Dijksma maakt uitzonderingen op gebruiksverbod bekend 9 okt 2017

    ​Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, Sharon Dijksma, heeft op 3 oktober de uitzonderingen op het professioneel gebruiksverbod van gewasbeschermingsmiddelen in de Staatscourantgepubliceerd. Zoals bekend wordt per 1 november het gebruiksverbod op verhardingen uitgebreid naar niet-verhardingen. De uitzonderingen op het verbod gaan eveneens op 1 november in.

    Al eerder was bekend dat een uitzondering geldt in situaties waar bijvoorbeeld de veiligheid in het geding is, zoals op vliegvelden en defensieterreinen. Sport- en recreatieterreinen zijn voorlopig ook uitgezonderd van het verbod.

    Lees het volledige artikel

    Bron: Digitale nieuwsbrief Tuin en Landschap, 4 oktober 2017

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW