Terugblik Regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden

26-06-2017
Gemeenten en provincies die graag kennis en ervaringen willen uitwisselen in hun regio kunnen dit doen tijdens de regiobijeenkomsten die CROW Levende Stad organiseert. U kunt regionale problematiek bespreken met veelal een vaste samenstelling en gezamenlijk tot nieuwe idee├źn of inzichten komen.

Op 30 mei 2017 werden in de CROW Levende Stad regiobijeenkomst Zuid-Holland Midden een paar interessante onderwerpen besproken:
  • Smart mobility - Jeffrey Broeders en Arthur Verhaar, Zoetermeer
Naar aanleiding van een presentatie van Jeffrey Broeders van gemeente Zoetermeer over Smart Mobility / Smart Infrabeheer concludeerden wij dat het belangrijk is om beter te organiseren dat gemeenten dit gezamenlijk kunnen oppakken. Niet meer als individuele gemeenten kleine pilots uitvoeren, maar de krachten bundelen om een gezamenlijke te bepalen wat de rol van de gemeenten kan zijn en de agenda te bepalen op welke ontwikkelingen de gemeenten zouden moeten inspelen. De vraag is: wie neemt hierin het voortouw?
  • Infra-Innovatie Netwerk – Harro Verhoeven, CROW
Het Infra-innovatienetwerk dat sinds kort is gestart (https://www.crow.nl/infra-innovatienetwerk) kan wel een platform zijn om aanbod een vraag naar nieuwe innovaties te delen. Het netwerk zou echter nog meer agenderend en programmerend kunnen zijn.
  • Gebiedsgericht werken met UAV-GC contracten - Geert Jan Rozendaal, Zuidplas
Geert Jan Rozenberg vertelt over de voornamelijk positieve ervaringen die de gemeente Westland sinds kort op doet met hun UAVgc-contract voor gebiedsgericht beheer. Dat biedt ruimte voor meer integraal en participatief werken. Cruciaal is om een goede uitvraag te doen over hoe de opdrachtnemer de kwaliteit gaat monitoren en verantwoorden.
  • Standaardisering klachten en meldingen – Harro Verhoeven, CROW
Tot slot meldt Harro Verhoeven dat er een nieuw CROW-project van start gaat om samen met een aantal gemeenten een standaard format te ontwikkelen voor het opnemen en afhandelen van meldingen in de openbare ruimte. Dit in navolging van de standaard te RIONED al heeft ontwikkeld voor meldingen over stedelijk water (www.riool.net/sufmeld).

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht
 Security code

© Copyright 2014 CROW