Minister wil eenduidige circulariteitseisen 14 okt 2019

    Minister Ollongren schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat zij wil dat er een eenduidige en uniforme berekening komt van de circulariteit van een gebouw of bouwwerk, en een minimum wettelijk basisniveau.

    Vanuit de bouw wordt al lang geroepen om een eenduidige berekeningsmethode voor circulariteit. Er zijn nu verschillende modellen en berekeningen om de herbruikbaarheid van bouwmaterialen of afvalstromen in kaart te brengen.

    Ollongren wil deze eenduidigheid tot stand brengen door de circulaire prestaties onderdeel uit te laten maken van de methode Milieuprestatie van gebouwen en GWW-werken (MPG). Zo kunnen overheden een circulariteitseis toevoegen aan een aanbesteding, net zoals er nu al energie- en milieueisen zijn.
    Het kabinet streeft ernaar om in 2050 geheel circulair te zijn in Nederland.
     

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW