Goed samenwerken en heldere communicatie zijn maatwerk 23 mrt 2017

  Deze conclusies werden opgehaald tijdens de CROW Levende Stad themabijeenkomst ‘Integrale (interne) communicatie’. Dinsdag 21 maart waren we te gast bij onze nieuwe partner ROVA in Zwolle. Naast een fraaie vergaderlocatie werden we ook rondgeleid over het bedrijfsterrein. Veel geuren, kleuren, mooi weer en een enthousiast verhaal zorgden zo voor een leuke afwisseling in het programma.


  Voorstelronde

  De deelnemers gingen meteen zelf aan de slag, door een – voor hen onbekende - partner te bevragen over zijn of haar uitdagingen op het gebied van communicatie en samenwerken. Dit presenteerden ze vervolgens aan de groep. Er ontstonden direct al boeiende koppels en gesprekken.
   
  Vervolgens presenteerde Jan Pluim van de gemeente Deventer hun aanpak van de “Beheergroep”. Een werkvorm waarbij wekelijks beheerders vanuit alle disciplines samen alle nieuwe beheerprojecten toetsen. Aan de hand van duidelijke kaders, ruimte voor toelichting van de indieners en eenduidige vastlegging van de afspraken, is voor iedereen duidelijk wat er speelt en wat er gaat komen. Ook voor de oplevering van het project aan de uitvoerder, zijn heldere afspraken gemaakt. En dit alles om te streven naar zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

  Het heeft heel wat voeten in aarde gehad om tot deze werkwijze te komen, maar starten vanuit heldere kaders, en werken aan openheid, vertrouwen, loslaten, luisteren en geduld, hebben tot deze werkvorm geleid. De succesfactoren in Deventer zijn samenwerken in één team, geen vertraging in de beoordeling van projecten, bestuurlijk draagvlak, elk project wordt nu vanuit gewoonte altijd automatisch door iedereen aangemeld, duidelijke communicatie naar alle belanghebbenden en het biedt meerwaarde voor het project.


  ROVA, mooi voor elkaar!

  Astrid van Voorst van ROVA daagde de groep uit om na te denken over de vraag ‘What’s in it for me?”. De uitdaging voor ROVA zelf zit hem elke keer weer in verbeteringen; kosten, doorloop en kwaliteit. ROVA kent dezelfde filosofie en uitgangspunten als gemeenten en werkt ook alleen maar samen met gemeenten.

  Naast uitvoering van taken op het gebied van afval en beheer openbare ruimte, voelt ROVA zich ook verantwoordelijk voor beleid en communicatie. Educatieprojecten, samenwerking met burgers, voorlichting, inwoners betrekken en jeugdprojecten zijn daarvoor belangrijk. Ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt krijgt prioriteit. En dat vraagt elke keer weer om een andere benadering en aanpak. Dat maakt het werk ook elke dag weer leuk en afwisselend.


  Heb lef!

  Tijdens de discussierondes werden veel overeenkomsten gevonden in de verschillende groepen. Duidelijke kaders, een gezamenlijk doel en de wil om samen te werken zijn cruciaal voor een geslaagd project. Maar ook geduld, structuur, luisteren, begrip en eerlijkheid zijn nodig. Tenslotte daagden de deelnemers elkaar zelfs tijdens de bijeenkomst uit om lef te hebben. En met succes, het werd een waardevolle en open discussie, met voor iedereen leermomenten.


  Presentaties

  Was je er niet bij en na het lezen van dit bericht nieuwsgierig naar de presentaties?

  Download ze hier:
  cls-2-(1).jpg cls-3.jpg cls-4.jpg

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW