Nieuwe richtlijn voor werken in en met verontreinigde bodem

21-06-2017
Deze richtlijn presenteert een systematiek voor het bepalen van veiligheids- en gezondheidsrisico’s en de bijbehorende beschermende maatregelen die beter past bij de huidige praktijk van grondroerende activiteiten. De nieuwe CROW-richtlijn ‘Werken in en met verontreinigde bodem’ heeft betrekking op alle werkzaamheden die in en met verontreinigde bodem of baggerspecie kunnen plaatsvinden.

Met het verschijnen van deze richtlijn voor het veilig, zorgvuldig en risicogestuurd werken in en met verontreinigde bodem is een aanzienlijke stap gemaakt richting een nieuwe werkmethodiek. Deze zal enerzijds de veiligheid van medewerkers moeten borgen met passende beheersmaatregelen en anderzijds is er de borging dat de leefomgeving wordt beschermd en de milieuregelgeving wordt nageleefd.

Lees het volledige artikel

Reacties

W.L.G. van Zijl
wat zijn de consequenties voor het jaarlijks verplichte, preventieve medisch onderzoek volgens CROW 400 en waar kan ik die op de website vinden.
Nu worden bodemsaneringskeuringen uitgevoerd bij verschillende Arbodiensten volgens de CROW 132, waarbij de inhoud van de keuringen ook nog eens verschilt per Arbodienst.
12-8-2017 07:26:19

 Security code

© Copyright 2014 CROW