Zo kunnen gemeenten lokale duurzame initiatieven stimuleren en faciliteren 26 sep 2018

  duurzaamHoe kan de gemeente Meierijstad duurzame initiatieven faciliteren en stimuleren? KplusV heeft samen met Telos onderzoek gedaan naar duurzaamheid en participatie in Meierijstad. Conclusie: informeer, betrek en sta als gemeente open voor nieuwe ideeën en werkwijzen.

  Met het onderzoek wil de Rekenkamercommissie inzicht in de vraag hoe lokale duurzame initiatieven aangejaagd, gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden. Om deze vraag te beantwoorden heeft Telos een duurzaamheidsportret gemaakt, waarin wordt aangegeven hoe de gemeente scoort op verschillende onderdelen van duurzaamheid. Conclusie: de gemeente kan stappen maken op het gebied van infrastructuur, verduurzaming van bedrijventerreinen, energieverbruik van woningen en zonne- en windenergie.

  Behoefte aan helderheid omtrent beleid en transparantie van regelgeving
  Wat blijkt? De onderzochte initiatieven zijn zelf in staat financiering te vinden, in de vorm van leningen, crowdfunding en investeringen van bedrijven. De initiatieven zien graag dat de gemeente aangeeft wat het gevolg is van het duurzaamheidsbeleid. Wat kunnen partijen van de gemeente verwachten? Waar staat de gemeente als het gaat om nieuwe installaties en zonnepanelen? Stel dat er een conflict ontstaat met tegenstanders, wat is dan het standpunt van de gemeente? Hoe belangrijk is duurzaamheid dan voor de gemeente?

   Daarnaast hebben de initiatieven behoefte aan transparantie omtrent regelgevingen en (het aanvragen van) vergunningen. Dergelijke drempels zorgen voor onzekerheid.

  Sta open voor partijen en breng deze bij elkaar
  Ook zien de initiatieven een ‘makelaarsfunctie’ weggelegd voor de gemeente. Met de kennis van lokale economie en bedrijvigheid kan de gemeente partijen bij elkaar brengen. Zo worden ervaringen uitgewisseld. Door bewoners en bedrijven actief te benaderen en te informeren over mogelijkheden (bijeenkomsten, energieloket of online-informatievoorzieningen) zorgt de gemeente ervoor dat de stap naar verduurzaming makkelijker wordt.
   
  En als laatste: sta als gemeente open voor de ideeën uit de samenleving! Lokale initiatieven zijn soms verder als het gaat om ideeën en uitvoering dan de gemeente. Dit betekent dat college en raad een open houding dient te hebben en het enthousiasme niet meteen ‘plat slaat’. Als gemeente doe je aan verwachtingsmanagement en geef je aan waar je beïnvloedingssfeer als gemeente begint en eindigt (bijvoorbeeld bij landelijke regelgeving). Door te communiceren waar bewoners en bedrijven aan toe zijn, zijn onverwachte tegenslagen te voorkomen – en is de transitie naar een duurzame economie te versnellen.

  Lees het hele artikel hier.

  Bron: binnenlandsbestuur.nl, 11 september 2018.

   

Reacties

Crowdfunding voor Bedrijven
Dit is een geweldig artikel, bedankt voor het delen van deze informatieve informatie. Ik zal je blog regelmatig bezoeken voor een laatste bericht.
28-10-2021 19:44:22

 Security code

© Copyright 2014 CROW