Right to Challenge niet overal even makkelijk 10 okt 2018

  BureaucratieGemeenten hebben de communicatie rondom Right to Challenge nog niet altijd op orde. Dat concludeert de site Binnenlandsbestuur.nl. In Nederland zijn er zo’n honderd gemeenten waar inwoners het Right to Challenge hebben. Waarmee ze de gemeente kunnen uitdagen als zij denken taken goedkoper, slimmer of beter te kunnen doen.

  Hoewel veel gemeenten wel geïnteresseerd zijn in het concept, blijft de uitvoer nog wel eens achter. Om het Right to Challenge goed in te voeren, is onder meer een goede communicatie richting de burgers nodig. Zij moeten weten hoe het werk en wat ze daarbij van de gemeente kunnen verwachten.
  Bij Binnenlandsbestuur.nl merkten ze op dat het aan deze communicatie nog wel eens ontbreekt.
  Thijs Harmsen, van het Netwerk Right to Challenge zegt dat de ambtelijke organisatie er ook goed aan doet om open te staan voor initiatieven en er open en transparant mee om te gaan. “Vaak is de angst van ambtenaren dat inwoners hun werk gaan overnemen.”

  Onder meer in Amsterdam en Groningen hebben burgerinitiatieven moeite gehad om gebruik te maken van het Right to Challenge. De initiatiefnemers spreken van een lang traject, waarbij uiteindelijk een enthousiaste ambtenaar als breekijzer heeft gefunctioneerd om het toch mogelijk te maken.
   
  “Gemeenten moeten er mee leren omgaan dat inwoners net even op een andere manier aankijken tegen dingen, de zaken net even anders inrichten”, aldus Harmsen, “Burgers denken niet in geldpotjes en afdelingen, ze willen gewoon iets voor elkaar krijgen.”

  Bron: Binnenlandsbestuur.nl, 1 oktober 2018

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW