Bomenstichting en CROW werken aan vernieuwde versie van Bomen Effectanalyse

18-05-2017

De Bomen Effectanalyse 2.0 (BEA) is in voorbereiding. De BEA is dé standaard methode om vooraf bij de bouw en herinrichting de effecten van het werk op de bomen op en rond de bouwlocatie in kaart te brengen. Professionals in de bomenwereld gebruiken dit instrument al sinds 2003. De Bomenstichting werkt samen met CROW en een aantal gemeenten aan een geactualiseerde versie: de BEA 2.0. Naar verwachting zal de vernieuwde versie eind 2017 uitkomen.

In de BEA 2.0 wordt aandacht besteed aan het werken met bomen op projecten, worden begrippen duidelijker gedefinieerd, wordt ingegaan op het belang van een uniforme opzet en wordt ingegaan op de juridische aspecten anno 2017. 


Lees het volledige bericht.

Reacties

j.van.gaalen@utrecht.nl
Ook ik ben benieuwd wanneer ik de richtlijnen Bomeneffect analyse kan raadplegen/downloaden. Kunt u dat aangeven?
23-5-2019 11:32:52

henk.langeveld@groningen.nl
kunt u aangeven wanneer ik de richtlijn Bomeneffectanalyse kan raadplegen/downloaden?
15-5-2019 10:11:42

 Security code

© Copyright 2014 CROW