VHG-communicatieschema klimaatinvloeden op beeldbestekken goed ontvangen 10 okt 2018

    Tijdens de Vakbeurs Openbare Ruimte is door Gert Olbertijn (Stabilitas BV), Harro Verhoeven (CROW) en Richard Maaskant (VHG) het in opdracht van Branchevereniging VHG ontwikkelde communicatieschema klimaatinvloeden gepresenteerd aan ondernemers, gemeentefunctionarissen en andere belanghebbenden.

    Middels dit schema kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers bepalen of weers- en klimatologische omstandigheden voldoende reden vormen om af te wijken van in contracten (beeldbestekken) vastgelegde afspraken. Dit kan voorkomen dat onenigheid ontstaat of boetes worden uitgedeeld en zo kan soepeler worden gereageerd op klimaatverandering.


    Zie voor meer informatie en om het schema te downloaden: VHG.org

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW