Terugblik: Regiobijeenkomst Oost Nederland: Klimaatadaptatie, wat is de rol van de beheerder openbare ruimte? 5 jun 2019

  Wat: Regiobijeenkomst Oost Nederland
  Wanneer: 5 juni 2019
  Waar: Almelo

  Klimaatadaptatie: wat is de rol van de beheerder openbare ruimte?

  Woensdag 5 juni kwam de CROW Levende Stad regio Oost-NL bijeen. Deze keer wisselden de gemeente onderling kennis en ervaringen uit rondom klimaatadaptatie.
  Elke aanwezige gemeente heeft 5-7 minuten een pitch gehouden over de klimaatambitie en beleid in hun gemeente. In deze pitch werden de onderstaande 6 vragen besproken.


  1.    Wat is de klimmaatadaptatie ambitie van de gemeente?
  2.    Welke klimaatadaptatie thema’s vallen onder deze ambitie en beleid binnen de gemeente?
            a) Hittestress; b) Waterberging; c) Anders, namelijk..
  3.    Tot in welk detail niveau is het beleid uitgewerkt? (bijv. abstract: de gemeente wil hittestress tegengaan of concreet: de waterbergingscapaciteit van gebied y moet x zijn).  
  4.    Welke klimaatadaptatiemaatregelen hebben jullie bij het beheer van de Openbare Ruimte toegepast?
            Zijn deze maatregelen vanuit een integrale of sectorale aanpak toegepast?
            Hoe effectief/succesvol zijn deze maatregelen?
  5.    Hoe zie je jouw rol als beheer met betrekking tot klimaatadaptatie?
            Waar loop je in de praktijk tegenaan?
  6.    Welke kennis heb je nog nodig? Welke ervaringen zou je graag horen van andere gemeenten?


  Dit leverde goede discussies op waarbij regelmatig een ‘aha, goed idee, wat een goede oplossing’ te horen was in de groep tijdens de pitches.

  De technische oplossingen voor klimaatadaptatie zijn bij veel gemeenten bekend. De grotere uitdaging ligt nog bij het samenwerken met de interne organisatie en het actief betrekken van externen.
  Een groot deel van de ruimte in Nederland is in particulier bezit maar ook hier zal een bijdrage geleverd moeten gaan worden aan klimaatadaptatie. Operatie steenbreek en het afkoppelen van regenwater zijn hierbij al de eerste successen maar het kan nog veel beter.
  Zo zou ook bij nieuwbouw meer aandacht besteed moeten worden aan groene tuinen en minder steen.

  De coördinatie met de rest van de organisatie en een integrale aanpak blijken in de praktijk vaak nog lastig. Hier blijkt in de groep dat het leren van elkaars ervaringen soms lastiger is dan verwacht omdat de rol van beheerder in elke gemeente anders ingevuld wordt.
  In sommige gemeenten is de beheerder de spil in het web en ook verantwoordelijk voor (her) inrichting terwijl in andere gemeenten de beheerder alleen toetsend is op het Programma van Eisen. Dit betekent ook dat er een andere rol is als het aankomt op klimaatadaptatie.
  Toch levert ook deze constatering mooie inzichten op over de eigen rol in de gemeenten en wat de beheerder nog extra of anders zou kunnen doen.  

  Samenwerking blijft een belangrijk en lastig onderwerp. Voor de volgende bijeenkomst in het in het najaar staat het ook weer op het programma voor discussie en uitwisseling van ervaringen. Het thema is dan ‘Samenwerken met netbeheerders en drukte in de ondergrond’.

  Deelnemers: Almere, Almelo, Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Ede, Nijmegen, Renkum, Rheden,  Zwolle.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW