Deze website maakt gebruik van cookies. Met functionele- en analytische cookies zorgen we er voor dat website goed werkt en verbeteren wij onze websites. Ook plaatsen we marketing cookies om je van persoonlijke content te voorzien. Wil je dit niet? Kies dan voor weigeren, we plaatsen dan alleen functionele en analytische cookies. Meer informatie.

Basiscursus Duurzaamheid voor overheden

 • Productgroep: Online cursus
 • Duur: 2 dagdelen
 • Thema: Duurzaam inkopen, Duurzame mobiliteit, RAW, UAV-gc

Ben jij werkzaam bij de (decentrale) overheid en wil je het begrip duurzaamheid in de volle breedte verkennen? Deze online basiscursus geeft je in 2 dagdelen een goed overzicht van de verschillende aspecten van duurzaamheid waar je als overheid mee te maken hebt en hoe je deze concreet kunt vertalen naar je eigen werk.

 
€ 625,00
excl. 21% btw
28-10-2021, Online
 • Ben je werkzaam bij de (decentrale) overheid en ga je aan de slag met duurzaamheid? Dan zul je merken dat iedereen er een mening over heeft en het begrip invult vanuit zijn of haar perspectief. Het is een containerbegrip geworden, dus hoe pak je het aan? Vanuit die behoefte hebben we deze basiscursus ontwikkeld, samen met Bureau Onlanders. De Basiscursus Duurzaamheid voor overheden biedt je een goed overzicht van de verschillende aspecten van duurzaamheid waar je als overheid mee te maken hebt. Tevens leer je hoe je de theorie concreet kan vertalen naar je eigen werk.

  Voor wie is deze cursus?

  De cursus is geschikt voor iedereen bij de decentrale overheid die aan de slag gaat met duurzaamheid en de volledige breedte van dit containerbegrip wil verkennen, inclusief toepassing in de praktijk.

  Wat leer ik?

  In deze basiscursus leer je:

  • Wat de mondiale afspraken en beleidsdoelen op het gebied van duurzaamheid zijn
  • Hoe de Omgevingswet zich verhoudt tot de duurzaamheidsopgave
  • Hoe duurzaamheid zich vertaalt naar aanbesteden en wat de wettelijke grondslag is voor het eisen van maatschappelijke meerwaarde
  • Hoe duurzaamheid en contractmanagement hand en hand kunnen gaan.
 • Tijdens deze basiscursus volg je 4 workshops. Elke workshop bestaat uit het toetsen van de voorkennis, gevolgd door theorie. Daarna ga je samen aan de slag met een voorbeeldpraktijkcasus.

  Dagdeel 1

  Deel 1 Mondiale afspraken en beleidsdoelen

  Leerdoelen:

  • Kunnen uitleggen hoe de verschillende verdragen, wetten en beleidsdoelen samenhangen op gebied van duurzaamheid samenhangen
  • Herkennen wat de impact van de gemeentelijke beleidsdoelen op het eigen werk kan zijn
  • Bespreken welke belemmeringen er zijn om de beleidsdoelen in het eigen werk uit te voeren


  Theorie:

  • De Club van Rome tot het Parijs Akkoord
  • De Sustainable Development goals
  • De Klimaatwet/het Klimaatakkoord/de KEV
  • Pareto aanpak
  • Nederland Circulair 2050
  • Duurzaam GWW
  • Green Deals


  Workshop:

  • Introductie van de casus
  • Sustainable Development Goals


  Deel 2 De Omgevingswet in relatie tot de duurzaamheidsopgave

  Leerdoel:

  • Begrijpen wat de Omgevingswet inhoudt (maar dan op een zeer hoog abstractieniveau)
  • Begrijpen wat de invloed van de Omgevingswet is op de duurzame beleidsdoelen
  • Bespreken welke kansen de Omgevingswet biedt om de beleidsdoelen te behalen


  Theorie:

  • Omgevingswet in relatie tot duurzaamheidsopgave


  Workshop: 

  • Casus


  Dagdeel 2

  Deel 3 Aanbesteden en wettelijke grondslag voor het eisen van maatschappelijke meerwaarde

  Leerdoelen:

  • Kunnen uitleggen wat de impact van de global supply chain is
  • Kunnen uitleggen waarom innovatie en de rol van het MKB centraal staat in de programma’s van Europa en in de aanbestedingswet
  • Kunnen uitleggen wat het verschil is tussen 5R of 10R van duurzaamheid en het concept “circulaire economie”
  • Kunnen uitleggen wanneer iets “green washing” is
  • Kunnen uitleggen wat het verschil is tussen een productinnovatie en systeem transformatie
  • Deze begrippen kunnen toepassen op de praktijk


  Theorie:

  • Global supply chains (Push of Pull)
  • ​Horizon 2020 de rol van de overheid en de rol van het MKB
  • Europese Richtlijn 2014 (PCP/ PPI)
  • Aanbestedingswet 2012 (2016)
  • Verschil tussen de vijf “R” van duurzaamheid en Circulaire economie
  • Herkennen van greenwashing of echte verduurzaming
  • Productinnovatie – Systeemtransformatie


  Workshop:

  • Casus


  Deel 4: Contractvormen en contractmanagement

  Leerdoelen:

  • Kunnen uitleggen wat het verschil is tussen de verschillende contractvormen UAV, UAV-GC en bouwteam
  • Kunnen uitleggen wat de keuzes voor contractvorm en aanbesteding betekenen voor innovatie en duurzaamheid en de samenwerking tussen opdrachtgever en aannemer
  • De betekenis van: EMVI en BPKV kennen en weten hoe zelf criteria (gericht op duurzaamheid) te formuleren


  Theorie:

  • Context: Aanbestedingswet, SDG’s, 10R model, eigen beleid
  • Inhoud: diverse contractvormen
  • Gedrag: de spiegel; opdrachtgever – opdrachtnemer / actie – reactie
  • Proces: De drie inkoopperspectieven (competitiegericht, participatiegericht en co-creatiegericht)
  • Inhoud: EMVI, bijvoorbeeld SDG’s vertalen naar gunningscriteria


  Workshop:

  • Casus

 • Duur online cursus: 2 dagdelen van 09.00 - 13.00. Zie tab Inschrijven voor beide data.
  Vorm: digitale cursus met maximaal 20 deelnemers

  Deze online cursus wordt gegeven via Zoom Video Conferencing. Je ontvangt voorafgaande aan de cursus van ons een link die je bij de start van de cursus kunt openen om deel te nemen.

  Let op!
  Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de cursus via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk. Het volgen van deze online cursus op een smartphone of tablet is niet mogelijk. Om deel te kunnen nemen aan deze online cursus is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt.

  Meer informatie nodig? Neem contact op met de CROW Academie.

  Tijdspad:

  • na inschrijving ontvang je een bevestiging van deelname
  • ongeveer twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt je toegang tot het cursusmateriaal
  • facturatie vindt plaats in de week voorafgaand aan de cursus
  • annuleren kan kosteloos tot maximaal twee weken voorafgaand aan de cursusdag


  Algemene leveringsvoorwaarden CROW

 • Marcel Niemeijer 

  Marcel Niemeijer is mede-eigenaar van Onlanders en heeft meer dan twintig jaar ervaring met projecten in de grond-, weg- en waterbouw. Eerst als uitvoerder en bestekschrijver en later met UAV-gc contracten, Best Value en recent ook met Impact Contracting. Hij adviseert vanuit overheden en aannemers als het gaat om slimmer en efficiënter en duurzamer samenwerken. In zijn zoektocht naar een circulaire economie valt het hem op dat we niet alleen de “dingen” die we aanbesteden moeten veranderen maar ook het hele systeem er omheen. “Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg” is zijn devies. Hij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen.

  Marleen van der Ziel 

  Marleen van der Ziel heeft meer dan twintig jaar ervaring als inkoper in het publieke domein. Zij zag in 2010 al in dat er met het budget van de overheid enorme impact te maken is en organiseert sindsdien kennisdeling en kennissessies over dit onderwerp. Eerst voor haar werkgevers maar later als mede-eigenaar van Onlanders. In haar reis naar een duurzame economie ziet zij de verandering in de samenwerking tussen klant en leverancier centraal staan. Zij heeft ruime ervaring met het ontwikkelen en geven van trainingen.

  Wilma Slinger

  Wie ben ik en welke praktijkervaring neem ik mee als docent
  'Ik ben al langere tijd werkzaam bij CROW als projectleider en sinds een aantal jaren mag ik mij ook bezig houden met de komst van de Omgevingswet en wat deze betekent voor de beleidsvelden van CROW en met name mobiliteit. Publicaties waar ik bij betrokken ben geweest zijn die over ‘Mobiliteit en Omgevingswet’, en een drieluik vanuit de deelthema’s lopen en fietsen: een whitepaper, een inspiratiedocument, en een infographic met links naar filmpjes uit webinars over dit onderwerp. Al deze producten hebben we gemaakt in samenspraak met kennispartners en mensen vanuit gemeenten. Naast de publicaties heb ik over dit onderwerp de afgelopen jaren meerdere bijeenkomsten georganiseerd of een bedrage geleverd aan die van anderen.
  Naast dit thema ben ik bij CROW actief als projectleider op het gebied van verkeersveiligheid en ben ik cursusbeheerder voor de cursussen rond gedragsbeïnvloeding van CROW. Tenslotte ben ik programmasecretaris voor het Kennisprogramma Verkeer en Vervoer dat CROW uitvoert in opdracht van de provincies en vervoerregio’s. Ik neem de ervaring van de overheidspraktijk in ieder geval mee in deze cursus.'

  Toegevoegde waarde van de cursus in relatie tot de markt
  Deze cursus is samengesteld en wordt gegeven door zowel een docent vanuit bureau Onlanders als twee docenten vanuit CROW. Ieder brengt eigen expertise mee. In deze cursus leer je het begrip ‘duurzaamheid’ in de volle breedte kennen en heb je dit begrip ook kunnen relateren aan thema’s als aanbesteden en contracteren en de samenwerking binnen en buiten de organisatie in het kader van de Omgevingswet.

  Rob Luiten

  Rob Luiten heeft meer dan twintig jaar ervaring met inkopen en contracten. Sinds 2009 werkt hij bij CROW als adviseur en docent. Hij adviseert overheden, aannemers en ingenieursbureaus bij aanbestedings- en contractteringsvraagstukken. Denk hierbij aan vraagstukken op het gebied van contractkeuze, keuzes in het aanbestedingsproces, het opstellen van gunningscriteria, het gebruik van de UAV-gc, de RAW-Systematiek en de UAV 2012. Daarbij horen het ontwikkelen en geven van trainingen op de bovengenoemde onderwerpen.

 • Let op! Deze online cursus wordt gegeven via Zoom Video Conferencing. Je ontvangt voorafgaande aan de cursus van ons een link die je bij de start van de cursus kunt openen om deel te nemen. Als het vanuit je werkgever niet is toegestaan Zoom te gebruiken, dan kun je niet deelnemen aan de cursus via de apparatuur van de werkgever. Deelnemen via een privécomputer is wel mogelijk. Het volgen van deze online cursus op een smartphone of tablet is niet mogelijk. Om deel te kunnen nemen aan deze online cursus is het van belang dat je over een goede internetverbinding beschikt.

   • Programma
   • 28-10-2021: Basiscursus Duurzaamheid voor overheden
   • 11-11-2021: Basiscursus Duurzaamheid voor overheden
 • Kennis delen met uw team of afdeling?

  Waar ligt de kennisbehoefte van uw team? Gaat het om opfrissen? Is er behoefte aan verdiepen of juist toepassen van kennis? CROW Incompany traint uw team of afdeling effectief in uw eigen omgeving. Bepaal zelf de inhoud. Kies voor een ‘standaard’ cursus uit het educatieprogramma of stel met een CROW-relatiemanager een training op maat samen.

  Voordelen en kenmerken

  • Uw medewerkers in één keer op hetzelfde kennisniveau
  • Kennisoverdracht door een deskundige CROW-docent
  • Praktijkgericht leren door inbreng eigen voorbeelden
  • Voordeliger dan ‘open’ inschrijvingen (vanaf 8 deelnemers)


  Vrijblijvend advies op maat

  Bij CROW Incompany is veel mogelijk. Wilt u een training voor een halve dag of een hele dag? Een training deels na werktijd of vroeg in de ochtend? Bespreek het met CROW Incompany. E-mail naar cursus@crow.nl of vraag meer informatie aan via de CROW Academie: (0318) 69 98 88.

Cursussen
ma t/m vrij 08.00 uur tot 16.30 uur
Scroll naar boven