Gerelateerd


CROW-richtlijnen Werk in Uitvoering (incompany)

 • Productgroep: Incompany

Het werken rond wegen brengt risico’s met zich mee voor de weggebruiker en wegwerker. Om deze risico’s acceptabel te houden, worden verkeersmaatregelen getroffen. Het is belangrijk om hiervoor in het begin van het proces de juiste keuzes te maken. De Werk in Uitvoering-uitgave 96b gaat over de te nemen maatregelen bij wegwerkzaamheden. Tijdens deze cursus wordt u volledig geïnformeerd over de richtlijnen en maatregelfiguren van Werk in Uitvoering 96b.

 
Meer weten over bijvoorbeeld programma en prijzen? Stel uw vraag aan de relatiemanager educatie of neem contact op met de klantenservice: via 0318 – 69 5315 of cursus@crow.nl.
 • Wat komt er aan bod?

  • De structuur van de richtlijnen en de eisen niveaus (Systems Engineering) met verschillende eisenniveaus (van topeis naar objecteis).
  • De wegtypen die het vertrekpunt vormen voor het bepalen van de verkeersmaatregelen bij wegwerkzaamheden. Deze sluiten nu aan op de wegcategorisering vanuit Duurzaam Veilig.
  • Het zoeksysteem in de richtlijnen waarbij vanuit de kenmerken van de weg en het werk de juiste maatregel kan worden gevonden.
  • De opbouw van ‘Specificaties van materiaal en materieel’ als onderdeel van het totale richtlijnenpakket.
  • De Online Tool Werk in Uitvoering.
   
  Aan de hand van voorbeelden van wegwerkzaamheden gaan de sprekers samen met de deelnemers in op de risico’s voor wegwerkers en weggebruikers. Vanuit deze risico’s worden de beleidsuitgangspunten voor veilig werken aan wegen vertaald naar de concrete eisen voor de maatregelen bij wegwerkzaamheden. De rode draad in deze cursus is de deelnemers laten zien dat met gezond verstand de standaardmaatregelen uit de richtlijnen vertaald kunnen worden naar concrete maatregelen. Dit op ieder zijn of haar niveau en voor elke klus of project.
 • Bert Henzen, Verkeerskundig adviseur bij Grontmij

  Bert Henzen is sinds 1978 in dienst van Grontmij en heeft als verkeerskundige een brede ervaring opgebouwd op het gebied van verkeerskundig ontwerp van weginfrastructuur inclusief voorzieningen voor openbaar vervoer, fietsers en andere doelgroepen. Bert is projectleider van verkeerskundige projecten en vraagstukken met het accent op verkeerskundig ontwerp en vormgeving van de openbare ruimte, inrichting woon- en werkgebieden, verkeersveiligheid (Duurzaam Veilig) en algemene verkeerskundige advisering. Verder werkt Bert als auteur van CROW-richtlijnen en publicaties op het gebied van het ontwerp van wegen binnen en buiten de bebouwde kom (ASVV 2012 en Handboek Wegontwerp 2013) en op het gebied van veilig werken aan wegen (Maatregelen bij wegwerkzaamheden, 96a en 96b). 
   
  Naast zijn werkzaamheden bij Grontmij is Bert actief als parttime docent Verkeerskunde en Verkeerstechnisch Ontwerp. Hij leert de studenten/cursisten om te gaan met de richtlijnen voor het wegontwerp en de implementatie van de duurzaam veilig uitgangspunten in het wegontwerp.
   
  Tijdens de cursus zal Bert ingaan op de achtergronden van de herziening van de richtlijnen en enkele specifieke onderdelen, zoals de nieuwe Duurzaam Veilig wegcategorieën die nu als vertrekpunt worden gebruikt voor het bepalen van de verkeersmaatregelen. Bij de praktijkvoorbeelden zal Bert ingaan op het bepalen van de standaardmaatregel die in de richtlijn zijn opgenomen.
   
   

  Hans van Hofwegen, Directeur van MOT opleiden en trainen

  Meer dan 15 jaar zet Hans van Hofwegen zich met MOT opleiden en trainen in om de veiligheid bij het "werken aan de weg" te verbeteren. Hans van Hofwegen heeft zitting in de werkgroep Werk in Uitvoering van CROW, welke als doel heeft om de richtlijnen en werkmethodes te actualiseren en ontwikkelen.
 • Kennis delen met uw team of afdeling?

  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Of is er behoefte aan verdiepen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW-klantenservice: (0318) 69 53 15.

Cursussen en opleidingen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Mét CROW onzichtbaar goed geregeld
Scroll naar boven