In de praktijk: Programmatische aanpak energietransitie Haarlemmermeer 21 okt 2019

    De Nederlandse energiehuishouding verandert. De invulling van het klimaatbeleid naar een reductie van broeikasgassen met 49% in 2030 met een verdergaande ambitie naar nul emissies in 2050 vergt een stevige inzet op het verminderen van de energievraag en het opschalen van de productie van duurzame energie in de gemeente. De nationale keuze om ook tegelijk het aandeel (Gronings) aardgas in 2030 terug te brengen naar nul leidt tot verregaande veranderingen in de manier waarop we in onze warmtevraag voorzien.

    In het Haarlemmermeerse Coalitieakkoord 2019-2022 “Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer” melden zij dan ook dat ze deze periode de stap van verduurzaming naar energietransitie maken. Dit is een brede opgave die komende jaren de nodige impact heeft op inwoners, ondernemers en ook de ruimtelijk-economische inrichting van Haarlemmermeer en vraagt daarmee om specifieke aandacht.

    Het document is hier te lezen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW