De gemeente Borsele start met mechanische en thermische onkruidbestrijding

17-05-2017
Op landelijk niveau wordt er gewerkt aan wetgeving met betrekking tot een verbod op chemische onkruidbestrijdingsmiddelen op verhardingen. Chemische middelen zijn schadelijk voor onze gezondheid en ons milieu.

De aanleiding voor dit verbod is het middel glyfosaat, vooral bekend onder de merknaam Roundup. Na gebruik op verhardingen komt een deel van deze stof in het grondwater terecht. Wij moeten er op letten dat ons grondwater en onze bodem niet vervuild raken. Want grondwater wordt gebruikt bij het maken van ons drinkwater.

Als een onkruidbestrijdingsmiddel op een stoep of straat wordt gesproeid, blijft zo’n 5 procent op het onkruid zitten, de rest van het bestrijdingsmiddel komt terecht in het riool of stroomt direct naar het oppervlaktewater. Zo belandt het dus ook in onze drinkwaterbronnen.

Hoe gaan wij dat doen?

De gemeenteraad heeft besloten om geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer te gebruiken op verhardingen. Daarom gaan wij werken met een combinatie van mechanische en thermische technieken. Deze ontwikkeling is niet nieuw. Er zijn gemeenten die al verschillende jaren werken op deze manier. De ervaring die deze gemeenten hebben, leert ons dat onkruidbestrijding altijd een combinatie is van verschillende technieken en materieel. Het een kan niet zonder het ander.

De gemeente Borsele gaat inzetten op een combinatie van vegen, borstelen en hete lucht.

Het uitgangspunt is dat het veegbeleid wordt geïntensiveerd. In de wintermaanden zal er geborsteld worden, zodat wij in het voorjaar ‘schoon’ kunnen beginnen met de bestrijding door middel van hete lucht. Dit betekent dat u diverse nieuwe machines door de straten van Borsele gaat zien rijden.

​Lees het hele artikel op Borsele.nl

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW