Rekenkamers negeren onderwerpen zoals de energietransitie 22 nov 2018

  onderzoekThema’s als duurzame energie staan dan wel hoog op de politieke agenda, bij de rekenkamers van de gemeente worden deze vrijwel genegeerd.

  Dat is de conclusie van Lysias Advies in het onderzoek naar de effectiviteit en relevantie van rekenkamers in Nederland. Voor het onderzoek doken Charlotte van Vught en Piet Vriend in 294 rekenkameronderzoeken van de 41 grootste gemeenten.

  Tijdens het onderzoek werd gekeken in hoeverre de rekenkamers aansluiten bij het Interbestuurlijke Programma (IBP). Op dit programma staan bijvoorbeeld de energietransitie, eenzaamheid onder ouderen, of aanpak van problematische schulden. Uit het onderzoek kwam naar voren dat deze thema’s niet tot nauwelijks terugkomen bij de rekenkamers.

  Wat wel wordt onderzocht, is het sociaal domein. Bijna een kwart van alle onderzoeken ging hierover. De onderzoekers zagen daar ook veel dubbele onderzoeken in: verschillende rekenkamers die met min of meer dezelfde vraag bezig waren.

  De rekenkamers in Nederland voeren gemiddeld 1,8 onderzoeken per jaar uit, wat volgens de onderzoekers vrij weinig is. Juist door deze schaarste zouden gemeenten er goed aan doen om soortgelijke vragen te bundelen, in plaats van ieder het wiel zelf uit te laten vinden.
  Zij denken dat de rekenkamer van een gemeente en significante bijdrage kan leveren aan het maatschappelijke gesprek als het onderzoek maatschappelijke vragen bevat.

  Bron: binnenlandsbestuur.nl, 13 november 2018.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW