Hoe word je de beheerder van morgen? Kom naar NCBOR op 28 november! 29 okt 2019

  NCBORDe dynamiek van het beheer van de openbare ruimte door de jaren heen.
  Is de beheerder van vandaag niet goed dan? Natuurlijk wel, meer dan dat. We zijn trots op wat we hebben bereikt door de jaren heen. Jan ter Wal van de gemeente Nijmegen, jarenlang werkzaam in het vakgebied beheer openbare ruimte, neemt ons mee door de jaren heen; van traditioneel, technisch beheer naar toekomstgericht beheer. En dan wordt duidelijk dat we eigenlijk altijd zijn blijven veranderen en leren.
   
  Wat voor beheerder van morgen moeten we zijn dan? De verschillende meningen van Joachim DeClerck, Marco Berkhout en Marije Hofland.
  En ook nu vragen de huidige ontwikkelingen en uitdagingen weer om een verandering van ons vakgebied en onze competenties. De grote veranderingen die op ons afkomen door klimaatverandering, vergrijzing, verdichting en energietransitie, om er maar een paar te noemen, dagen ons uit om steeds weer slim hiermee om te gaan. Behouden wat goed gaat, leren wat beter kan. Wat voor beheerder van morgen moeten we dan zijn? Daarover verschillen de meningen.
   
  Volgens Joachim DeClerck, Belgisch Architect die vorig jaar nog zijn verwondering uitsprak over het vakgebied beheer, is de beheerder van morgen vooral een transitiemanager. Het draait vooral om innovaties. Als we niet meegaan met de veranderingen, vooral op wijkniveau, gaan we de slag missen.
   
  Marco Berkhout van de provincie Noord-Holland stond aan de wieg van iAMPro, het kennisportaal voor professionals in het assetmanagement ten behoeve van infrastructurele werken en openbare ruimten, met als doel kennis en ervaringen delen op het gebied van assetmanagement. En volgens Marco ligt daar dan ook vooral de rol van de beheerder van morgen. Assetmanagement is een procesmatige manier van werken, en brengt de kosten, prestaties en risico’s in balans met elkaar.
   
  Marije Hofland van Duwtje, en daarvoor ‘belevingsambtenaar’ bij de gemeente Deventer is echter van mening dat de beheerder van morgen duidelijk de mens centraal heeft staan, en is vooral een participatiemanager. “Of je nu de omgevingswet moet implementeren, graag wil dat mensen vaker de fiets pakken, of collega’s wil laten wennen aan een nieuw computerprogramma; kennis van het menselijk gedrag en de maatschappelijke context maken dat je meer kans van slagen hebt.”
   
  Belangrijke ontwikkelingen in het beheer openbare ruimte tijdens NCBOR 2019
  En dat beheer openbare ruimte heel belangrijk is en ook steeds meer de centrale plek krijgt (en neemt!) die het verdient, blijkt ook wel uit een aantal belangrijke ontwikkelingen:
  • Delta Atelier Beheer: Ronald Gerritsen van de gemeente Leiden vertelt over het vervolg in de praktijk van de inzending van de kopgroep beheer bij de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam 2018. Beheer neemt het voortouw en de ontwerpwereld sluit daarbij aan.
  • Ontwerpend onderzoek integrale wijkaanpak: Hans ten Hoeve van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vertelt over het onderzoek dat het ministerie gaat uitvoeren. De wereld is in transitie. Een kenmerk van de transities is dat ze zich op alle schaalniveaus manifesteren. Het niveau waarop de vertaling van beleid naar werkelijkheid plaatsvindt is in de wijk. Hier moet de vertaling worden gemaakt van ambitie en theorie naar echte verandering. Door een integrale benadering kan ruimtelijke kwaliteit worden gerealiseerd én kunnen investeringen effectiever worden aangewend. Deze studie beoogt kennis te verzamelen over de mogelijkheden van een integrale aanpak van de transitieopgaven in de wijken.
  • Leerstoel en programma Managing Public Space: vorig jaar deed Jaap Meindersma van de gemeente Almere en ook lid van de kopgroep beheer, tijdens NCBOR de oproep om mee te denken, praten en mee te financieren aan het opzetten van een leerstoel voor het vakgebied beheer openbare ruimte. We zijn nu een jaar verder. Wat is er in de tussentijd gebeurd en gaat er een leerstoel komen? Hoor het tijdens NCBOR 2019. Bekijk ook het artikel Leerstoel moet beheer openbare ruimte impuls geven.
   
  Kom naar NCBOR in Zaanstad en hoor de laatste stand van zaken!
   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW