Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Gerelateerd


CROW 500 Zorgvuldig graafproces

Incompany Training

 • Productgroep: Incompany
 • Thema: Bodem, Grondwerk en ondergrond, Kabels en leidingen

Banner-Graafschade-LinkedIn.png

Als je werkt met projecten waar gegraven wordt, dan weet je het wel: kabels en leidingen worden beschadigd tijdens de graafwerkzaamheden. Het is dan ook al jaren hetzelfde liedje: er MOET zorgvuldig gegraven worden, want de schades moeten verminderen. Doel van het graafproces, zoals beschreven in richtlijn CROW500, is om van start tot en met uitvoering rekening te houden met zorgvuldig graven.

Dat blijkt in de praktijk veel lastiger te zijn dan gedacht. Zowel voor beheerders van de ondergrond, als voor netbeheerders en grondroerders. Deze incompany training helpt jouw organisatie om daadwerkelijk CROW500-proof te werken. En dat vermindert de kans op graafschade, maatschappelijke kosten en boetes voor het veroorzaken van te voorkomen graafschades.
 

 
Meer weten over bijvoorbeeld programma en prijzen? Stel uw vraag aan de relatiemanager educatie of neem contact op met CROW Academie: via 0318 - 69 98 88 of cursus@crow.nl.
 • Wat leer je in deze training?

  De training heeft tot doel je bewust te maken van het zorgvuldig graafproces en wat dat betekent voor jouw werkzaamheden. Het gaat daarbij om alle fasen van het zorgvuldig graafproces voor jouw organisatie. Over de rollen die erbij betrokken zijn en de verantwoordelijkheden die elke rol daarin heeft. Het belang om vanuit de gehele keten te denken is hierbij essentieel! Je leert ook een goede risico-inventarisatie en een concreet maatregelenplan op te stellen.

  De cursus bestaat uit een onderdeel zelfstudie (theorie via een e-learning) en een groepssessie. Die groepssessie wordt online aangeboden via Teams of live als dat gewenst en mogelijk is.

  Je gaat zelf aan de slag met een aantal onderwerpen:

  • De noodzaak van een zorgvuldig graafproces
  • De verschillende soorten kabels en leidingen
  • De rollen, verantwoordelijkheden en fasen in het graafproces

  Je wordt op een interactieve manier meegenomen door de onderwerpen om goed voorbereid te kunnen zijn op de groepssessie. Tijdens de groepssessie bikken we terug op de e-learning door openstaande vragen en opmerkingen te behandelen en gezamenlijk een belangrijke opdracht te bespreken. Er is ook ruimte voor voorbeelden uit je eigen praktijk.

 • Voor professionals werkzaam in de graafketen (en dat zijn er vaak meer dan gedacht) bij bedrijven en overheidsorganisaties die - in hun eigen kantooromgeving - de kennis van een groep of team in 1x keer op een expertniveau willen brengen. Denk aan medewerkers werkzaam bij het ingenieursbureau, met een inspectierol buiten, de professionals die de graafmachines bedienen, alle werkvoorbereiders en projectmanagers. Werkzaam bij een grondroerder, bij een netbeheerder en bij een beheerder van de ondergrond, maar ook bij bijvoorbeeld juridisch dienstverleners en bij toezichthouders.

  Er is bij CROW Academie voor incompany-trajecten veel mogelijk. Deze training bestaat uit een deel e-learning (zelfstudie inclusief kennistoets + begeleiding van docenten) en uit een deel (fysieke / online) bijeenkomsten met docenten waarin we onder meer vooraf afgestemde praktijkcases met elkaar behandelen. We kunnen de trainingsopzet zoals die nu is gemaakt voor bijvoorbeeld de gemeente Rotterdam laten zien en op basis daarvan besluiten welke elementen we overnemen of aanpassen.

  Praktische informatie

  • Vorm: blended (d.w.z. mix van e-learning en online / fysieke bijeenkomst met docenten)
  • Duur: in overleg (ter indicatie: e-learning 3 á 4 uur; online sessie 2 uur)
  • Prijs: op basis van prijsopgave/offerte (we ontvangen graag je vraag via het aanvraagformulier)
  • Inclusief bewijs van deelname van CROW
  • Circa 2 weken voorafgaand aan deze opleiding ontvangen deelnemers toegang tot de e-learning (die een jaar toegankelijk blijft)
  • Algemene leveringsvoorwaarden CROW
 • In Nederland ligt maar liefst 1,7 miljoen kilometer kabels en leidingen in de grond. Ze bieden ons comfort, gezondheid en transport. Want kabels en leidingen zorgen voor warmte, koude, licht, internet, beeld en geluid, veiligheid en hygiëne. Van dat comfort genieten we, dankzij het voortdurende en ongehinderde ondergrondse transport van drinkwater, afvalwater en rioolwater, gas, elektriciteit, data, industriële gassen en vloeistoffen.
   
  Die bijna twee miljoen kilometer worden beheerd door zo’n 950 kabel- en leidingbeheerders, waaronder alle Nederlandse gemeenten, netbeheerders (gas en energie), drinkwaterbedrijven en telecombedrijven. Hoe kwetsbaar dit systeem is laten de jaarlijkse graafschades zien: telecomkabels en laagspanningskabels – die over het algemeen het dichtst onder het maaiveld liggen – ondervinden tien tot twintig duizend schades per jaar. Het riool ondervindt honderden schades per jaar door graafactiviteiten.­­ Dat veroorzaakt veel maatschappelijke kosten en het kan ook de veroorzaker van de schade duur komen te staan. Het voorkomen van graafschades is daarom van groot maatschappelijk én bedrijfseconomisch belang.

  Steeds meer ondergrondse kabels en leidingen

  Het areaal aan kabels en leidingen wordt door verdichting steeds omvangrijker. Door de energietransitie komen er nieuwe netten voor warmtetransport en elektrische netten voor laadpalen. Dat leidt tot het vervangen van ouderwetse gasleidingen voor wellicht waterstof. Dan zijn er ook nog de maatregelen ten behoeve van klimaatadaptatie en de verdere verglazing voor de uitrol van 5G. Vrijwel niets gaat uit de grond; er komen alleen maar meer leidingen en kabels bij. Dus de ondergrond raakt steeds voller.

  Aantal graafschades neemt toe – in plaats van af!

  Agentschap Telecom houdt toezicht op de naleving van de voorschriften van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON). Agentschap Telecom publiceerde de graafschadecijfers 2020. Daaruit blijkt dat het aantal graafschades in 2020 niet daalde, maar juist steeg met ruim 10%. Terwijl het aantal graafbewegingen ‘maar’ met 7% is toegenomen (totaal 768.790 graafbewegingen). De geschatte directe maatschappelijke kosten bedroegen € 38,4 mln. De graafketen krijgt de tijd tot 1 januari 2022 om te voldoen aan de eigen normen om zorgvuldig te graven, zoals vastgelegd in de CROW500.

  Afspraak: eind 2021 helemaal CROW500-proof

  De graafketen bestaat uit grondroerders, netbeheerders en beheerders van de ondergrond. Zij hebben afgesproken om het aantal graafschades terug te brengen naar maximaal 25.000 (wat neerkomt op ca. 1 graafschade per 20 graafbewegingen). Om die ambitie te realiseren is de CROW 500-richtlijn ontwikkeld. Deze benoemt de verantwoordelijkheden en taken van alle betrokkenen. De nadruk ligt daarbij op de voorzorgsmaatregelen die getroffen moeten worden. En de sector heeft zich verplicht om eind 2021 helemaal CROW500-proof te werken.

  Hoe graafschades effectief voorkomen? ​

  Ervaring leert dat alléén het kennen niet genoeg is van de richtlijn CROW500 ’Schade voorkomen aan kabels en leidingen - zorgvuldig grondroeren van initiatief- tot gebruiksfase’. Training in het gebruik ervan, door álle betrokken professionals in de hele organisatie met elkaar: dat verhoogt de kans op daadwerkelijk CROW500-proof werken. En dat vermindert de kans op graafschade, maatschappelijke kosten en boetes voor het veroorzaken van te voorkomen graafschades. Dus volg gezamenlijk de training van CROW. Die bieden we zowel aan als open inschrijving (fysiek en online) en als in-company waarbij we met elkaar maatwerk maken (van tientallen medewerkers tot honderden; een deel e-learning en een fysiek / online deel; met zeer ervaren docenten).

 • joinacademy-logo.pngCROW Academie en Join Academy hebben de handen ineen geslagen voor het ontwikkelen en geven van de deze training. We stellen ons even aan je voor:

  CROW Academie is de opleider voor de inrichting van Nederland. We zorgen er voor dat jij kan leren wanneer en waar je wilt om de inrichting van Nederland elke dag weer een stuk mooier en veiliger te maken. Samen met de CROW Academie word jij dé expert in jouw vakgebied.
   
