Netwerkbijeenkomst Beleving van de Openbare Ruimte 13 sep 2018

  openbare ruimteDe jaarlijkse netwerkbijeenkomst Beleving van de Openbare Ruimte vindt dit jaar plaats in Breda. Tijdens deze bijeenkomst op 11 oktober gaan we in op methoden om in te spelen op de beleving van gebruikers in de openbare ruimte, en om deze tastbaar te maken in meetresultaten.

  Na Arnhem en Deventer is dit jaar gemeente Breda de gastheer voor de jaarlijkse “Netwerkbijeenkomst Beleving van de openbare ruimte”. Het onderwerp ‘Beleving’ staat inmiddels bij steeds meer gemeenten in de aandacht.
   
  Het beheer van de openbare ruimte gaat niet meer alleen over schoon, heel en veilig, maar ook over mooi, fijn, gezond, tevreden en gelukkig. Deze begrippen lijken moeilijk grijpbaar en heel persoonlijk, maar toch komen steeds meer methoden en technieken beschikbaar om deze begrippen “beet te kunnen pakken”, werkbaar en meetbaar te maken.
   
  Op deze derde netwerkbijeenkomst bespreken wij in hoeverre het al lukt om een gereedschapskist te ontwikkelen om met beleving aan de slag te gaan.

  Programma

  Het programma begint om 13.00 uur en wordt om 16.30 uur afgesloten met een netwerkborrel.

  De middag begint met enkele inspirerende en wetenschappelijke sprekers over beleving en geluk. Vervolgens gaan we uiteen in parallelsessies over specifieke gereedschappen en praktijkervaringen met beleving. Hieronder een overzicht van de sprekers die tot nu toe zijn vastgelegd:
   
  Geluk in de openbare ruimte
  ‘Geluksdoctorandus’ Akshaya de Groot, docent van de opleiding ‘Beter beleid door te sturen op geluk’, vertelt over de relatie tussen geluk, tevredenheid en beleving van de openbare ruimte.
   
  Sturen op beleving, van wetenschap naar praktijk
  Kees Keizer is verbonden aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen en hij helpt samen met Peter van Welsem (Keizer & Van Welsem) overheden bij het meten en sturen van beleving in de openbare ruimte. Zo verzorgen zij het ‘Toepassingstraject Beleving’ van Rijkswaterstaat. In zijn sessie zal Kees vooral ingaan op de psychologie van beleving. Welke factoren beïnvloeden eigenlijk onze beleving? En hoe kunnen we deze wetenschappelijke kennis gebruiken om in de praktijk te sturen op beleving?
   
  Prettige plekken voor een betere beleving
  Kyra Kuitert is tuin- en landschapsontwerper en samen met Rosemarie Maas de schrijver van ‘Prettige plekken’, het handboek voor mens en openbare ruimte.
   
  Belevingsgericht reinigen
  Roland Vermeulen, teamleider Reiniging van de gemeente Breda, heeft afgelopen jaar geëxperimenteerd met ‘belevingsgericht reinigen’.
   
  “Verwachtingsmodel Beleving”; De samenhang tussen techniek, beleving, leefstijlen, gedrag en nog veel meer.
  Olaf Stillebroer werd vooral bekend van zijn onderzoeken naar de relatie tussen leefstijlen en de openbare ruimte als beleidsmedewerker bij de gemeente Lansingerland. Tegenwoordig werkt hij als zelfstandig adviseur om gemeenten te begeleiden bij het sturen op beleving. Daarbij komen allerlei aspecten kijken: de drietrapsraket van product/dienstverlening/beleving, bepalen van indicatoren voor beleving, kiezen van een bijpassende meetmethode, aansluiten op gemeentelijke beleids- en organisatiedoelen, inspelen op leefstijlen en doelgroepen, onderscheiden van satisfiers en dissatisfiers, beïnvloeden van gedrag, samenhang met assetmanagement en de CROW Waardemonitor, et cetera. Er is nu behoefte aan een gemeenschappelijke ‘taal’ voor het sturen op beleving van de openbare ruimte.
   
  Meten is weten
  Peter van Welsem voert, samen met Kees Keizer, al enkele jaren belevingsonderzoeken uit in diverse gemeenten. Geen online vragenlijsten die een algemene indruk geven over de woonbeleving, maar tevredenheidsenquêtes uitgevoerd op straat met directe conclusies over het beheer en onderhoud ter plekke. Het wordt nu tijd om bepaalde vragen te verankeren in een landelijk uniforme meetmethode om daarmee de effecten van beheermaatregelen te kunnen monitoren en landelijke kennis op te gaan bouwen over de maatregelen die écht van invloed zijn op de beleving.

  Interesse om bij te wonen? Meld u dan snel aan!
  Aanmelden kan via deze link.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW