Training Ambtenaar 3.0 Integraal werken in de openbare ruimte

 • Productgroep: Training
 • Vakgebied(en): Aanbesteden, Contracteren, Infrastructuur, Openbare ruimte, Verkeer en Vervoer

De overheid verandert in rap tempo, ook in het fysieke domein. Eergisteren was u de vakspecialist die bepalend was. Gisteren werkte u nog om uw ‘klanten’ – bewoners, weggebruikers en bedrijven – tevreden te stellen. En vandaag bent u een samenwerkingspartner in een maatschappelijk krachtenveld. Wat is dan eigenlijk uw werk? Wanneer doet u het goed? En hoe zorgt u ervoor dat doelen worden bereikt in samenwerking met anderen? In deze training krijgt u inzichten en instrumenten aangereikt. Daarnaast ontwikkelt u vaardigheden die nodig zijn en gevraagd worden voor 'het nieuwe werken'.

Prijs per stuk: Gratis

Ontwikkelingen en vaardigheden

Door de snel veranderende maatschappelijke, politieke en technologische ontwikkelingen bevinden veel overheidsorganisaties zich in een transitiefase. Ook de opkomende rol van bewoners (bewonersparticipatie) en bedrijven, de Omgevingswet, afdeling en werkveld overstijgend werken heeft een grote invloed op organisaties. Hierdoor verschuift het werk en de rol van ambtenaren van 'inhoud' naar vaardigheden zoals samenwerken en communiceren, netwerken en onderhandelen. Met deze training bereidt u zich voor op het nieuwe werken, vergroot u vaardigheden en krijgt u praktische tools en hulpmiddelen aangereikt.
 

Wat leert u van deze training?

 • Inzicht in technologische, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen
 • Vergroten van kennis over vaardigheden voor 'het nieuwe werken'
 • Leren over de inzet en het benutten van ieders kracht (kennis, ervaring, ideeën)
 • Inzicht in de Omgevingswet en afdeling en vakgebied overstijgend werken
 • Realiseren van doelen waarbij rekening houden met rollen en belangen
 • Denken van 'regels zijn regels’ naar ‘ja, mits’
 

Voor wie?

De training is voor medewerkers binnen overheden die werkzaam zijn in het fysieke domein: openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, infrastructuur en aanbesteden en contracteren in functies van leidinggevende tot en met uitvoerend medewerker (bijvoorbeeld: beleidsmedewerker, teamleider, team-medewerker, projectleider, projectmedewerker). Deelnemers willen zich verdiepen en ontwikkelen met het oog op vaardigheden die nodig zijn voor het nieuwe werken. 
 

Praktische informatie

Inhoud en programma

In de training deelt u ervaringen, krijgt u inzichten en oefent u met communicatie. De training start met een telefonisch intakegesprek. Tijdens dit gesprek krijgt u een toelichting op de opdracht die u ter voorbereiding op de training moet uitvoeren. Het gesprek gaat over de volgende onderwerpen:

 • Wat zijn de specifieke doelen (lange en korte termijn), waarden en cultuur van de gemeente en afdeling?
 • Welke contract- en aanbestedingsvormen worden binnen uw gemeente gebruikt?
 • Wat zijn uw eigen wensen, ideeën (bijvoorbeeld over een casus) en leerdoelen?

 

Dag 1 | Samenwerkingsvormen met burgers en marktpartijen | Onderwerpen:

 • Relevante ontwikkelingen in onze snel veranderende maatschappij en de impact daarvan op uw rol als ambtenaar binnen de openbare ruimte.
 • Publieke waarde creatie als uiteindelijk doel van de werkzaamheden.​
 • Betekenis van bovenstaande onderwerpen voor uw keuzes en uitdagingen op het gebied van samenwerkingsvormen met onder meer:
  • aannemers
  • burgers 
  • collega’s in aangrenzende vakgebieden 
 • Belangrijkste vormen van aanbesteden en contracteren alsmede burgerparticipatie worden behandeld. 


Dag 2 | Effectieve communicatie vanuit wederzijdse belangen | Onderwerpen:

 • Kijken naar de verschillende partijen met wie u in uw dagelijkse praktijk te maken hebt en de belangen en thema’s die daarbij spelen.
 • U oefent in herkenbare en eigen situaties uit de praktijk om met uiteenlopende belangen toch soepel om te gaan en uw doelen te bereiken.
 • U leert hoe u een conflictgesprek kunt ombuigen naar een samenwerkingsgesprek.
 • U ontdekt hoe u deze vorm van communicatie in kunt zetten bij het opbouwen en onderhouden van relaties met uiteenlopende partijen bij:
  • gezamenlijke probleemoplossing 
  • onderhandelingen 
  • conflicthantering
  • teambuilding in interne en externe samenwerkingsverbanden.

Dag 3 | Grip op proces en resultaat | Inhoud:
Op deze derde dag oefent u in eigen en herkenbare cases met enkele hulpmiddelen voor succesvol integraal werken in het fysieke domein. U leert hoe u deze hulpmiddelen kunt inzetten om grip te houden op proces en resultaat en zo met uw werk maximale waarde kunt creëren voor de maatschappij. Als ambtenaar wilt u uiteindelijk waarde toevoegen aan de maatschappij. Hoe houdt u daarbij grip op de processen en resultaten:
 • Als u niet meer de formele verantwoordelijkheid heeft maar onderdeel bent van een gelijkwaardig netwerk, met een minder eenduidige rolverdeling?
 • Wanneer u niet meer zelf alle kennis in huis hebt maar moet vertrouwen op kennis van anderen, terwijl de complexiteit van de problematiek toeneemt?
 • Wanneer u met nieuwe contractvormen niet langer de precieze oplossing mag of kunt voorschrijven aan de aannemende partijen? 

Als antwoord op deze uitdaging vinden verschillende vormen van integraal werken hun opmars binnen gemeentes. Hierbij wordt gewerkt over vakdisciplines, afdelingen, organisaties en projecten heen.

Maak kennis met de trainers

joyce-v1-01.pngJoyce van den Hoek Ostende is oprichter van Het Schippershuis Bedrijfsontwikkeling en is opgegroeid in een echte ondernemersfamilie. De ondernemers-mindset is haar met de paplepel ingegoten: "Als je iets echt wilt, dan kan het ook”, “altijd positief denken”, “nooit opgeven” en “van fouten leer je: opstaan en doorgaan”.
 
Na haar studie organisatiepsychologie en bedrijfskunde en na jarenlang gewerkt te hebben als manager in grote bedrijven, besloot Joyce in 2013 om terug te gaan naar haar roots en als ondernemer in het diepe te springen. Inmiddels werkt ze vooral met opdrachtgevers en opdrachtnemers in de bouwsector, waarbij ze zich gespecialiseerd heeft op de maatschappelijke transitie naar duurzaam bouwen en de proces- en sociale innovatie die daar bij hoort. Gemeentes, waterschappen, aannemers en architecten behoren onder meer tot haar klantenkring. Als procesbegeleider, trainer en adviseur werkt zij altijd op het snijvlak van mens en inhoud, waarbij duurzaam ontwikkelen centraal staat.

Joyce is tevens bestuurslid van de vereniging DNA in de Bouw (De Nieuwe Aanpak in de Bouw), waar met kleine duurzame bouwondernemers gewerkt wordt aan kennisontwikkeling, nieuwe vormen van samenwerken en het creëren van een markt bij particuliere en professionele opdrachtgevers.

jos-v1-01.jpgJos van de Griend: is als manager en adviseur al meer dan 25 jaar betrokken bij de ontwikkelingen op het gebied van de gemeentelijke openbare ruimte en infrastructuur. In de afgelopen jaren heeft hij veel te maken gehad met de ontwikkeling van regieorganisaties. 
 
Jos helpt, met zijn ervaring, gemeenten om te leren hun plannen goed te vertalen naar de praktijk. Daarnaast probeert hij beheerders te ondersteunen in het ontwikkelen van visie en weerstand tegen het vaak korte termijn denken van politiek en bestuur. Daarbij wordt er, door actuele ontwikkelingen zoals de toegenomen aandacht voor assetmanagement, behalve op de inhoudelijke ook steeds meer een beroep op de bedrijfskundige capaciteiten van de beheerder gedaan.
 
Jos voelt zich thuis op het grensvlak van techniek en communicatie. Slaat graag bruggen tussen beide disciplines, zodat niet-technische gebruikers een technisch project begrijpen. Draagvlak creëren, mensen van verschillende afdelingen of organisaties met elkaar in contact brengen en gebruikmaken van elkaars kennis en ervaring staan centraal in zijn werkwijze.

hanneke_v1-01.jpgHanneke Janzen coacht en begeleidt kennisgerichte professionals met hun zakelijke en persoonlijke communicatie: van sterk in de inhoud naar tevens sterk in het contact. Hanneke is opgegroeid met de slogan: “Het recht om te zwijgen is even groot als het recht om te spreken.” Deze stelling suggereert een keuze. Spreek ik of zwijg ik.

De drijfveer in haar trainerschap is dat ze wil dat iedereen écht kan kiezen tussen spreken of zwijgen. Ze wil mensen helpen om te leren wat ze nodig hebben om zichzelf te kunnen laten horen en zichzelf te kunnen laten zien. Communicatie als praktische vaardigheid én als middel voor persoonlijke bewustwording en groei. Met als doel dat het voor de mensen zelf, maar ook voor hun collega’s, leidinggevenden, medewerkers, klanten of opdrachtgevers nog prettiger wordt om mee samen te werken.
 
Sinds de start van haar eigen bedrijf in 1997 heeft Hanneke gewerkt met mensen met uiteenlopende achtergrond, opleidings- en functieniveau in zowel profit- als non-profitsector. Onder andere bij gemeenten, rijksoverheid, verzekeraars, onderwijs, energie-maatschappijen, accountancy en ICT-bedrijven.
Hanneke is aangesloten bij de NOBTRA, de Nederlandse Orde van Beroepstrainers.

Reviews van cursisten

"Ik heb geleerd: begin eens bij de bewoners. Zoek deze actief op, stel open vragen en luister. Dat is naast betrokkenheid en het leveren van maatwerk de basis voor een succesvol project."
Bjorn Hendriks | Adviseur en projectleider Civiele Techniek van de gemeente Deventer

"De docenten hebben me uitstekend voorzien van inhoudelijke kennis. Bovendien waren ze erg enthousiast en betrokken. Die energie krijg je door als deelnemer, je pakt sneller de kennis op en de dagen vliegen voorbij".
Jurjen Ververs | Beheermanager openbare ruimte van de gemeente Zoetermeer

"De inhoud van de training sloot goed aan bij mijn voorkennis, de opdrachten waren interactief en inspirerend. De opgedane kennis pas ik (bijna dagelijks) toe in de praktijk. Een goede training voor veel meer collega's!" 
André Ordelmans | Projectmedewerker bij Stadsdeel Beheer Oost van de gemeente Enschede 

 

Andere reacties 

•    “Ik heb geleerd dat ik in een gesprek niet meteen met oplossingen moet komen.”
•    “De training heeft me geïnspireerd.”
•    “Ik heb hier geleerd: blijf vooral vragen stellen en blijf doorvragen.”
•    “Het voordeel is dat je nu ook hebt gehoord hoe het in andere gemeenten aan toe gaat.”

Inschrijven

  • Programma
  • 18-05-2017: Dag 1: Van organisatiedoelen naar de juiste samenwerkingsvorm
  • 31-05-2017: Dag 2: Effectieve communicatie vanuit wederzijdse belangen
  • 14-06-2017: Dag 3: Grip op proces en resultaat
  • Programma
  • 03-10-2017: Dag 1; 08.30 / 17.00 uur
  • 24-10-2017: Dag 2; 08.30 / 17.00 uur
  • 07-11-2017: Dag 3; 08.30 / 17.00 uur

Gerelateerde kennis

De Training Ambtenaar 3.0 is breed toepasbaar voor alle medewerkers binnen overheden die werkzaam zijn in de werkvelden van openbare ruimte, verkeer en mobiliteit, infrastructuur en aanbesteden en contracteren. Specifiek voor deze groepen zijn dit jaar een aantal grote congressen. Bekijk het overzicht:

 • Meer info | Nationaal Congres Aanbesteden en Contracteren | 10 mei 2017
 • Meer info | Nationaal verkeerskundecongres 2017 | 1 en 2 november 2017
 • Meer info | Nationaal Congres Beheer Openbare Ruimte | 23 november 2017

Vergroot de vaardigheden van uw team 

De 'Training Ambtenaar 3.0' heeft een sterke relatie met organisatie-ontwikkeling en het ontwikkelen van competenties van medewerkers. Daardoor is de training uitstekend geschikt voor het volgen door meerdere medewerkers en/of afdelingen van uw organisatie. De incompany training is breed inzetbaar voor zowel afdelingen/teams binnen gemeentes als andere overheidsorganisaties zoals waterschappen en provincies.
 

Voordelen incompany training

 • Kennisniveau en de toepasbaarheid kennis in één keer op hetzelfde niveau.
 • Draagt bij aan samenwerking, communicatie en vinden van oplossingen 
 • De training wordt toegesneden op basis van de behoeften van uw organisatie/afdeling:
  • Staat u bijvoorbeeld nog maar aan het begin van de beoogde verandering?
  • Moet de training worden ingepast in een lopend traject? 
  • Wilt u specifieke casuïstiek aan de orde laten komen?
  • Wilt u bepaalde competenties meer benadrukken? 
 • De training kunnen wij op uw locatie organiseren. Gezien de inhoud van de training is het verstandig om te kiezen voor een ruimte buiten de deur (medewerkers uit werkomgeving halen).
 • Wilt u de training op een externe locatie laten verzorgen? Dan kunnen wij alles voor u regelen.
 • Vanaf 8 deelnemers is een incompany voordeliger dan bij (losse) openbare inschrijvingen.
 • Het is mogelijk (in overleg, en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de trainers) om (delen van) de training buiten de reguliere werktijden te verzorgen.
 • Vanaf 8 deelnemers is een incompany voordeliger dan bij (losse) openbare inschrijvingen.
 

Meer weten?

Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met CROW Incompany. Mail naar cursus@crow.nl of bel de CROW-klantenservice 0318-695315 en vraag een vrijblijvend gesprek aan met een relatiemanager.
Trainers

Maak kennis met de trainers van
De Moderne Ambtenaar.
 
Joyce van den Hoek Ostende
"De kunst van het duurzaam ontwikkelen ligt voor mij in het balanceren tussen het behouden van wat goed werkt en durven loslaten van wat niet meer werkt. Ook als dat betekent dat je tijdelijk uit je comfortzone moet stappen."


 
Lees verder
Jos van de Griend
"Grip op de situatie is een belangrijke randvoorwaarde om tot ontwikkeling te komen. De zoektocht naar grip is, in deze tijd waarin de veranderingen elkaar in hoog tempo opvolgen, in veel organisaties actueel. Door actief in te zetten op het creëren van overzicht en inzicht ontstaat meer grip, maar vooral ook meer actie- en ontwikkelingsgerichtheid."


 
Lees verder
Hanneke Janzen
"Al die verschillende belangen en die dan ook nog samen moeten brengen. Dat is ook een hele klus! Wij helpen dan ook graag bij hoe u dat doet."

Lees verder