Informatiebijeenkomst Aanpak BOR – BGT, IMBOR - 3 oktober 30 aug 2017

    De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een landelijk beschikbare uniforme basiskaart. De komst van de BGT zorgt ervoor dat de beheerder openbare ruimte zich niet meer primair hoeft bezig te houden met het bijhouden van een basiskaart en dus meer tijd heeft om zich te richten op zijn kerntaken. Deze kerntaken, zoals plannen en begroten, periodiek onderhoud en risicomanagement, kunnen door de komst van de BGT effectiever en efficiënter worden uitgevoerd.

    Aanpak

    Omdat zowel gemeenten, provincies, Rijkswaterstaat als waterschappen gebruik maken van de BGT voor het beheren van hun openbare ruimte, kan beheerinformatie bovendien eenvoudiger tussen verschillende organisaties worden uitgewisseld. Om dit te bereiken moet de informatie-uitwisseling tussen BOR en BGT worden geoptimaliseerd en ook werkprocessen op een samenhangende wijze vormgegeven. KING heeft een aanpak ontwikkeld om gemeenten hierbij te helpen. Gemeente Amsterdam is al ver met het toepassen van deze aanpak en wil haar ervaringen graag delen met andere gemeenten.

    Lees hier de hele uitnodiging en meld u aan.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW