Openbare registers

Het centrale openbaar register van CROW is de plek waar u alle deelnemers kunt vinden die het examen met goed gevolg hebben afgelegd.

In de menustructuur links navigeert u naar de registers voor de cursussen en/of opleidingen waarvoor een openbaar register bestaat.

Heeft u bezwaar tegen publicatie van uw naam in het register of bent u volgens u ten onrechte buiten het register gehouden e-mail naar cursus@crow.nl of neemt u contact op met de CROW-klantenservice: 0318 - 69 53 15.

Scroll naar boven