Park Hoensbroek verbetert leefbaarheid 4 sep 2017

  Na een periode van explosieve bouw van woningen in de jaren vijftig en zestig voor de toegestroomde mijnwerkers in Hoensbroek, nam na het millennium de vraag naar woningen af in deze Limburgse plaats. De buurt verloederde en de kwalitatief slechte woningen werden gesloopt. De ontstane ruimte is ingevuld met grotere, grondgebonden en levensloopbestendige huizen en een nieuw stadspark: het Aldenhofpark.

  Hoensbroek, ooit een zelfstandig dorp, is door de mijnbouw in de loop van de 20ste eeuw uitgegroeid tot een aaneengesloten bebouwd gebied met het naastgelegen Heerlen. De mijnen in de regio zijn inmiddels allemaal gesloten, maar veel van de ervoor aangelegde arbeiderswijken bestaan nog. De LTS-buurt – vernoemd naar de lagere technische school die daar stond – is een van die wijken die in de loop der jaren verloederde.

  In 2006 ging de school tegen de vlakte en ontstond een leegte in het hart van de buurt. Het was hoog tijd voor een herstructurering. Hoensbroek als krimpgebied met lage grondprijs, bood de kans om een prachtig buurtpark te realiseren met een Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV). Het plan is gefinancierd door gemeente en woningcorporaties.

  Onder leiding van projectleider Doenja Urlings werd in het voorjaar van 2011 samen met woningcorporaties Woonpunt en De Voorzorg de herstructurering van het stadsdeel integraal opgepakt. Een ontwerpteam (Buitenom en Bureau B+B) werd geselecteerd en startte met uitgebreide kennismakingen in de buurt. Identiteit en trots stonden centraal. De wisselwerking tussen de disciplines stedenbouw, landschapsarchitectuur, architectuur en productontwerp was sterk.

  Het stedenbouwkundige plan en de openbare ruimte zijn gelijktijdig ontworpen. Het ontwerpteam hield op veel manieren contact met de burgers van Hoensbroek. Nieuwe activiteiten trokken mensen het gebied in: picknick, speeltuinslotfeest, tent in de wijk, riddervertelling, bijenles, theaterproject en een lawaaiconcert. De bestaande buurtorganisatie zag kansen, activeerde haar website en trok de wijk in. Het resultaat is sociaal en duurzaam.

  ​Lees het hele artikel op Stadszaken.nl
  (Bron foto: Frank Hanswijk en Buitenom)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW