Regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden: Uitrol 5g netwerk en smart grid voor elektrische laadpalen 20 jun 2019

  Wat: Regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden
  Wanneer: 20 juni 2019
  Waar: Delft

  Deelnemers: Alphen aan den Rijn, Delft, Lansingerland, Midden Delfland, Molenwaard, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zuidplas.

  Op 20 juni 2019 kwam de CROW Levende Stad regio Zuid-Holland Midden bij elkaar in Delft.
   
  Arthur Verhaar van de gemeente Zoetermeer vertelde in deze bijeenkomst over het maken van beleid en uitvoeren van de plaatsing voor laadpalen voor elektrische voertuigen. Zij hebben daarbij de gemeentelijke focus gelegd op het plaatsen van openbare laadpalen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende randvoorwaarden opgezet. Zo moet de laadpaal binnen 300 meter van de eindbestemming/woning en op een locatie die meerdere parkeerplaatsen tegelijk ontsluit geplaatst worden.
   
  Vervolgens is de gemeente Zoetermeer een interactieve kaart gaan bouwen. Deze kaart is openbaar gemaakt, waarna iedere inwoner een locatie kon aanvragen of bezwaar kon maken. Na inspraak is de kaart herzien en zijn de definitieve plekken aangewezen.
   
  Na de presentatie ontstond er een mooie discussie waarvan de conclusie was dat problemen die ontstaan met de verveelvoudiging van laadpalen goed te overzien zijn, dit is namelijk een simpele rekensom. Maar toekomstige ontwikkelingen niet. De vraag blijft of elektrisch rijden de toekomst is, of dat er nieuwe ontwikkelingen komen die andere infrastructuur nodig hebben.
   
  Rotterdam
  Vervolgens namen Katinka Kleijn en Frank Vieveen van de gemeente Rotterdam het woord. Zij willen vooral gemeentes waarschuwen over de ruimtelijke gevolgen van de uitrol van het 5G-Netwerk, en hen er op wijzen dat zij hiervoor snel beleid moeten maken.
   
   Beheerders beseffen zich nog niet goed dat op elke straathoek, aan de assets van de gemeenten, een kastje genaamd Small Cell komt te hangen dat aangesloten wordt op glasvezel. Het is cruciaal dat je als gemeente op voorhand beleid maakt, zoals het aanwijzen van antenneplaatsen.
   
  Dit voorkomt dat je als gemeente meerdere Small Cells van verschillende telecombeheerders aan dezelfde lantaarnpaal gaat krijgen, of dat je Small Cells en glasvezel moet toestaan op ongewenste locaties. De crux zit hem namelijk in het feit dat 5G-providers volgens speciale Europese wetgeving toegang moeten krijgen tot assets van lokale overheden die technisch geschikt zijn voor antennes.
   
  Small Cells zijn namelijk omgevingsvergunning-vrij. Providers kunnen dus uitstalpunten opleggen en colocatie en gedeeld gebruik verplichten. Aandachtspunten voor je 5G-beleid: visuele inpasbaarheid, colocatie en sharing, kostenvergoeding verhuur assets, installatieverantwoordelijkheid, beheer en onderhouden, aansprakelijkheid en het gebruik van de ondergrond.
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW