• Themadossiers

 
Toekomst(gericht) beheer openbare ruimte
De toenemende aandacht voor de lokale leefomgeving leidt tot een toenemende druk op de openbare ruimte.
Hoe multifunctioneler en flexibeler de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, hoe toekomstbestendiger de openbare ruimte. Hierdoor kan de openbare ruimte beter inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving.
Bekijk dossier
Participatie
Bewoners en bedrijven participeren steeds meer bij inrichting en beheer van de openbare ruimte. In het themadossier Participatie vindt u weblinks naar nieuwtjes, bijeenkomsten, verslagen, methoden en voorbeelden.
Bekijk dossier
Assetmanagement
Wat is assetmanagement? Hoe kunt u de volgende stap zetten in professioneel beheer van de openbare ruimte? En hoe kan kennisportaal iAMPro u hierbij ondersteunen?
Bekijk dossier
Evenementen in de openbare ruimte
Hoe zorg je er voor dat zowel bij kleine als grote evenementen in de openbare ruimte de juiste maatregelen worden getroffen en dat de openbare ruimte tijdens en na het evenement op orde is? 
Bekijk dossier
Obstakels in de openbare ruimte
Wat moet je als beheerder doen alle overbodige verkeersborden, fietspaaltjes en andere obstakels op te ruimen? 
Bekijk dossier
Natuurlijk spelen
Wat is natuurlijk spelen? Welke eisen en richtlijnen komen er bij natuurlijk spelen kijken? Moeten we juist meer doen in plaats van ons verschuilen achter al deze regels? In dit themadossier lees je meer over de kansen en mogelijkheden die natuurlijk spelen ons bieden. Neem een kijkje en wordt geïnspireerd!
Bekijk dossier
Klimaatadaptatie
Door de klimaatverandering staat de openbare ruimte onder druk. Het wordt steeds duidelijker dat het niet mogelijk zal blijken klimaatverandering volledig te voorkomen, dus zullen met structurele aanpassingen van het ontwerp en het beheer van de openbare ruimte de gevolgen van de klimaatverandering moeten worden opgevangen (adaptatie).
Bekijk dossier

Neem contact op

Het team achter CROW Levende Stad

Vragen? Wij staan voor u klaar!

Bel of mail met

© Copyright 2014 CROW