Verkenning toekomstbestendige openbare ruimte 8 sep 2017

  De openbare ruimte kent van oudsher een veelheid aan functies, maar dynamiek, complexiteit en multifunctionaliteit nemen toe. De toenemende aandacht voor de lokale leefomgeving leidt tot een toenemende druk op de openbare ruimte. Er zijn steeds meer functies en activiteiten per km2. Diverse vraagstukken ontvouwen zich in de openbare ruimte. Deze opgaven en beleidsdomeinen moeten in samenhang met elkaar worden gezien. Daarom is het goed (ook) met een andere dan een technische bril naar de openbare ruimte te kijken.

  Het uitgangspunt volgens het Fonds Collectieve Kennis (FCK) is hoe multifunctioneler en flexibeler de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, hoe toekomstbestendiger de openbare ruimte. Zodoende kan de openbare ruimte beter inspelen op trends en ontwikkelingen in de samenleving, deze de ruimte bieden en waar mogelijk ondersteunen en helpen slagen.

  Om meer inzicht te krijgen in wat een toekomstbestendige openbare ruimte behelst, voert PLAN terra een verkenning uit naar welke trends en ontwikkelingen er zijn die nieuwe eisen stellen aan de openbare ruimte, welke relatie deze trends en ontwikkelingen hebben met de openbare ruimte en welke eisen zij stellen aan inrichting en beheer. Vervolgens kan meer grip gekregen worden op de notie van een toekomstbestendige openbare ruimte.

  ‚ÄčLees hier de hele verkenning.

  Daarnaast is rond de verkenning een zogenaamde ‘whitepaper’geschreven waarin op een toegankelijke manier de discussie wordt gestart dat we toe moeten naar een toekomstbestendige manier van inrichting en beheer van de openbare ruimte.

  Lees de whitepaper

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW