Nieuw NEN-ontwerp voor wegmeubilair gepubliceerd 21 nov 2017

  NEN heeft de nieuwe versie van NEN 3381 ‘Wegmeubilair - Eisen voor verkeersborden en bewegwijzeringsborden’ gepubliceerd. U kunt commentaar indienen of meepraten over de inhoud.
   

  De voornaamste wijziging is de toevoeging van het hoofdstuk over traceerbaarheid van borden. Door borden te voorzien van sensoren, kan informatie over de fysieke gesteldheid en locatie van borden worden uitgewisseld met het landelijk beheerplatform. Hiermee wordt bijgedragen aan de wens om objecten in de openbare ruimte voor toekomstige ontwikkelingen slimmer te maken.
   

  Daarnaast is de norm op tal van punten aangepast. Daarbij is onderscheid en afstemming gemaakt tussen verkeersborden en bewegwijzering, regels ten aanzien van ondersteuningsconstructies zijn duidelijker omschreven en er is aansluiting gezocht bij informatieve borden.

  Lees het volledige artikel

  Bron: Digitale nieuwsbrief Verkeerskunde, 16 november 2017

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW