Over CROW Levende Stad

CROW Levende Stad organiseert, in samenwerking met één of meerdere partners, zowel landelijke als regionale bijeenkomsten over veel verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: beeldkwaliteit, klimaatadaptatie, gladheidsbestrijding, burgerparticipatie en beleving. Onderwerpen worden vaak aangedragen door de partners zelf of worden ingegeven door de actualiteit.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van het netwerk om het voor de partners zo makkelijk mogelijk te maken. De uitnodiging, agenda en de locatie voor de bijeenkomst worden via persoonlijk contact kortgesloten met de gastgemeente. Met de inzet van diverse media geven we bekendheid aan de geplande bijeenkomsten, laten we zien wat we  voor onze partners organiseren en krijgen we feedback terug op actuele onderwerpen die interessant zijn voor onze partners.

Begeleidingscommissie CROW Levende Stad

CROW Levende Stad heeft een begeleidingscommissie die aan CROW adviseert over het maken van strategische keuzes en de invulling van de activiteiten binnen CROW Levende Stad. De begeleidingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. Bekijk de samenstelling.

Contact

Het team achter CROW Levende Stad

Vragen? Wij staan voor u klaar!

Bel of mail met
​ERVARINGEN VAN PARTNERS
“Hoe die grote steden met zulke evenementen omgaan, is juist voor kleinere gemeenten erg interessant."
LEES MEER

© Copyright 2014 CROW