 / 17.00 uur
  • 06-04-2017: Dag 3; 08.30 / 17.00 uur
  • Programma
  • 03-10-2017: Dag 1; 08.30 / 17.00 uur
  • 24-10-2017: Dag 2; 08.30 / 17.00 uur
  • 07-11-2017: Dag 3; 08.30 / 17.00 uur

Trainers

Joyce van den Hoek Ostende

Joyce is oprichter van Het Schippershuis Bedrijfsontwikkeling en is opgegroeid in een echte ondernemersfamilie. De ondernemers-mindset is haar met de paplepel ingegoten: "Als je iets echt wilt, dan kan het ook”, “altijd positief denken”, “nooit opgeven” en “van fouten leer je: opstaan en doorgaan”.
 
Na haar studie organisatiepsychologie en bedrijfskunde en na jarenlang gewerkt te hebben als manager in grote bedrijven, besloot Joyce in 2013 om terug te gaan naar haar roots en als ondernemer in het diepe te springen. Inmiddels werkt ze vooral met opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector, waarbij ze zich gespecialiseerd heeft op de maatschappelijke transitie naar duurzaam bouwen en de proces- en sociale innovatie die daar bij hoort. Gemeentes, waterschappen, aannemers en architecten behoren onder meer tot haar klantenkring. Als procesbegeleider, trainer en adviseur werkt zij altijd op het snijvlak van mens en inhoud, waarbij duurzaam ontwikkelen centraal staat.

Joyce is tevens bestuurslid van de vereniging DNA in de Bouw (De Nieuwe Aanpak in de Bouw), waar met kleine duurzame bouwondernemers gewerkt wordt aan kennisontwikkeling, nieuwe vormen van samenwerken en het creëren van een markt bij particuliere en professionele opdrachtgevers.
 

Jos van de Griend

Sinds 2008 werkt Jos als zelfstandig professional. Jos heeft meer dan 25 jaar ervaring als adviseur, projectleider, team- en afdelingsmanager op het gebied van de openbare ruimte en infrastructuur. Die ervaring heeft hij zowel bij gemeenten als bij ingenieurs- en adviesbureaus opgedaan.
 
Van de Griend helpt, met zijn ervaring, gemeenten om te leren hun plannen goed te vertalen naar de praktijk. Daarnaast probeert hij beheerders te ondersteunen in het ontwikkelen van visie en weerstand tegen het vaak korte termijn denken van politiek en bestuur. Daarbij wordt er, door actuele ontwikkelingen zoals de toegenomen aandacht voor assetmanagement, behalve op de inhoudelijke ook steeds meer een beroep op de bedrijfskundige capaciteiten van de beheerder gedaan.
 
Jos voelt zich thuis op het grensvlak van techniek en communicatie. Slaat graag bruggen tussen beide disciplines, zodat niet-technische gebruikers een technisch project begrijpen. Draagvlak creëren, mensen van verschillende afdelingen of organisaties met elkaar in contact brengen en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring staan centraal in zijn werkwijze.
 

Hanneke Janzen

Hanneke coacht en begeleidt kennisgerichte professionals met hun zakelijke en persoonlijke communicatie: van sterk in de inhoud naar tevens sterk in het contact.
 
Hanneke is opgegroeid met de slogan: “Het recht om te zwijgen is even groot als het recht om te spreken.” Deze stelling suggereert een keuze. Spreek ik of zwijg ik. De drijfveer in haar trainerschap is dat ze wil dat iedereen écht kan kiezen tussen spreken of zwijgen. Ze wil mensen helpen om te leren wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen laten horen en zichzelf te kunnen laten zien. Communicatie als praktische vaardigheid én als middel voor persoonlijke bewustwording en groei. Met als doel dat het voor de mensen zelf, maar ook voor hun collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten of opdrachtgevers nog prettiger wordt om mee samen te werken.
 
Sinds de start van haar eigen bedrijf in 1997 heeft Hanneke gewerkt met mensen met uiteenlopende achtergrond, opleidings- en functieniveau in zowel profit- als non-profitsector. Onder andere bij gemeenten, rijksoverheid, verzekeraars, onderwijs, energie-maatschappijen, accountancy en ICT-bedrijven.
 
Hanneke is aangesloten bij de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers.
 

Incompany

De training ‘De Moderne Ambtenaar’ heeft een sterke relatie met organisatieverandering. Is uw gemeente in beweging en heeft u de ambitie om uw wijze van samenwerking, communicatie en grip op processen te verbeteren? Dan is het logisch om te investeren in de competenties van uw medewerkers en/of collega’s door uw team of afdeling incompany deze training te laten doorlopen.
 
Voordelen van een incompany-variant van deze training:
 • De training wordt desgewenst aangepast op uw exacte behoefte en achtergrond. Staat u bijvoorbeeld nog maar aan het begin van de beoogde verandering? Moet de training worden ingepast in een lopend traject? Wilt u specifieke casuïstiek aan de orde laten komen? Wilt u bepaalde competenties meer benadrukken? Wij bespreken het graag vrijblijvend met u.
 • U kunt ervoor kiezen de training in uw eigen omgeving/faciliteit te organiseren. Wel adviseren wij om de deelnemers echt ‘uit hun werkomgeving te halen’. Wilt u liever ‘extern’: wij kunnen u ontzorgen en regelen alles voor u, via onze preffered supplier Van der Valk.
 • Een incompany-variant is voordelig: vanaf 8 deelnemers betaalt u een lager tarief per deelnemer dan bij een openbare variant.
 • In overleg, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de docenten, kunnen wij (delen van) de training ook buiten reguliere werktijden verzorgen.
 
Benieuwd naar de mogelijkheden? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag via de CROW-klantenservice ((0318) 69 53 15) naar één van onze relatiemanagers. Zij gaan graag het gesprek met u aan.
Trainers

Maak kennis met de trainers van
De Moderne Ambtenaar.
 
Hanneke Janzen
"Al die verschillende belangen en die dan ook nog samen moeten brengen. Dat is ook een hele klus! Wij helpen dan ook graag bij hoe u dat doet."


 
Joyce van den Hoek Ostende
"De kunst van het duurzaam ontwikkelen ligt voor mij in het balanceren tussen het behouden van wat goed werkt en durven loslaten van wat niet meer werkt. Ook als dat betekent dat je tijdelijk uit je comfortzone moet stappen."


 
Jos van de Griend
"Grip op de situatie is een belangrijke randvoorwaarde om tot ontwikkeling te komen. De zoektocht naar grip is, in deze tijd waarin de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, in veel organisaties actueel. Door actief in te zetten op het creëren van overzicht en inzicht ontstaat meer grip, maar vooral ook meer actie- en ontwikkelingsgerichtheid."