Gezonde leefomgeving: meer dan schone lucht

04-11-2015
Gezondheid in de Omgevingswet moet niet alleen gaan over de fysieke leefomgeving. Ook onderwerpen als sociale veiligheid, meer bewegen en minder stress zouden moeten terugkeren in het ruimtelijke beleid van overheden. De Nationale Omgevingsvisie kan daartoe een aanzet geven.

Deze boodschap gaven deskundigen van GGD’en en adviseurs over de Omgevingswet mee aan het programmateam dat vanuit het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) voorbereidt, Werkplaats NOVI. Op een bijeenkomst in Rotterdam spraken zij deze week over leefomgeving en gezondheid. Uit discussies over welke waarden en ambities belangrijk zijn voor een gezonde leefomgeving, bleek duidelijk de behoefte aan een brede blik: een gezonde leefomgeving gaat niet alleen over schone lucht in de stad en leefbaar agrarisch gebied. Een echt gezonde leefomgeving zorgt er ook voor dat mensen meer bewegen, minder stress ervaren, elkaar ontmoeten en zich veilig voelen, onderwerpen die vooral op het sociale domein liggen.

(Bron: BinnenlandsBestuur)

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW