Ons netwerk

Bij CROW Levende Stad zijn meer dan 80 partners aangesloten. Dit zijn zowel gemeenten, provincies als bedrijven.

Onze partners delen tijdens, maar ook buiten de bijeenkomsten kennis en ervaringen met elkaar en met experts. Dit maakt dat u uw werk efficiënter en makkelijker kunt doen omdat u, met kennis en ervaringen van anderen, niet steeds het wiel opnieuw hoeft uit te vinden.
Bekijk:

Gemeenten
Bedrijven
Regio's

Wilt u meer informatie over CROW Levende Stad? Klik dan hier.
Via deze pagina leest u meer over hoe u partner kan worden van CROW Levende Stad.

Levende stad

Over CROW Levende Stad

CROW Levende Stad organiseert, in samenwerking met één of meerdere partners, zowel landelijke als regionale bijeenkomsten over veel verschillende onderwerpen zoals bijvoorbeeld: gladheidsbestrijding, beeldkwaliteit, gifvrij onkruidbeheer, burgerparticipatie en boomveiligheid. Onderwerpen worden vaak aangedragen door de partners zelf of worden ingegeven door de actualiteit.

Coördinatieteam

Het coördinatieteam organiseert en faciliteert de bijeenkomsten van het netwerk om het voor de partners zo makkelijk mogelijk te maken. De uitnodiging, agenda en de locatie voor de bijeenkomst worden via persoonlijk contact kortgesloten met de gastgemeente. Met de inzet van diverse media geven we bekendheid aan de geplande bijeenkomsten, laten we zien wat we  voor onze partners organiseren en krijgen we feedback terug op actuele onderwerpen die interessant zijn voor onze partners.

Begeleidingscommissie CROW Levende Stad

CROW Levende Stad heeft een begeleidingscommissie die aan CROW adviseert over het maken van strategische keuzes en de invulling van de activiteiten binnen CROW Levende Stad. De begeleidingscommissie is samengesteld uit vertegenwoordigers van de partnerorganisaties. Bekijk de samenstelling.

© Copyright 2014 CROW