Een echt Nátionale Omgevingsvisie

15-03-2016
Wordt de eerste Nationale Omgevingsvisie écht nationaal en integraal? De Omgevingswet legt de lat hoog. Maar dan is een zeer ingrijpende cultuurverandering nodig. Met echte samenwerking en een gezamenlijke taal.
 
In de nieuwste editie van ROmagazine, die vorige week verscheen, beschrijft Rienk Kuiper van het Planbureau voor de Leefomgeving wat nodig is om tot die gewenste integratie van beleidsvelden als ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed te komen. Hoofdredacteur Marcel Bayer doet een rondje door het veld en bevraagt onder meer Hans Tijl, directeur ruimtelijke ontwikkeling bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Strikt genomen is de Nationale Omgevingsvisie een Rijksomgevingsvisie; bindend voor het Rijk en voor niemand anders, maakt Tijl duidelijk. ‘Maar we willen er écht een Nationale Omgevingsvisie van maken, op basis van de feitelijke ontwikkelingen en wetenschappelijk onderbouwde scenario’s, samen met andere departementen, andere overheden, burgers en bedrijven.’
 

‘De Verdeelde Triomf, stedelijke ongelijkheid gemeten en beleidsopties verkend’ 

Naast meer nieuws vanuit het Planbureau voor de Leefomgeving heeft ROm #3 ook een primeur: de studie van onderzoekers Otto Raspe en Edwin Buitelaar naar stedelijke ongelijkheid. Volgens hen worden definities door elkaar heen gebruikt en cijfers vaak verkeerd geïnterpreteerd. In hun studie laten ze zien dat de werkelijkheid complex is en dat de aanpak niet anders dan maatwerk kan zijn.
 
En verder in dit nummer een interview met Jop Fackeldey, wethouder in Lelystad en voorzitter van de Fysieke Pijler bij de G32. ‘Met de Omgevingswet in aantocht moeten bestuurders actiever de nieuwe werkwijze uitdragen: integraal, participatie aan de voorkant en met de initiatiefnemer als uitgangspunt. Dat vraagt – zeker op dit moment – nogal wat van de gemeentelijke organisatie’, stelt Fackeldey.
 
Daarnaast in deze editie: een artikel over klimaatscenario’s dat laat zien hoe urgent het is dat steden zich voorbereiden op de veranderingen in het klimaat; een artikel over leren van herbestemming in de praktijk, een verhaal met tips om wondermiddel DBFM ook echt winstgevend te maken en praktijkverhalen uit onder meer Vianen aan de Lek, waar het nieuwe dorp Hoef en Haag in sneltreinvaart – in vier jaar tijd van masterplan naar eerste steen – werd gebracht.

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW