Dit betekent 5G voor de openbare ruimte 13 jun 2019

  smart5G is de vijfde generatie draadloze mobiele netwerktechnologie, de opvolger van 4G. De verwachting is dat dit nieuwe netwerk honderden keren sneller is en nog betrouwbaarder is dan 4G. Het 5G netwerk kan straks voor allerlei aspecten in onze samenleving worden toegepast. In de ‘slimme gezondheidszorg’ kunnen bijvoorbeeld operaties op afstand worden uitgevoerd en in het verkeer kan een betere doorstroming worden gerealiseerd. Ook kan meer gebruik gemaakt worden van augmented reality, virtual reality en hologrammen. 

  Meer zenders in de stad

  In de openbare ruimte zijn nu al steeds meer apparaten die verbonden zijn en communiceren via netwerken, zoals verkeerslichten en beveiligingscamera’s. De komst van 5G in combinatie met dit ‘Internet of Things’ kan onder meer bijdragen aan een betere afstemming van het verkeer, minder files en minder luchtvervuiling. Om de hoge snelheden te kunnen halen die het 5G netwerk belooft, moet met een hogere frequentie worden uitgezonden. Dit gaat echter ten koste van het bereik van de antennes. Om een dekkend netwerk te krijgen, moeten daarom meer antennes geplaatst worden. Naar verwachting zijn hier 5 tot 10 keer zoveel antennes voor nodig.

  De vraag is hoe 5G zich daarmee fysiek in de stad manifesteert. Volgens Frank Vieveen, Programmamanager Smart City van de gemeente Rotterdam, is nog niet bekend hoe de antennes eruit komen te zien, maar wordt de dichtheid in de openbare ruimte hoe dan ook groter. De zenders kunnen bijvoorbeeld geplaatst worden op gebouwen, in bushokjes of op slimme lantaarnpalen. Sommige antennes zullen zichtbaar zijn, anderen worden meer verborgen opgesteld.

  De gemeente Rotterdam vindt het belangrijk dat de antennes niet te groot en opvallend in het straatbeeld aanwezig zijn. De gemeente heeft op dit moment een antennebeleid in de maak, dat eind 2019 af moet zijn. Het antennebeleid moet duidelijkheid geven aan telecompartijen. ‘Wat er exact in het antennebeleid komt te staan, wordt vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Wat zijn do’s en don’t ten aanzien van de plaatsing van antennes? Wat wordt de maximale verdichting van het aantal antennes? En hoe moeten de antennes gemonteerd zijn? Maar ook: hoe gaan we de uitrol van het netwerk als gemeente faciliteren?

  5G in vijf lessen

  1. 5G vraagt om een grotere dichtheid van zendmasten. Dat betekent een nieuwe ruimteclaim;

  2. 5G maakt het mogelijk veel meer omgevingsdata te verzamelen, waarmee een exact inzicht ontstaat in de ‘toestand’ waarin het openbaar gebied zicht bevindt. Door de grote rekenkracht biedt 5G bovendien de mogelijkheid omgevingswaarden real life te monitoren, waar gerichte acties aan gekoppeld kunnen worden om ongewenste situaties niet nog verder uit de hand te laten lopen;

  3. 5G kan het werk van de openbare ruimtebeheerder omkeren: van reparateur achteraf tot proactieve beheerder die meeschrijft aan algoritmen die de omgevingskwaliteit op voorhand borgen;

  4. 5G betekent niet alleen iets voor de beheerder: de nieuwe virtuele laag kan de beleving van de openbare ruimte compleet op zijn kop zetten: van het toevoegen van elementen op basis van augmented reality tot een besef van overheden en ondernemers dat binnensteden een kwaliteitsslag nodig hebben om te kunnen concurreren met ‘virtuele binnensteden’ zoals Amazon en Ebay;

  5. 5G vergroot de reactiesnelheid tussen twee punten a en b in bijna vijftigvoud, wat een revolutie kan ontketenen in autonoom vervoer. Dit kan een enorme impact hebben op het gebruik van de openbare ruimte.

  Lees verder bij Stadszaken.

   

Reacties

Er zijn nog geen reacties op dit bericht

© Copyright 2014 CROW