  CROW Academie is onderdeel van kennisplatform CROW. Om Nederland nu en in de toekomst goed geregeld te houden werken we aan richtlijnen, opleidingen en praktische tools in verschillende vormen. Al meer dan dertig jaar werken we als kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, aanbesteden en contracteren samen met onze partners. We ondersteunen en spelen een centrale rol bij het vinden van de juiste antwoorden. Antwoorden die onze opdrachtgevers helpen bij het maken van beleid en de uitvoering ervan.

  Het speelveld en de belangen zijn sterk toegenomen terwijl de ondergrondse bewegingsruimte steeds kleiner wordt. Bij JOIN Academy geloven wij dat met de juiste kennis van zaken de wereld van de ondergrondse infrastructuur en de spelers daarin begrijpelijker en hanteerbaarder wordt. Sterker nog, met de juiste kennis krijg jij de regie (weer) in handen en ben je een waardevolle gesprekspartner.
   
  Met onze opleidingen op het gebied van ondergrondse infrastructuur krijg je de actuele kennis en praktische tools in handen. Onze trainingen en opleidingen worden gegeven vanuit het juridische kader met een stevige pragmatische aanpak. Er is veel ruimte voor interactie en er worden tal van praktijksituaties besproken.
   
  JOIN Academy heeft als missie om het gat tussen de regelgeving en de praktijk op te vullen. Onze enthousiaste trainers hebben allemaal een juridische, technische of financiële achtergrond en hun sporen verdiend met hun werkzaamheden op het gebied van ondergrondse infrastructuur.
  • Inspiratie: bevlogen en ervaren docenten delen actuele kennis en inspiratie
  • Expert: word samen met je collega's of team een vakspecialist
  • Praktijk; breng persoonlijke praktijkcasus in
  • Interactie: samen interactief leren is leuker
  • Effectief: bespaar tijd en geld (vanaf 50 deelnemers)

  Wat zijn de extra voordelen van déze incompany training ‘CROW 500 Zorgvuldig graafproces’?

  • Flexibel: de mix van e-learning aangevuld met een bijeenkomst geeft dynamiek en maakt het leren tussen het werk door mogelijk
  • Praktijk plus: de docenten van CROW en Join Academy zijn echte praktijkmensen en tegelijkertijd educatieve professionals
  • Effectief: alleen het kennen van de richtlijn CROW500 blijkt onvoldoende om graafschades te verminderen – dit werkt!
 • Neem contact op met Cursussen & Opleidingen:

  Tel: 0318-699888
  Email: incompany@crow.nl
   

 • Mevlut-Kose.pngMevlut Kose - Beheerder ondergrond bij Gemeente Rotterdam

  Over: Incompany maatwerk training/cursus CROW-500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen i.h.k.v. zorgvuldig opdrachtgeverschap.

  Een van de opgaven van het Leidingenbureau Beheer Ondergrond van Stadsbeheer gemeente Rotterdam was het terugdringen van graafschades aan kabels en leidingen. In dit kader was één van de initiatieven de incompany cursus “Werken volgens CROW-500.
  Het doel en de opzet van de training was dat gemeentelijke medewerkers zich bewust waren van de rol van de gemeente in de graafschade preventie en ook volgens de publicatie CROW-500 zullen gaan handelen.

  Naast een gedegen inhoudelijke cursus “CROW-500” was er veel ruimte vrij gemaakt om in te gaan op de individuele vragen en behoeftes van de deelnemers (doelgroepen) en werden ook de resultaten van de audits van het Agentschap Telecom (toezichthouder op de WIBON) behandeld. Ter sprake kwam of een risico-inventarisatie was uitgevoerd, een maatregelenplan was opgesteld. 

  Het interactieve trainingsprogramma was door de cursusleider in samenspraak met teamleiders van Stadsontwikkeling en Stadsbeheer samengesteld. 
  Het was een geslaagde cursus die werd door het bedrijf CROW/Join Academy gegeven.
   
 • Kennis delen met uw team of afdeling?

  Waar ligt de kennisbehoefte van jouw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint jouw team of afdeling effectief in jullie eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Jouw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)

  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wil je een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. Stuur een e-mail naar incompany@crow.nl of vraag meer informatie aan via afdeling Cursussen & Opleidingen: (0318) 69 98 88.

Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Scroll naar boven