'Wetenschap is de basis voor beleidsnormen en incentives' 14 mei 2019

  DuurzaamGrote steden over groenbaten: maak alle partijen duidelijk hoe belangrijk en winstgevend groen is

  Voor groen- en boombeheerders waren de baten van groen al jaren duidelijk, maar de rest van de maatschappij begint dit nu ook te beseffen. Vakblad Stad en Groen schuift aan tafel met bomenmensen van de gemeenten Den Haag en Rotterdam om te praten over die wind of change, wat er al gedaan is en wat er nog nodig is. 'We staan aan het begin van een verandering', aldus Leendert Koudstaal, boombeheerder van de gemeente Den Haag. 'Maar het duurt even voordat een mammoettanker zijn koers kan wijzigen. Voortdurend wetenschappelijk onderzoek blijft nodig om het stedelijk gebied toekomstbestendig, klimaatadaptief en leefbaar te maken.'

  Groen en politiek

  Op 14 februari werd iTree Nederland gepresenteerd, waarmee de baten van bomen voor ecosysteemdiensten op wetenschappelijke wijze in euro's uitgedrukt kunnen worden en feitelijk kan worden getoond hoe goed een boom presteert in de stad. Het van oorsprong Amerikaanse softwareprogramma was na een lang traject geschikt gemaakt voor Nederlandse toepassing. Jan van Zanen, voorzitter van de VNG en burgermeester van Utrecht, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Leendert Koudstaal vertelt: 'Niet alleen branchevereniging VHG, de Vereniging Stadswerk, drie universiteiten en vijf bedrijven, maar ook de burgermeesters van zestien gemeenten hebben deze totstandkoming gesteund.'

  Daarna verwijst Koudstaal naar het Oogstfonds, dat is opgericht om wetenschappelijk onderzoek te financieren. Eind vorig jaar ging het van start met een afdrachtregeling voor de aankoop van laanbomen door de deelnemende gemeenten. 'Tweede Kamerlid Isabelle Diks is voorzitter van het Oogstfonds. Zij is onze ambassadrice voor de landelijke politiek. Het is heel belangrijk en een grote stap vooruit dat burgermeesters en politici het groene verhaal kunnen uitleggen daar waar de beslissingen worden genomen.'

  Er zijn nog meer tekenen dat de voordelen van groen voor klimaatadaptatie serieus worden opgepakt door de politiek. Op 20 november 2018 tekende minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) het bestuursakkoord Klimaatadaptatie, samen met gemeenten, waterschappen en provincies. Het doel is dat er in 2020 een landsdekkend plan van aanpak volgt, met opgaven en maatregelen tegen wateroverlast, extreme hitte en droogte. Voor het uitrollen ervan is een budget van 600 miljoen euro overeengekomen. Er zijn ook rijksmiddelen beschikbaar als procesondersteuning voor overheden binnen het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Hiervoor is een website geopend. Op 12 februari stuurde minister Schouten (LNV) een brief naar de Tweede Kamer in reactie op de in haar ogen tegenvallende resultaten van het geƫvalueerde Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

  Lees het hele artikel bij Stad en Groen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW